Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2014


СЪОБЩЕНИЯ

E-mail Print PDF
User Rating: / 3
PoorBest 
There are no translations available.

УТВЪРЖДАВАМ,
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

Т Р А Н С П О Р Т Н А    С Х Е М А
за
обезпечаване подготовката и произвеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 г.

В изпълнение на т.1.3 и т.2 от Заповед № РД.11-220 /08.08.2014 г.на кмета на Община Мизия на разположение на Секретаря на община Мизия

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. За предаване на изборните книжа и материали на СИК от 12.45 – 18.00 часа на 04.10.2014г.

1.За извозване представителите на СИК ,които ще получат материалите от общинска администрация до общината където ще се осъществи предаването на материалите – автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН 6309141927 с начален час за изпълнение 11.30 часа на 04.10.2014г и автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег.№ ВР № 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН 6911301946; с начален час на изпълнение 13.00 / тръгват от гр.Мизия /

Предават материалите – Малинка Мариновска и Представител на РИК -гр.Враца.

2.Транспортиране на представителите на СИК до Общината и обратно до сградата на секционната комисия на 04.10.2014 г., съгласно Транспортната схема :

от с.Липница ,с.Крушовица ,с.Софрониево ,с.Войводово автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН 6309141927; с начален час на изпълнение 11.30 / тръгват от гр.Мизия –пред сградата на общината /
Извозва:Представителите на СИК № 011/с.Липница –ОУ „Хр. Ботев/,010 /с.Софрониево – Клуб на пенсионера/,009 /с.Софрониево –Сграда на бивше ОСС /, 008 /с.Крушовица –Читалище /, 007/с.Крушовица –ОДЗ /,006/с.Войводово – Дневен център за деца / от пред съответната секция /

1.Секция № 011 – с.Липница – 11.45 часа
2. Секция № 010- с.Софрониево – 11.55 часа
3. Секция № 009 –с.Софрониево – 12.00 часа
4. Секция № 008 –с.Крушовица – 12.15 часа
5. Секция № 007 –с.Крушовица - 12.20 часа
6. Секция № 006 –с.Войводово – 12.30 часа

График за предаване на изборните материали на СИК на 04.10.2014г г.в общината

1.Секция № 011 – с.Липница – 12.45 часа
2. Секция № 010- с.Софрониево – 12.55 часа
3. Секция № 009 –с.Софрониево – 13.05 часа
4. Секция № 008 –с.Крушовица – 13.15 часа
5. Секция № 007 –с.Крушовица - 13.25 часа
6. Секция № 006 –с.Войводово – 13.35 часа

Транспортиране на представителите на СИК обратно до сградата на секционната комисия – 13.40 часа .

Ескортира се от автомобил на органите на МВР.

от гр.Мизия автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег.№ ВР № 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН 6911301946; с начален час на изпълнение 13.00 / тръгват от гр.Мизия –пред сградата на общината /
Извозва:Представителите на СИК № 001,002,003,004 и 005 /с.Сараево -Кметството / от пред съответната секция /

1.Секция № 005 – с.Сараево /Кметството/ - 13.10 часа
2.Секция № 004 – гр.Мизия /ОДЗ „Детелина/ – 13.20 часа
3.Секция № 003 -гр.Мизия /ОУ"Ц.Церковски/- 13.30 часа
4.Секция № 001-гр.Мизия /Читалище „Просвета - 1915/-13.35часа
5. Секция № 002 – гр.Мизия /ДСП /-13.40 часа

График за предаване на изборните материали на СИК на 04.10.2014 г. в общината

1.Секция № 004 – гр.Мизия – 13.45 часа
2.Секция № 003 -гр.Мизия – 13.55 часа
3.Секция № 001- гр.Мизия – 14.05 часа
4. Секция № 002 – гр.Мизия – 14.15 часа
5.Секция № 005- с.Сараево – 14.25 часа

Транспортиране на представителите на СИК обратно до сградата на секционната комисия – 14.30 часа .
Ескортира се от автомобил на органите на МВР.

