Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общински съвет
Общински съвет

Правилник

Е-мейл Печат ПДФ

.................................................

 

Протоколи на Общинския съвет 2011-2015

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 

Протокол № 66/ 23.09.2015г.

Протокол № 65/ 17.09.2015г.

Протокол № 64/ 14.08.2015г.

Протокол №  63/ 24.07.2015г.

Протокол № 62/03.07.2015г.

Протокол № 61/ 26.06.2015г.

Протокол № 60/ 29.05.2015г.

Протокол № 59/ 24.04.2015 г.

Протокол № 58/ 27.03.2015 г.

Пртотокол № 57/06.03.2015г.

Протокол № 56/ 17.02.2015

Протокол № 55/ 30.01.2015г.

Протокол № 54/08.01.2015 г.

Протокол № 53/ 29.12.2014 г.

Протокол № 52/ 28.11.2014 г.

Протокол № 51/ 30.10.2014г.

Протокол № 50/17.10.2014г.

Протокол № 49/ 01.10.2014г.

Протокол № 48/ 26.09.2014г.

Протокол № 47/04.09.2014г

Протокол № 46/ 21.08.2014 г.

Протокол № 45/ 25.07.2014 г.

Протокол № 44/ 26.06.2014 г.

Протокол № 43/ 26.05.2014 г.

Протокол № 42/09.05.2014г.

Протокол № 41/ 25.04.2014г.

Протокол № 40/01.04.2014г.

Протокол № 39/25.03.2014г.

Протокол № 38/10.03.2014г.

Протокол № 37/13.02.2014г.

Протокол № 36/24.01.2014г.

Протокол № 35/06.01.2014г.

Протокол № 34/20.12.2013г.

Протокол № 33/ 27.11.2013г.

Протокол № 32/31.10.2013г

Протокол № 31/22.10.2013г

Протокол № 30/24.09.2013г.

Протокол № 29/10.09.2013г.

Протокол № 28/08.08.2013г.

Протокол № 27/26.07.2013г.

Протокол № 26/28.06.2013г.

Протокол № 25/04.06.2013г.

Протокол № 24/22.05.2013г.

Протокол №23/26.04.2013г.

Протокол №22/29.03.2013г.

Протокол № 21/07.03.2013г.

Протокол №20/27.02.2013г.

Протокол №19/25.01.2013г.

Протокол №18/21.12.2012г.

Протокол №17/30.11.2012 г.

Протокол №16/01.11.2012 г.

Протокол №15/26.10.2012 г.

Протокол № 14/28.09.2012 г.

Протокол № 13/16.08.2012 г.

Протокол № 12/27.07.2012 г.

Протокол № 11/28.06.2012 г.

Протокол №10/14.06.2012 г.

Протокол №9/22.05.2012 г.

Протокол №8/26.04.2012 г.

Протокол №7/30.03.2012 г.

Протокол №6/29.02.2012 г.

Протокол №5/17.02.2012 г.

Протокол №4/27.01.2012 г.

Протокол №3/20.12.2011 г.

Протокол №2/02.12.2011 г.

Протокол №1/07.11.2011 г.

02.12.2011
 

Състав

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 
 

Общински съветници Мандат 2015- 2019г.

1.Борислав Христов Тоев- МК „НДСВ и РБ"
2.Валя Теодосиева Берчева - ПП „ГЕРБ":
3.Галя Венкова Ангелова- ПП „ГЕРБ":
4.Евгени Славчев Николов- МК „НДСВ и РБ"
5.Иван Петков Даков- ПП „БСП"
6.Иво Тодоров Иванов - „БДЦ"
7.Йорданка Цветкова Бадикова - МК „НДСВ и РБ"
8.Лидия Костова Методиева - МК „НДСВ и РБ"
9.Страшимир Симеонов Страшимиров- МК „НДСВ и РБ"
10.Сашка Димитрова Началнишка- ПП „БСП
11.Стоянчо Величков Радойски- „БДЦ"
12.Теменужка Маринова Желязкова - ПП „ ВМРО"
13.Цветан Василев Петров- ПП „ГЕРБ":

 

 

Структура на Общинския съвет

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: ЛИДИЯ КОСТОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: САШКА НАЧАЛНИШКА

Постоянни комисии /ПК/ към ОбС – Мизия за мандат 2015-2019г. :

І ПК- .Постоянна комисия по финанси, бюджет, общинска собственост, данъчна политика и устройство на територията - с участие на 5 (петима) общински съветници (I ПК).
Председател: Лидия Костова
Зам.председател: Сашка Началнишка
Секретар: Галя Ангелова
Членове:1Борислав Тоев
2. Валя Берчева

ІІ ПК- Постоянна комисия по икономическо и регионално развитие, европейски програми и проекти, земеделие и екология
Председател: Теменужка Желязкова
Зам. предс.: Борислав Тоев
Секретар: Валя Берчева
Членове:1. Стоянчо Радойски
2. Иво Иванов

ІІІ .ПК – Постоянна комисия по образование, култура , здравеопазване и социални дейности, спорт и туризъм, спазване на човешките права, връзки с обществеността
Председател:Йорданка Бадикова
Зам. предс. : Галя Ангелова
Секретар : Сашка Началнишка
Членове :1 Евгени Николов
2. Стоянчо Радойски

ІV ПК - Постоянна комисия по спазване на обществен ред и сигурност, БД, бедствия, аварии и катастрофи

Председател: Цветан Василев
Зам. предс. : Верка Николова
Секретар : Теменужка Желязкова
Членове :1 Иво Иванов
2. Иван Даков

V ПК Постоянна комисия по приложение на ЗПУКИ (за конфликт на интереси)
Председател: Иван Даков
Секретар: Цветан Василев
Член : Евгени Николов

   


Страница 2 от 2
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"