Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Проекти
Проекти
     

Откриване на строителната площадка на проект „Подобряване на пътната достъпност до ГКПП „Бекет- Оряхово”- рехабилитация на национален път DJ 561 в участък 1, Област Долж, Румъния и улица „Цанко Церковски”, Община Мизия, Област Враца, България”

E-mail Print PDF
There are no translations available.

EURomanian_governmentBulgarian_governmentMizia_municipality

На 12.09.2011г., след избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, в гр. Мизия се откри строителната площадка. Присъстваха кметът на Община Мизия- д-р Виолин Крушовенски, експерти от Общинска администрация- Мизия, представители на изпълнителя Консорциум „Гелак- Лобут”, строителен надзор и инвеститорски контрол.

Proekt_Bulgaria_Romania

Повече информация, свързана с дейностите по проекта, можете да получите в Община Мизия или на телефон: 09161 23 15, както и на сайта на Община Мизия miziabg.com.

 

Подобряване на пътната достъпност до ГКПП „Бекет- Оряхово”- рехабилитация на национален път DJ 561 в участък 1, Област Долж, Румъния и улица „Цанко Церковски”, Община Мизия, Област Враца, България

E-mail Print PDF
There are no translations available.

EURomanian_governmentBulgarian_governmentMizia_municipality

Име на проект: „Подобряване на пътната достъпност до ГКПП „Бекет- Оряхово”- рехабилитация на национален път DJ 561 в участък 1, Област Долж, Румъния и улица „Цанко Церковски”, Община Мизия, Област Враца, България”

 1. MIS ETC код:  545
 2. Дата на публикуване: 09.2011
 3. Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007- 2013г.
 4. Възложител: Община Мизия

Считано от 01.10.2010г. Община Мизия, съвместно с Окръжен Съвет- Долж- Румъния стартира изпълнението на проект „Подобряване на пътната достъпност до ГКПП „Бекет- Оряхово”- рехабилитация на национален път DJ 561 в участък 1, Област Долж, Румъния и улица „Цанко Церковски”, Община Мизия, Област Враца, България”, финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007- 2013г., Приоритетна ос 1: Достъпност-   „Подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура  в трансграничния регион”, Ключова област на интервенция- 1.1  „Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения”, Идикативна операция „Подобряване на сухопътната и речната транспортна инфраструктура (съоръжения) имащи  трансгранично влияние”.

Основната цел на проекта е подобряване достъпността до транспортна инфраструктура в пограничния регион, която да улесни движението на стоки и хора. Конкретните цели са насочени към управлението и развитието на вътрешните и крайречните ресурси за постигане на благотворно влияние върху региона, балансирано и устойчиво развитие; укрепване на социално- икономическото сближаване на регионите в процеса на Европейската интеграция; засилване на установените трансгранични партньорства и връзки; създаване на подходяща среда за икономическо развитие  и висока заетост; инвестиране в инфраструктурата и развитие на административния и индустриален капацитет; изграждане, развитие и модернизиране на техническата и транспортната инфраструктура; стимулиране и развитие на бизнеса.

От страна на Община Мизия проектът предвижда изпълнение на СМР на улица „Цанко Церковски”, свързваща обособена бизнес- зона за зърнопреработване с международен път ІІ-15- Мизия- Оряхово- Фериботен комплекс на ГКПП Оряхово- Бекет. Планираните дейности са: организация работата по проекта- формиране на екип, изготвяне на подробен план за действие; подгоговка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР; изпълнение на СМР- изграждане на канализация за отвеждане на битови и повърхностни води, възстановяване на пътното платно и тротоари, дейности за информация и публичност- провеждане на пресконференция, обществен форум, публикуване на информационни материали; финансов одит.

Бюджетът на Община Мизия по проекта е в размер на 1 521 824,99 евро, от които 1 285 333,39 евро се предоставят от Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния- България, 197 837,25 евро са национално съфинансиране, а 38 654,35 евро са собствен принос на Общината.

Проекта се управлява от съвместен екип от квалифицирани специалисти.

Повече информация, свързана с дейностите по проекта, можете да получите в Община Мизия или на телефон: 09161 23 15, както и на сайта на Община Мизия miziabg.com.

Proekt_Bulgaria_Romania

 _________________________________________________________________

www.cbcromaniabulgaria.eu

Инвестираме във вашето бъдещe!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007- 2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"