3.За извозване представителя на общината до СИК за тестване на копирните машини

от гр.Мизия – лек автомобил "Фолксваген – Пасат" Вр. 44-92 АС с шофьор Тихомир Димитров Лашков – ЕГН 6805171921 с начален час за изпълнение 07.00 часа на 05.10.2014 г.
Копирната техника се тества от София Осман и представители на СИК,както следва:

1.Секция № 011 – с.Липница – 07.15 часа
2. Секция № 010- с.Софрониево – 07.25 часа
3. Секция № 009 –с.Софрониево – 07.35 часа
4. Секция № 008 –с.Крушовица – 07.55 часа
5. Секция № 007 –с.Крушовица - 08.00 часа
6. Секция № 006 –с.Войводово – 08.10 часа
7.Секция № 004 – гр.Мизия – 08.30 часа
8.Секция № 003 -гр.Мизия – 08.40 часа
9.Секция № 001- гр.Мизия – 08.50часа
10. Секция № 002 – гр.Мизия – 09.00 часа
11.Секция № 005- с.Сараево – 09.15 часа

4.За обслужване на СИК в Общината и Общинска администрация на 05.10.2014 г.:

 от 06.00-13.00 часа - лек автомобил "Фолксваген – Пасат" Вр 44-92 АС с шофьор Тихомир Димитров Лашков – ЕГН 6805171921

 от 13.00-19.00 часа - лек автомобил "Фолксваген – Пасат" Вр 44-92 АС с шофьор Пейо Иванов Беляшки – ЕГН 7510031946

 Специализиран автомобил, който да обслужва хората с проблеми на опорно-двигателния апарат или на зрението след обаждане на тел.09161/23-15 и на GSM 0885317559 в Община Мизия – реаномобил „МЕРЦЕДЕС – 312 Д-Бенц", Вр 55-11 АР с водач Валентин Вълчков Тодоров – ЕГН 4509251888 / Тошко Трифонов Киновски – ЕГН 4608021903

 от 06.00-13.00 часа – реаномобил „МЕРЦЕДЕС – 312 Д-Бенц", Вр 55-11 АР с водач Валентин Вълчков Тодоров – ЕГН 4509251888

 от 13.00-19.00 часа– реаномобил „МЕРЦЕДЕС – 312 Д-Бенц", Вр 55-11 АР с водач Тошко Трифонов Киновски – ЕГН 4608021903

5.За извозване на членовете на СИК от населените места и материалите от изборите до общинска администрация на 05.10.2014 г.след 19.00 часа:

от гр.Мизия – лек автомобил "Фолксваген – Пасат" Вр. 44-92 АС с шофьор Тихомир Димитров Лашков – ЕГН 6805171921

- лек автомобил "Рено" с Рег.№ Вр.25-20 АХ шофьор Пейо Иванов Беляшки – ЕГН 7510031946;

от с.Сараево – лек автомобил "Фолксваген – Пасат" Вр. 44-92 с шофьор Тихомир Димитров Лашков – ЕГН 6805171921
от с.Липница –– автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег.№ ВР № 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН 6911301946; / тръгва от гр.Мизия /

от с.Войводово –– автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег.№ ВР № 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН 6911301946; / тръгва от гр.Мизия /

от с.Крушовица – автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН 6309141927; / тръгва от гр.Мизия /
от с.Софрониево – автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН 6309141927; / тръгва от гр.Мизия /

6. Извозване представителите на СИК /председател/зам.председател ,секретар от различни политически сили /за предаване на протоколите с резултатите и останалите книжа и материали от изборите от Община Мизия до РИК-гр.Враца на 05.10.2014 г.и обратно след 20.00 часа:

- автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН 6309141927; / тръгва от гр.Мизия /

- автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег.№ ВР № 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН 6911301946; / тръгва от гр.Мизия /
Членовете на СИК се придружават от Сeкретаря на Общината – Малинка Мариновска.

Комисия по транспортното обслужване
Съгласно Заповед № ............../.........г.
Председател:..............................
/Филка Лазарова/

..............................................................................................................................................................................

Районна избирателна комисия Враца

РЕШЕНИЕ
№ 72 – НС
Враца, 26.09.2014

ОТНОСНО: Оповестяване на мерки, позволяващи на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, вр. чл. 234 от Изборния кодекс и постъпилите в РИК-Враца заповеди № № 214/08.05.2014 год. на кмета на община Борован, 430/19.09.2014 год. на кмета на община Бяла Слатина, 1530/17.09.2014 год.на кмета на община Враца, 356/16.09.2014 год. на Кмета на община Козлодуй, 531/23.09.2014 г. на Кмета на община Криводол, 329/08.05.2014 год., допълнена със Заповед № 636/08.09.2014 г. на Кмета на община Мездра, РД.11-302/23.09.2014 г. на Кмета на община Мизия, З-444/25.09.2014 год. на Кмета на община Оряхово, 1256/23.09.2014 год. на Кмета на община Роман, РД-568/19.09.2014 год. на Кмета на община Хайредин, 383/25.09.2014 година на Кмета на Община Борован РИК ВРАЦА

Р Е Ш И:

Оповестява предложените от Кмета на община Борован, Кмета на община Бяла Слатина, Кмета на община Враца, кмета на община Козлодуй, Кмета на община Криводол, Кмета на община Мездра, Кмета на община Мизия, Кмета на община Оряхово,Кмета на община Роман, Кмета на община Хайредин, МЕРКИ, позволяващи на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 година в съответната община.

