Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Проекти ОП "Околна среда"
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Слоган ОП "Околна среда 2007-2013 г."
Община Мизия реализира проект по програма "Околна среда 2007-2013 г."

Е-мейл Печат ПДФ
Проект №58131-80-80, Договор № 58-131-С080
„Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на град Мизия"

ОБЩИНА МИЗИЯ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г."

Община Мизия е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", Приоритетна ос1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места с над 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали", Референтен номер на процедурата BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

продължава>
 


Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Последни новини


Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер
Заповед относно посегателство върху сгради общинска собственост
Със заповед на кмета на община Мизия строго се забранява достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.
При констатиране на нарушение на разпоредбите на настоящата заповед , ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.

 

     

При констатиране на нарушение на разпоредбите на  настоящата заповед ,ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания    /ЗАНН /.

 
Съобщение относно подмяна на лични документи

Ръководството на Община Мизия уведомява всички граждани, които са се записали за подмяна на лични документи, че мобилната станция на РПУ Оряхово, ще бъде отворена в гр. Мизия на 17 септември 2011 г./ събота / от 10,00 ч. в сградата на Община Мизия, І етаж, стая 102, и ще приема заявления.

Моля носете старите си лични документи, документ за платена държавна такса, а за смяна на шофьорска книжка и медицинско свидетелство.