Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal administration Department "Area system and economical activities"
Дир. "Устройство на територията и иконом.дейности"
Name Position Phone
Филка Проданова Лазарова Директор 09161/23-15 вътр. 115
инж. Цветомир Венелинов Ненов Ст.експерт "УТС" 09161/23-15 вътр. 110
Ваня Алексиева Лазарова Спец. "Кадастър и деловодство" 09161/23-15 вътр. 110
Венцислава Маринова Първанова Гл.експерт "Икономическо развитие, Европейски програми и проекти, Международно сътрудничество и Обществени поръчки" 09161/23-15 вътр. 109
Владимир Пламенов Младенов Гл. спец. "Екология и инвеститорски контрол" 09161/23-15 вътр. 122
Калина Ивайлова Коцева Ст. спец. "ЕПП, туризъм и околна среда" 09161/23-15 вътр.122
Малинка Методиева Мариновска Гл.експерт. "Здравеопазване и соц. дейности" и ОМП 09161/23-15 вътр. 102
Маргарита Георгиева Фенерска Ръководител общински център за соц. услуги 09161/23-15 вътр. 115
Цветанка Кирилова Дамянова Гл. експерт "Образование и култура" 09161/23-15 вътр. 114
Михаела Драгомирова Йончева Гл.спец."Приходи" 09161/23-15 вътр. 118
Виолета Пламенова Кашова Ст.спец."Приходи" 09161/23-15 вътр. 118
Мариана Бприсова Пировска Ст.спец."Земеделие и промишленост" 09161/23-15 вътр. 115
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"