Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Ръководство
Име Позиция Телефон
д-р Виолин Иванов Крушовенски Кмет 09161/20-12
Николай Петков Нековски Заместник-кмет 09161/23-15
Десислава Цветанова Лехчевска Секретар 09161/23-15
Атанас Йорданов Главен архитект 09161/23-15 вътр.110
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"