Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало ИЗБОРИ 2011 Общинска избирателна комисия
Общинска избирателна комисия

Кандидати за кметове на община Мизия и кметствата от общината

Е-мейл Печат ПДФ
КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ПП „ГЕРБ”-Мариана Митева Петкова
ПП „НДСВ”-д-р Виолин Иванов Крушовенски
Инициативен комитет-Христо Тодоров Пировски –независим
Инициативен комитет-Стефан Иванов Каменовски –независим
ПП”Българска социалистическа партия”- Иван Петков Даков
ПП”Ред, законност и справедливост”- Демира Георгиева Димитрова
ПП”ВМРО- Българско национално движение”-Теменужка Маринова Желязкова

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

с. Крушовица
ПП „ГЕРБ” – Иван Трифонов Гайдарски
Инициативен комитет - Илия Ангелов Илиевски- независим
ПП „Ред, законност и справедливост”-Мирослав Митков Маринов

с. Софрониево
ПП „ГЕРБ” - Персиян Георгиев Димитров
Инициативен комитет- Павко Иванов Маринов- независим
ПП „Атака” - Александър Николов Иванов
ПП „НДСВ”- Светла Андреева Мейцова

с . Липница
ПП „ГЕРБ”- Веско Иванов Илиев
Инициативен комитет - Румен Христов Шопов- независим
„Синята коалиция” Мирослав Николов Найденов
 

Покана относно теглене на жребий

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ГРАД МИЗИЯ, ОБЩИНА МИЗИЯ

П О К А Н А

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
ОТНОСНО: ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ

 

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Ви кани на 21.09.2011 г. / сряда / от 17.00 часа в зала № 107, на първия етаж, в сградата на Община Мизия за тегленето на жребия за определяне поредните номера на партиите, коалициите от партии, независимите кандидати в бюлетините, както и за определяне реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания.

 

Справка за регистрираните политически партии , коалиции и инициативни комитети

Е-мейл Печат ПДФ
В прикачения файл може да намерите справка за регистрираните политически партии , коалиции и инициативни комитети
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., Общинска администрация Мизия уведомява гражданите, че съгласно разпоредбите на чл.63 ал.1 от Изборния кодекс гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията на чл.3 ал.5 от кодекса т.е навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е постоянно най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място, не е лишен от правата да избира в държавата членка, на която е гражданин и желае да бъде вписан в избирателния списък, представя писмена декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в /на територията на съответното населено място в срок до 40 дни преди изборния ден/ 12 – ти септември/, в която декларира:
продължава>
 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия

Е-мейл Печат ПДФ

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НДСВ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.30 ал.2 и във връзка с §5 т.3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение №30/18.07.2011 г.на ЦИК, Ви каня на 01.08.2011 г. /понеделник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Мизия /І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия/ за провеждане на консултации относно определяне състава на Общинска избирателна комисия / ОИК / за произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на РБългария и общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;

в) пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централна избирателна комисия.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 


Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"