Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска администрация Дирекция "Финансово-стопански дейности и бюджет"
Дир. "Финансово-стопански дейности и бюджет"
Име Позиция Телефон
Елза Антонова Тодорова Директор 09161/23-15 вътр. 106
Венера Климентова Горанова Гл. счетоводител 09161/23-15 вътр. 124
Анита Петрова Лилова Ст. спец. "счетоводител" 09161/23-15 вътр. 107
Маргарита Георгиева Фенерска Ст. спец. "счетоводител" 09161/23-15 вътр. 107
Христинка Петрова Гл. спец. "Бюджет и финанси" 09161/23-15 вътр. 107
Йорданка Богомилова Кирилова Ст. спец. "Счетоводител-касиер" 09161/23-15 вътр. 116
Таня Иванова Пагелска Данъчен инспектор 09161/23-15 вътр. 118
Виолета Пламенова Кашова Събирач на суми 09161/23-15 вътр. 118
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Последни новини


Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер
Заповед относно посегателство върху сгради общинска собственост
Със заповед на кмета на община Мизия строго се забранява достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.
При констатиране на нарушение на разпоредбите на настоящата заповед , ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.

 

     

При констатиране на нарушение на разпоредбите на  настоящата заповед ,ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания    /ЗАНН /.

 
Съобщение относно подмяна на лични документи

Ръководството на Община Мизия уведомява всички граждани, които са се записали за подмяна на лични документи, че мобилната станция на РПУ Оряхово, ще бъде отворена в гр. Мизия на 17 септември 2011 г./ събота / от 10,00 ч. в сградата на Община Мизия, І етаж, стая 102, и ще приема заявления.

Моля носете старите си лични документи, документ за платена държавна такса, а за смяна на шофьорска книжка и медицинско свидетелство.