Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 14.02.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 14.02.2019 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 фармацевт – магистър

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

2 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 помощник – фармацевт

 

 

По проект „Обучения и заетост” – Компонент ||

 

1 работник, зареждане на рафтове

1 консултант (промотьор), продажби

 

 

По проект „Работа”

 

1 сервитьор

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-1 от 05.02.2019г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Комплексен Проект за Инвестиционна Инициатива /КПИИ/, с цел промяна на отреждането на терена от „нискоетажно жилищно строителство” в „За къща за гости с ресторант и кухня“ на УПИ XII-651, кв. 12, с площ 389 кв.м., кад. № 501.651, по плана на с. Липница, Община Мизия, собственост на „ОРИОН ОРГАНИКС И ХОСПИТАЛИТИ“ ООД и проектиране на „Преустройство на жилищна сграда в къща за гости и преустройство с пристройка на гараж в ресторант.“

 

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

           КМЕТ НА 

           ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                                 Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.02.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.02.2019 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 фармацевт – магистър

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

1 оператор,производствена линия

2 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 помощник – фармацевт

 

 

По проект „Обучения и заетост” – Компонент ||

 

1 работник, зареждане на рафтове

1 консултант (промотьор), продажби

1 помощник - сладкар

 

 

По проект „Работа”

 

1 сервитьор

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 31.01.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 31.01.2019 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 фармацевт – магистър

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

2 заварчик

1 оператор,производствена линия

2 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 помощник – фармацевт

 

 

По проект „Обучения и заетост” – Компонент ||

 

1 работник, зареждане на рафтове

1 консултант (промотьор), продажби

1 помощник - сладкар

 

 

По проект „Работа”

 

1 общ работник

1 сервитьор

1 работник,озеленител

 

 

 

СПРАВКА

Е-мейл Печат ПДФ

Проект на Наредба №6 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на

общински жилища в Община Мизия

                             

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg;www.miziabg.com

 

 

СПРАВКА

На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготвения проект на Наредба №6 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в Община Мизия, в Общинска администрация - Мизия   не са постъпили предложения и становища по предложения проект в законоустановения за това срок – 21.01.2019 г.

           

 

22.01.2019 г.

Гр. Мизия                                                                                              

 


Страница 6 от 162
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"