Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска администрация Кметство с. Софрониево
Кметство с. Софрониево
Име Позиция Телефон
Демира Георгиева Димитрова Кмет 09165/20-21
Силвия Наскова Радкова Гл.спец."Кметство"
Елка Иванова Царянска ст.спец."Бюджет"
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"