Възлага на кметовете на общините на територията на област Враца да обявят по подходящ начин оповестените мерки - на обществени места, достъпни за жителите, чрез средствата за масова информация, на интернет-страниците на администрациите.

Приложение: списък с оповестените мерки, позволяващи на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 год. в Област Враца.

За община Мизия:
Определят се като достъпни за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:
За гр.Мизия СИК № 06 2800 003, ОУ "Цанко Церковски" с тел.:09161 / 23-05
За с.Сараево СИК № 06 2800 005, Кметството с тел.: 09161/89-00; 0882924815
За с.Войводово СИК № 06 2800 006, Дневен център за деца с тел.: 0973/50109; 0884902715
За с.Крушовица СИК № 06 2800 007,ОДЗ"Здравец" с тел.: 09164/23-84
За с.Софрониево СИК № 06 2800 010, Клуб на пенсионера с тел.: 0885052377
с.Липница СИК № 06 2800 011, ОУ"Хр.Ботев" с тел.: 09167/23-22.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация – Мизия ул."Г.Димитров"№ 25-27 , тел.09161/ 20-12 или 0885 317559.

..............................................................................................................................................................................

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ГР.ВРАЦА

ОТНОСНО: Предприети мерки на територията на Община Мизия позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА ,
В изпълнение на възложените ни с чл.18, ал. 1 от Изборния кодекс / ИК / задължения по организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите народни представители на 05 октомври 2014 г. и чл.235 от Изборния кодекс / ИК / и във връзка с чл.10, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 842 –НС от 04.09.2014 г.на Централната избирателна комисия, Ви уведомявам за предприетите от страна на общинска администрация - Мизия мерки, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г,.както следва:
• Избирателните секции в Община Мизия са разположени на първите етажи на сградите използвани за тази цел ;
• Със Заповед № РД.11-302/23.09.2014 г.на Кмета на Община Мизия, са определени избирателни секции за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението;
• В изпълнение на чл.10, ал.2 от ИК и Решение № 842 –НС от 04.09.2014.на Централната избирателна комисия, пред изборните помещения ще бъдат поставени табели и други обозначителни знаци, съгласно Приложение № 1 от решението;
• В секциите определени за гласуване на хора с увреждания на опорно- двигателния апарат или зрението ще бъдат изградени временни рампи съгласно Приложение № 2 от Решение № 842 –НС от 04.09.2014 г.на Централната избирателна комисия,;
• Изборните помещения / кабините за гласуване / са пригодени за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, съгласно чл.218 от ИК и т.11 от горепосоченото решение на ЦИК;
• В дена на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, могат да се обръщат за помощ и съдействие към Общинска администрация - гр.Мизия, ул.'Г.Димитров"№25-27, тел.09161/20-12 или 0885317559 от 06.30 часа до приключване на изборния ден;
• Специализиран автомобил ще обслужва хората с проблеми на опорно - двигателния апарат или зрението, след обаждане на горепосочените телефони в Община Мизия - Реаномобил "Мерцедес 312 Д-Бенц" Bp.55-11 АР ;

С УВАЖЕНИЕ,
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

..............................................................................................................................................................................

