ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Общинска собственост и земеделие
Общинска собственост

Банкова сметка за плащане наем – земеделска земя – общинска собственост:

BG26UBBS88888412135100, § 444200, BIC: UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

 

Банкова сметка за плащане - наем – имущество (помещения) – общинска собственост:

BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Споразумение за създаване на масиви за ползване по чл. 37в, ал. 2 и ал. 10 от ЗСПЗЗ 

 BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия 

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на полски пътища – ОПФ, съгласно Заповеди на кмета на община Мизия, за 2019/2020стоп. год. по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ:

 BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ ПО ТЪРГОВЕ :

BG68UBBS88883312134401, BIC:UBBS BGSF

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 Обява Monday, 21 June 2021 58
2 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА Thursday, 29 April 2021 1100
3 СЪОБЩЕНИЕ Friday, 12 March 2021 1032
4 ЗАПОВЕД №РД.11-124 /09.03.2021г. Wednesday, 10 March 2021 948
5 ОБЯВА И СПИСЪК НА ПАСИЩА Friday, 26 February 2021 1333
6 Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ-полски пътища Thursday, 07 January 2021 1278
7 Заповеди за одобряване масиви за ползване по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стоп. 2020/2021год. Thursday, 08 October 2020 1637
8 ГРАФИК - СРЕЩИ чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Friday, 21 August 2020 2006
9 ОБЯВА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩА Monday, 10 August 2020 2241
10 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ Monday, 04 May 2020 1899
11 ОБЯВА И СПИСЪК НА ПАСИЩА Monday, 02 March 2020 2079
12 ЗАПОВЕД № РД.49-438 ОТ 30,12,2019Г. Wednesday, 22 January 2020 1976
13 На основание чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ, Заповеди за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 год. Tuesday, 10 December 2019 2456
14 ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2019-2020 СТОПАНСКА ГОДИНА Monday, 30 September 2019 2417
15 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД Tuesday, 09 July 2019 2363
16 ЗАПОВЕД № РД.11-246 от 14.06.2019г. Friday, 21 June 2019 2191
17 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Tuesday, 07 May 2019 2346
18 СПИСЪК на земеделски земи от ОПФ в Община Мизия, които се отдават под наем, през 2019г Friday, 03 May 2019 2234
19 ЗАПОВЕД № РД.11-145/02.05.2019г. Friday, 03 May 2019 2275
20 Заповед № РД.11.138 от 24.04.2019г. Wednesday, 24 April 2019 2197
21 ЗАПОВЕД № РД.11-132/22.04.2019г. Tuesday, 23 April 2019 2208
22 ЗАПОВЕД № РД.11- 49 / 20.02.2019г. Thursday, 11 April 2019 2196
23 ЗАПОВЕД № РД 49-7 Tuesday, 05 March 2019 2640
24 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2019г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020г. Thursday, 21 February 2019 2633
25 ЗАПОВЕД № РД.11-49/20.02.2019г. Wednesday, 20 February 2019 2329
26 СЪОБЩЕНИЕ Wednesday, 20 February 2019 2648
27 ОБЯВЛЕНИЕ Tuesday, 20 November 2018 3010
28 ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Monday, 19 November 2018 3250
29 ОБЯВЛЕНИЕ Monday, 19 November 2018 2817
30 Заповеди за разпределяне на масиви за ползване за стопанската 2018/2019 год. Wednesday, 03 October 2018 3065
31 БЮЛЕТИН НА НАП Tuesday, 02 October 2018 2722
32 Брошура и обява теренни проверки Monday, 17 September 2018 3162
33 Указания по прилагане на чл. 36б и чл. 37в от ЗСПЗЗ Monday, 13 August 2018 4273
34 Обява в изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Monday, 06 August 2018 3749
35 Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ Thursday, 02 August 2018 3521
36 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Friday, 27 April 2018 4321
37 СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Friday, 23 February 2018 3499
38 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА Friday, 12 January 2018 4372
39 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВРАЦА Thursday, 26 October 2017 4772
40 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА МЕРИ И ЛИВАДИ Thursday, 27 April 2017 7704
41 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2017г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Friday, 24 February 2017 9137
42 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади в Община Мизия Friday, 24 February 2017 9771
43 Съобщение за срокове за регистриране на правно основание за ползването на земеделски земи и подаване на декларации и заявления от земеделски стопани за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, пасища и мери. Friday, 10 February 2017 9032
44 ЗАПОВЕДИ МИЗИЯ за Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година Wednesday, 02 November 2016 6076
45 На вниманието на ползвателите на земеделски земи от ОПФ, попадащи в масиви за ползване за стоп. 2016/2017г. /т.н.бели петна/ Wednesday, 26 October 2016 6003
46 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Monday, 08 August 2016 6481
47 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2015-2019 Friday, 24 June 2016 6302
48 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА Friday, 24 June 2016 6608
49 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади и задължения на ползвателите за отглеждане на пасищни животни, и подържането им в добро биологично състояние Приложение № 3 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Friday, 24 June 2016 6373
50 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАШАТА ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МИЗИЯ приложение № 2 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Friday, 24 June 2016 6771
51 РЕГИСТЪР на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост 2016 г. Thursday, 23 June 2016 7007
52 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ 2016 Thursday, 23 June 2016 6821
53 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ Monday, 22 February 2016 11684
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"