Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

37-та годишнина от създаването на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

Радвам се, че имам честта да Ви поздравя най-сърдечно по случай 37-та годишнина от създаването на община Мизия.
През 1978 г. с Указ № 2294 на Държавния съвет на Народна Република България от 25 май, публикуван в Държавен вестник бр. 101 от 29 декември 1978 г. град Мизия става център на новосформирана община, в чийто състав влизат Крушовица, Софрониево, Липница, Войводово и Сараево.
В празничния ден нека отдадем заслужено признание за труда, волята и усилията на всички радетели, които честно и с ентусиазъм са работили за нашия град и нашата община.
Признателност и уважение и към всички Вас, които с труда си утвърждавате нашият общ дом, с които заедно строим дори и днес, по време на криза.
Независимо от трудностите, пред които сме изправени, нека бъдем заедно, да обединим своите знания, усилия и умения, за да станем достойна за европейското семейство община.
От сърце Ви желая, уважаеми съграждани, здраве, щастие , успех във всичко, към което се стремите, и много нови благодатни начинания за добруването на хората
Честит празник и на многая лета !

25 май 2015 г. КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
гр. Мизия Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

Е-мейл Печат ПДФ

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост". Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост", информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.
Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.
Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.
Схемата „Младежка заетост" дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:
• Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
• Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.
И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.
На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
• възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
• здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.
Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.
На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
• възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
• разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.
Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).
Комплектът от документи, необходим за кандидатстване по проект „Нова възможност в ДБТ – Оряхово и на адрес: www.az.government.bg
За допълнителна информация: www.eufunds.bg ; https://ophrd.government.bg/

 

Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура- 24 май

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО,
СКЪПИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Изключително радостен съм, че имам възможността да ви поздравя с най-светлия, най-български празник- Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура- 24 май.
„В началото бе словото..."- така започва една дълга история за хората, езика и вярата, за корените на нашата самобитност и идентичност.
Днес ние се прекланяме пред делото на Светите братя Кирил и Методий, празнуваме красотата на нашия език, богатството на културата ни, силата на образованието и самочувствието, че сме потомци на народ, дал писмеността на цялата славянската общност.
На този свят ден искам да поздравя всички, които са избрали словото, науката и изкуството-учители, читалищни дейци, журналисти и творци- днешните продължители на светлата мисия на Първоучителите ни, които с вдъхновение, постоянство и упоритост съхраняват родния език и българската духовност, възпитават младите поколения и градят устоите на българщината.
Честит да е празникът на всички граждани и гости на община Мизия, на всички наши близки, където и да се намират по света, защото това е денят, в който постигаме най-дълбокото си народно единение в името на бъдещето на България и на нашите деца.
Честит празник, скъпи деца и ученици! Пожелавам Ви да бъдете любознателни и последователни в усвояването на знанията, защото Вие сте нашата надежда, сила и енергия, смисълът на труда и мечтите ни, нашето бъдеще за утрешния ден!
Честит празник!
На многая лета !

24 май 2015 г. Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ
гр. Мизия КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

Деня на българския спорт- 17 май

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ,

Приемете моите искрени поздравления и благопожелания по повод Деня на българския спорт- 17 май.
Община Мизия има дългогодишна спортна история, своите слава и върхови постижения, шампионски титли и почетни отличия в различните дисциплини благодарение на поколения спортисти, треньори и деятели на спорта.
И днес ние се гордеем с младите ни лекоатлети от Спортен клуб „Мизия" и техния треньор Красимир Маринов, защото след всяко състезание богатата колекция на клуба се попълва с още златни медали и републикански шампиони.
Благодарни сме на футболистите от ФК „Мизия" за това, че възродиха традициите на този спорт и с воля и амбиции се борят за достойно класиране.
Младите ни надежди в мотоспорта вече положиха успешното начало на мотокроса в Мизия, който събира изявени състезатели от България и чужбина.
С чувство на уважение поднасям своята и на родителите от общината благодарност на преподавателите по физическо възпитание, които изграждат у децата и младите хора физически, морални и спортсменски добродетели.
От сърце пожелавам на всички вас, уважаеми спортисти, треньори и преподаватели здраве и сили, воля и упоритост, всеотдайност и спортен дух, за да ни радвате с нови победи и разнасяте славата на община Мизия!

Честит празник!

17 май 2015 г. С уважение,
гр. Мизия Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ГЛАСУВАНЕ ЗА 10-ТЕ НАУЧНИ ЧУДЕСА НА БЪЛГАРИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

Научните чудеса

да изберем 10-те научни чудеса на България
     

Международен ден на ромите 8 април 2015 година

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ РОМИ,

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по случай Международния ден на ромите - 8 април!
От сърце Ви желая здраве и благополучие, сили и воля за успешна реализация в обществото.
Нека и занапред съхраним традициите, етническото разбирателство и толерантността, за да живеем, работим и празнуваме заедно, както винаги сме го правили, да вървим по един общ път, защото само така ще осигурим бъдещето на нашите деца в общия ни дом- Мизия.
Честит и весел празник!

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО 07.04.2015Г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДО
ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ
В ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,,

Изключително радостен съм, че имам честта и удоволствието да Ви поздравя по случай Световния ден на здравето и Вашият професионален празник- 7 април.
Благодаря Ви от името на цялата общественост, че се грижите за най-голямата човешка ценност – здравето, че вдъхвате надежда, дарявате оптимизъм и винаги влагате частица от себе си, за да запазите живота.
От сърце желая на всички Вас и семействата Ви здраве, лично щастие и благополучие!
Нека успехите Ви съпътстват както в професионален, така и в личен план!
Честит празник!

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ПРОЛЕТЕН ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС

Е-мейл Печат ПДФ

Над 150 деца от трите основни училища в общината- ОУ „Цанко Церковски" Мизия, „Христо Ботев" Крушовица и „Отец Паисий" Софрониево се включиха в организирания от Общински детски комплекс пролетен лекоатлетически крос.
С настъпването на пролетта и хубавия спортен празник поздрави участниците кмета на Община Мизия д-р Виолин Крушовенски, който изрази своята радост от това, че децата спортуват, за да растат здрави и силни и поздрави лекоатлетите от СК „Мизия" и техният треньор Красимир Маринов със завоюваните наскоро успехи.
По дългото трасе на централната градска алея мериха сили ученици от 1 до 8 клас, разделени в 8 групи. Според регламента за победители се считат класиралите се на първите 6 места, които след приключване на кроса бяха наградени от д-р Крушовенски, зам. кмета Николай Нековски и секретаря на Общината Малинка Мариновска. Класиралите се на първите три места получиха специално изработени медали и грамоти, а на останалите три места освен грамотите децата получиха и по един хубав комплект писалки.

DSC02972

 


Страница 7 от 29
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"