Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

Фестивал на рибата

Е-мейл Печат ПДФ
ФЕСТИВАЛ НА РИБАТА
ПОД ЕГИДАТА НА ЕВРОДЕПУТАТИТЕ ОТ ПП ГЕРБ

 Силистра, Русе, Никопол, Оряхово, Козлодуй, Лом, Видин
11 и 12 септември 2010г.

На 11 септември 2010 г. (събота) ще бъдат проведени мероприятия в градовете – Силистра, Русе, Никопол
На 12 септември 2010 г. (неделя) ще бъдат проведени мероприятия в градовете – Оряхово, Козлодуй, Лом, Видин

Програма за гр. Оряхово:

07.00 -11.00ч. Състезание по риболов Място:Градски плаж - Оряхово

11.00 – 11.30 ч. Награждаване Място:"При Папинко", площад Дико Илиев
12.00 – 13.30 ч. Дегустация на ястия от риба

14.00 – 14.30 ч. Лекция „Дунавска стратегия" Място:хотел „Камъка"
14.30 – 17.00 ч. Прожекция на филмова поредица за р.Дунав

Програма за гр. Козлодуй

08.00 – 10.00 ч. Почистване на крайбрежната ивица на р.Дунав
09.00 – 13.00 ч. Състезание по риболов Място: пристанище Козлодуй,Района на Ботев парк
10.00 – 12.00 ч. Дискусия „Дунавска стратегия"
13.00 – 14.00 ч. Награждаване

 

Обява за работодатели

Е-мейл Печат ПДФ
Дирекция "Бюро по труда" Оряхово 

приема заявки за свободни работни места по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- проект "Нов избор – развитие и реализация" схема BG051PO001-1.1.03 "Развитие" за обучение и осигуряване на заетост на безработни лица.

Подробна информация и необходимите формуляри за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на агенцията по заетостта - www.az.government.bg или в ДБТ – Оряхово, стая 2, тел. 09171 / 2465

 

ВАЖНО: Пръскане срещу комари на 23.07

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 23 юли (петък) 2010 г. Предстои провеждането на кампания за пръскане срещу комари в крайдунавските общини.

продължава>
 

ВАЖНО: Пръскане против комари

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани уведомяваме Ви, че в дните от 20 до 27 юли предстои провеждането на кампания за пръскане срещу комари в крайдунавските общини.
В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности собствениците на пчели и пчелни семейства ще бъдат уведомени допълнително за датите и землищата подлежащи на интервенция.
 

Протокол за допуснати кандидати за работа

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОТОКОЛ

За допуснати и не допуснати кандидати за длъжността

Главен вътрешен одитор при Общинска администрация - Мизия

продължава>
 

За собствениците и ползвателите на земеделски земи

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия уведомява собствениците и ползвателите, обработващи земеделски земи в землището на гр. Мизия, че на 08.07.2010г. /четвъртък/ от 10,00ч.  в  Общинска служба “Земеделие” - гр. Оряхово  ще се проведе среща за сключване на споразумение за стопанската 2010/2011г. между собственици и ползватели на масиви за ползване на земеделските земи  в землище Мизия.

продължава>
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение във връзка с оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Рибарник"

продължава>
 

Обявление

Е-мейл Печат ПДФ
Община Мизия на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план- план за регулация на бивш „КЦХ- Мизия”, попадащ в масив № 290 на землище- гр. Мизия, който е на разположение на заинтересованите лица в отдел „УТС” на Общинска администрация, гр. Мизия, ул. „Г. Димитров” № 25-27, стая 209. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 

Обява за газопровод

Е-мейл Печат ПДФ
ОБЯВА
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г., бр.80/2009г., бр.29 /2010г.)
продължава>
 

Проект 300

Е-мейл Печат ПДФ

Сдружение „Отворена Младеж” стартира нов проект, съфинансиран от програма „Младежта в действие” на Европейския съюз, насочен към събуждане на гражданското самосъзнание по отношение на проблемите, които сами си създаваме на пътя. В рамките на проекта всеки може да отдели минута и да съобщи кой го е подразнил на пътя, като за това ще получи журналистически бележник. За повече информация вижте приложения файл или посетете www.300.bg

продължава>
 
Още...


Страница 28 от 29
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"