 М Е Р К И
за пожарна безопасност на местата за гласуване и изборните секции


1. Всички служители, ангажирани в изборния процес при изпълнение на задълженията си да спазват установените противопожарни правила в сградите и указанията на органите за пожарна безопасност и защита на населението, както и да следят за изпълнението на същите от външни лица.
2. В сградите с изборни секции, местата за съхраняване на бюлетините и обработка на резултатите постоянно да се поддържа добър порядък.
3. В изборните секции да не се използуват и съхраняват леснозапалими течности, газове и химикали, които могат да образуват взривоопасни концентрации.
4. В сградите с изборни секции, местата за съхраняване на бюлетините и обработка на резултатите да не се използува открит огън /свещи, факли, кибрити, запалки и др.п./.При необходимост за резервно осветление да се използват само ветроупорни фенери и ел. фенерчета.
5. В края на изборния ден всеки служител да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място и съоръженията с които работи.
6. След приключване на изборния ден електрическите консуматори /без денонощно работещите/да се изключат от ел.мрежата.
7. Тютюнопушенето в сградите с изборни секции, местата за съхраняване на бюлетините и обработка на резултатите се разрешава на обозначени и оборудвани с негорими пепелници места.Забранява се тютюнопушенето в изборните секции.
8. При експлоатация на електрическите инсталации, уреди и съоръжения да не се допуска оставянето без наблюдение на включени в ел. мрежа консуматори.
9. Да не се допуска задръстване на изходите, пътищата за евакуация и подстъпите към съоръженията за пожарогасене с материали и оборудване. Да се преустанови достъпа до помещения, неизползвани в изборния процес.
10. Наличните противопожарни уреди в сградите с изборни секции, местата за съхраняване на бюлетините и обработка на резултатите да се поддържат в постоянна готовност, като се забранява използването им за други цели освен при пожари и аварии.
11. При възникване на пожар в сградите с изборни секции, местата за съхраняване на бюлетините и обработка на резултатите незабавно да се уведоми РСПБЗН-Оряхово на тел.112, след което се пристъпи към гасене с наличните противопожарни уреди, евакуиране на хората и ценни материали.

РАЙОННА СЛУЖБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - ОРЯХОВО

..............................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия съобщава, че обучението на секционните избирателни комисии за предстоящите избори за народни представители на 05.10.2014 г. ще се проведе от Районна избирателна комисия -гр.Враца на 25.09.2014 г./четвъртък/ от 11.00 часа в Общински клуб-гр.Мизия.
Моля, ръководствата на политическите сили да осигурят присъствието на членовете на СИК. Присъствието на Председателите, Заместник-председателите и Секретарите на СИК е задължително.

От селата ще има осигурен транспорт, от пред кметствата, както следва:
-10.00 часа – с.Софрониево;
-10.15 часа – с.Липница;
-10.30 часа – с.Крушовица;
-10.40 часа – с.Войводово;
- 10.50 часа – с.Сараево
Връщане – 13.30 ч. /пред Общински клуб –Мизия /.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 .............................................................................................................................................................................

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори за 43-то Народно събрание, сигнали до Районна прокуратура гр. Оряхово, свързани с нарушения на изборните и политически права на гражданите могат да се подават, както в деловодството на Районна прокуратура гр.Оряхово, така и на следните телефони и електронен адрес:

За контакти:
тел: 09171/3125 – Административен ръководител – Районен прокурор
тел. и факс: 09171/3137 – деловодство
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

..............................................................................................................................................................................

ПОКАНА

ДО
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН"
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91,ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 672-НС/13.08.2014 г.на Централната избирателна комисия, Ви каня на 28.08.2014 Г. /четвъртък /от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет –гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК / на територията на Община Мизия за произвеждане на Избори за народни представители на 05 октомври 2014 г. г.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция от партии, която ги предлага,
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 05 август 2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

ПРИЛОЖЕНИЕ :

1.Решение № 672-НС/13.08.2014 г.на ЦИК
2. Методика за определяне съставите на СИК
3. Решение № 11- НС / 19.08.2014 г. на РИК – Враца

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

.............................................................................................................................................................................

.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите на 05 октомври 2014 г. избори за народни представители, общинска администрация –Мизия уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства ,както следва:


1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна – чл.37, ал.1 от ИК:Подават се от избиратели с трайни увреждания,които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.Заявлението се подава до Общинска администрация гр.Мизия и кметствата в съставните села ,като се прилага копие от документ издаден от ТЕЛК/НЕЛК/ - не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 14.09.2014 г. /Приложение № 17-НС/


2. Удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите - Чл. 34, ал. 1-3 от ИК– не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 20.09.2014 година. /Приложение №19-НС/


3. Вписване по настоящ адрес на избиратели ,чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места в избирателните списъци – Чл. 36, ал. 1 и ал. 4от Изборния кодекс - не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 20.09.2014 година. /Приложение №14-НС/


4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци- Чл. 43, ал. 2 от Изборния кодекс - не по-късно от 7 дни преди изборния ден в срок - 27.09.2014 година. /Приложение №10-НС/


5. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес от гласоподаватели, които имат право да гласуват но са пропуснати. краен срок 03.09.2014 г. /Приложение №11-НС/.


6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица - краен срок 03.09.2014 г. /Приложение №12-НС/.

Заявленията се подават в Община Мизия, „Център за информация и услуги на гражданите",етаж I, и в съответните кметства.

За информация тел: 09161 / 23-15
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -МИЗИЯ

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
There are no translations available.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

..............................................................................................................................................................................

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Read more...
   


Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"