Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

Ден на народните будители

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ДЕЙЦИ НА СЛОВОТО, ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА,

Изключително радостен съм, че имам честта да Ви поздравя с деня на народните будители- 1 ноември.
На тази дата всички ние се прекланяме пред онези заслужили българи, които със слово и дела през вековете са опазили българската духовност, език и култура. Свеждаме глави пред онези първоучители и духовни водачи, които завещаха на бъдещите поколения стремеж към просвещение, будност и национално самочувствие.
Вярвам, че Вие днешните будители, гордо продължавате делото, съхранило националния дух и стремеж към знание.
Бъдете достойни наследници на завещаната ни българска нравственост и традиции. Продължавайте да носите в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие!
Пожелавам Ви здраве, силен дух и светлина!
Нека всяко Ваше начинание да е изпълнено с онзи пълноценен смисъл, който влагаме в представата за българския просветител!
Честит празник!

Кмет на Община Мизия
Д-р Виолин Крушовенски

 

Поздравителен адрес - АЕЦ Козлодуй

Е-мейл Печат ПДФ

pozdr.adres.jpg

 

Деня на Българската община -12 октомври

Е-мейл Печат ПДФ

ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приемете моите най-искрени поздравления и благопожелания по повод Деня на Българската община -12 октомври.
Уважаеми служители и работници в Общинска администрация и помощните звена, за мен е чест и удоволствие в днешният празничен ден да Ви благодаря за това, че в дните и месеците след сполетялото ни бедствие на 2 август, дадохте всичко от себе си, че бяхте денонощно на своя пост, помагайки на хората от наводнените райони, че работите честно и всеотдайно в интерес на гражданите.
Искам да поздравя общинските съветници за ползотворната ни съвместна дейност в името на доброто на община Мизия и всички мои колеги, кметове и служители в кметствата, с пожелание да отстояват интересите на своите съграждани.
Вярвам, че заедно ще продължаваме да решаваме проблемите и ще работим отговорно, за да утвърждаваме принципите на местното самоуправление.
От сърце пожелавам на всички здраве и лично щастие, воля и сили , за да са успешни всички добри начинания!

Честит празник!

12 октомври 2014 г.

гр.Мизия

С уважение,
 КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

     

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ , ЧЕ НА 18.09.2014г. ВЪВ ВРЪЗКА С ИНИЦИАТИВАТА „ТОПЛО СЪРЦЕ „ ПО МОЛБА НА ПОСЛАНИК ШАУЛ КАМИСА РАЗ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДЕНИЕТО ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ПАКЕТИ С ХРАНА В ЧЕТИРИТЕ ПУНКТА :

-В ДСП- Мизия

-В ново село при баба „Стефана"

-ЖК Лазар Драганов

-При супера-
ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ КОЛИЧКИ , БОТУШИ , РЪКАВИЦИ ПРЕД СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА „ - МИЗИЯ

ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ МЛЕЧНИ НАПИТКИ И ДЕТСКИ ПОСОБИЯ В ОУ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ В СГРАДАТА НА ЗДРАВНА СЛУЖБА МИЗИЯ

ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И ГРАЖДАНИ В СГРАДАТА НА ОУ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

Поздрав от д-р Кушовенски по случай първи учебен ден

Е-мейл Печат ПДФ

Изключително радостен съм, че имам възможността да Ви поздравя с един от най-вълнуващите празници. Празник на просвещението и на естествения стремеж към разгръщане на духа- 15 септември.
Тази година първият учебен ден в Мизия е малко по- различен, защото водният ад от 2 август не пощади никой от нас. Но българското училище винаги е било във фокуса на общественото внимание и благодарение на Министерството на образованието и науката, на Общинското ръководство, на самоотвержения труд на десетките доброволци и Вашите колективи, на щедростта на дарителите, са създадени всички условия учебният процес да протича нормално.
Уважаеми дарители, доброволци, учители, служители и работници, благодаря Ви за усилията, които положихте за възстановяване на ОУ „Цанко Церковски" и ПГ по ХТ „Васил Левски".
Пожелавам Ви да съхраните енергията и вдъхновението на професионалисти, осъзнаващи обществената значимост на своята мисия.
Мили първокласници, от сърце Ви пожелавам нищо да не помрачава радостните години в родното училище. Бъдете любознателни и упорити, защото само така ще намерите отговорите на въпросите, които Ви вълнуват.
Скъпи ученици, в дните на бедствието Вие израстнахте, станахте по силни и разумни. Пожелавам Ви вълнуваща и успешна учебна година, богата с нови знания, амбиции и мечти!.
Драги родители, българското училище има нужда от Вашето разбиране и ангажираност, а децата Ви -от обич и подкрепа.
От сърце пожелавам на всички здраве, воля и упоритост.
На добър час, скъпи първокласници, ученици и учители!

