ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

НОРМАТИВНО ИЗМЕНЕНИ СРОКОВЕ – за дейностите

по сключване на споразумения за ползване на масиви – стопанска 2012 – 2013 година

ИЗМЕНЕНИЯ  в  ЗСПЗЗ - ДВ бр.25 от 27.03.2012г

 

 

1.Чл. 37б от ЗСПЗЗ

 

- до 31 юли – подаване на декларация по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ от собственици и по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ от ползватели, придружени с копия от договори за наем, аренда и съвместна обработка на земята, които не са регистрирани в ОСЗ

- до 31 юли – подаване на заявление за участие в споразумение за ползване по чл.37в, ал.2 - посочват се имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в ОСЗ договори или документи за собственост,

 

Декларациите за повече от 10 /десет/ броя имоти

се представят в ОСЗ и на магнитен носител

в електронен формат

 

- до 10 август – ОСЗ предоставя на комисията по чл.37в, ал.1 списък и картен материал за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ с данни за собствениците им и дължимото рентно плащане за съответното землище

 

2. Чл.37в от ЗСПЗЗ

 

- до 5 август – издаване на заповед на директора на ОДЗ за комисия, която ръководи сключването на споразумение

- до  30 август се  сключва и актуализира споразумението за следваща стопанска  година

- до 15 септември - ако няма споразумение, комисията изготвя проект за служебно разпределение

- до 1 октомври – издаване на заповед на директора на ОДЗ за разпределение на масивите в землището

- до  10 октомври - обявяване на заповедта на ОДЗ

- до 10 септември на съответната година - внасяне на суми от ползвател за имотите по чл.37в, ал.3, т.2  /бели петна/ по банковата сметка за чужди средства на общината

 
 

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Във връзка с уведомителни писма от фирма ЗП Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 18.00ч. ще се проведе:

1. третиране на царевица с препарати : ХЕМНИКО 24СК, при доза 21мл/дка и КАСПЪР 55 ВГ, при доза 30гр/дка на терени в местности и по площ както следва:

· 450 дка в местност Жътварска падина;

· 16дка в местност Бодила

2. третиране на слънчоглед с препарат ПУЛСАР, при доза 120мл/дка и КРОПЕНЕРДЖИ-КАЛИИ при доза 300мл/дка на терен в местност и по площ както следва:

· 790дка в местност Среден връх

3. третиране на ечемик с препарат Импакт 25 СК, при доза 50мл/дка на терени в местности и по площ както следва:

· 340дка в местност Лалков дол;

· 97дка в местност Тодоров чифлик;

· 60дка в местност Чуковско къще.

и

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 11.00ч. и от 18.00 до 20.00 ще се проведе третиране на пшеница с препарат НУРАЛЕ Д при доза50мл/дка на терени в местности и по площ както следва:

· 416 дка в местност Над гробищата;

· 430дка в местност Първи стан;

· 238дка в местност Зад стана;

· 230дка в местност Божков кладенец;

· 195дка в местност Ливадето

От Общинското ръководство

 

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Във връзка с уведомително писмо от фирма ЗП Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 18.00ч. ще се проведе третиране на ечемик с препарат: ИМПАКТ 25СК, при доза 50мл/дка на терен в местност и по площ както следва:

· 136дка в местност Герена.

От Общинското ръководство

 

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Във връзка с уведомително писмо от фирма ЗП Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 18.00ч. ще се проведе третиране на царевица с препарати: ХЕМНИКО 24СК, при доза 21мл/дка и КАСПЪР 55 ВГ, при доза 30гр/дка на терен в местност и по площ както следва:

· 440 дка в местност Гладно поле.

От Общинското ръководство

 


Page 236 of 241
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"