Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обслужване на граждани
Обслужване на граждани

Ред за предоставяне на информация

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ В
ОБЩИНА МИЗИЯ

Център за информация и обслужване на гражданите Заявления по ЗДОИ се подават в Деловодството на Община Мизия – в Центъра за информация и обслужване на гражданите /ЦИОГ/. Стандартни бланки– образци се предоставят на гражданите безплатно.
Всяко писмено заявление получава входящ номер, регистрира се в деловодната система на общината и се предава на Секретаря на Община Мизия. След като бъде разгледано от секретаря на общината заявлението се предоставя на юрисконсулта на общината за правна консултация и становище.
Всички заявления, постъпили в администрацията от ФЛ и ЮЛ получават резолюция за изпълнение по компетентност от Кмета на общината.
Секретаря на общината е лицето, което отговаря за изготвяне на Решението за достъп до информация. Съгласно резолюцията той предава заявлението лично на служителите, които могат да предоставят информацията и в чийто компетенции е тя. Проследява хода на работата, следи за спазване на законните срокове, подготвя Решението за предоставяне или отказ, предоставя го на кмета за подпис, както и при необходимост, подготвя Уведомление до заявителя, за уточнение или с цел удължаване на срока.

продължава>
 
   


Страница 2 от 3
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"