 

ЗАПОВЕД БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД

№ 3-1/ 02.08.2014г.

В следствие на падналите проливни дъждове над територията на Община Мизия и придошлите води по течението на р. Скът, е нарушен нормалния ритъм на живот на населението. Нанесени са значителни щети. Най- големи са пораженията в гр. Мизия и с. Крушовица. Заляти са пътища, улици, дворове, земеделски имоти. Наводнени са жилищни и обществени сгради. Транспортният достъп между и за населените места гр. Мизия, с. Войводово, с. Крушовица и с. Липница, включително по републиканските пътища II- 15 и II- 11 е прекъснат. Прекъснато е водоподаването и електрозахранването.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3, и чл. 65, ал. 2, т. 3 от същия, относно провеждане на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи, с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото наводнение

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам „бедствено положение" на територията на Община Мизия.
2. Въвеждам в действие План за защита при бедствия на Община Мизия в частта му „Наводнение".
3. За овладяване на бедствието в следствие на наводнението:
3.1. Щабът за изпълнение на План за защита при бедствия на Община Мизия да премине на непрекъснат режим на работа. Информация за хода на спасителните и неотложни работи да ми се предоставя през 1 (един) час. Същата да се предоставя на ОУ „ПБЗН", Областен съвет по сигурност, Областен управител на Област Враца и на средствата за масово осведомяване;
3.2. Г-н Николай Нековски- зам. кмет на Община Мизия и заместник- председател на кризисния щаб, да създаде необходимите условия за работа на щаба;
3.3. Г-н Кольо Николов- служител по сигурността на информацията и ОМП, и секретар на щаба, да създаде необходимата организация за взаимодействие с областния щаб и при необходимост да изготви мотивирано искане за привличане на сили и средства от единната спасителна система, професионални екипи чрез Оперативен център на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението" Враца, както и мобилни формирования от Българската армия, като следи за ефективната им работа, с цел ограничаване на последствията от ликвидиране на щетите от бедствието;
3.4. Г- жа Малинка Мариновска- Секретар на Общината, да организира настаняването на бедстващото население в детски градини и др. подходящи сгради и помещения;
3.5. Г- жа Венера Горанова- ДД „ФСДБ", да създаде необходимите условия за снабдяване на населението с продукти от първа необходимост;
3.6. Г- жа Мариана Калмушка – ръководител звено „БКС" да организира разчистването на пътищата и улиците;
3.7. Г- н Иван Венков- началник на ПУ- Мизия, да организира охраната на обществения ред в района на бедствието и съдействие на длъжностните лица при изпълнение на възложените им задачи;
3.8. Г-н Теодоси Берчев- началник на „В и К"- Мизия, да организира възстановяване на водоподаването в населените места след съгласуване с РЗИ;
3.9. Г-н Тихомир Томов- представителя на ЧЕЗ за територията на Община Мизия, да организира поетапното възстановяване на ел. захранването към населените места. Включването на мрежите да се извърши след съгласуване с щаба за координация;
3.10. Директора на Центъра за спешна медицинска помощ да осигури необходимите линейки и медицински лица на територията на Община Мизия;
3.11. Длъжностните лица, отговорни за прилагането на предприетите мерки по т.3 да предават информация за хода на спасителните и неотложни аварийно- възстановителни работи през 1 час.
4. Въвеждам следните ограничения:
4.1. Забранявам влизането, пребиваването и движението на МПС и хора в района на бедствието, освен тези на екипите от единната спасителна система и за продоволствено снабдяване на населението;
4.2. При отказ на доброволно напускане на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане на същите.
5. Начало на въвеждане на бедственото положение: 10:00 ч. на 02.08.2014г.
6. Срок на действие на бедственото положение- до нормализиране на обстановката на територията на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Николай Нековски- зам. кмет на Община Мизия.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение. Обявеното бедствено положение и въведените временни ограничения да се разгласят чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати незабавно на министъра на вътрешните работи и областния управител.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Набирателна сметка за дарения

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 

IBAN BG90BUIB79985012134400

BIC  BUIBBGSF

СИБАНК

 

1 юни

СКЪПИ ДЕЦА,

За мен е огромна радост , че имам възможността да Ви поздравя с най-слънчевия и весел празник – 1 юни- Международния ден на детето.
От сърце Ви желая да растете здрави и умни, да носите радост на своите родители. Бъдете трудолюбиви, упорити, целеустремени, защото бъдещето на нашата Родина е във Вашите ръце!
Нека детството Ви бъде безгрижно, мирно и спокойно. Нека бъде едно приказно приключение с много игри, веселие и верни приятели!
Ние възрастните винаги ще Ви обичаме и подкрепяме, ще Ви помагаме да видите мечтите си реализирани!

Честит и весел празник!

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 


Страница 10 от 29
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"