ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало ПИРО
Проекти
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 ПИРО 2021-2027г. 549
2 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия” 2207
3 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа - община Мизия" 1755
4 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" 1928
5 ПРОЕКТ "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р.СКЪТ ЧРЕЗ ПОЧИСТВАНЕ ОТ НАНОСИ В СЛЕДСТВИЕ НА НАВОДНЕНИЕТО В ОБЩИНА МИЗИЯ" 31951
6 Проект "Координация и партньорство за ефективни политики и устойчиво развитие на Община Мизия"" 22759
7 Считано от 26.03.2013г. в Община Мизия стартират СМР по проект „Изграждане на охранителни канали за защита от наводнения, предизвикани от повърхностни води и корекция на дере, на територията на град Мизия”. 11146
8 Считано от 25.03.2013г. в Община Мизия стартират СМР по проект ”Обновяване на град Мизия чрез реконструкция на централен площад „Свобода”, централна градска алея, улична мрежа и тротоари” 10527
9 Откриване на строителната площадка на проект „Подобряване на пътната достъпност до ГКПП „Бекет- Оряхово”- рехабилитация на национален път DJ 561 в участък 1, Област Долж, Румъния и улица „Цанко Церковски”, Община Мизия, Област Враца, България” 11270
10 Подобряване на пътната достъпност до ГКПП „Бекет- Оряхово”- рехабилитация на национален път DJ 561 в участък 1, Област Долж, Румъния и улица „Цанко Церковски”, Община Мизия, Област Враца, България 11057
11 Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 11402
12 Обява по проект "Подкрепа за достоен живот" 12734
13 Проект по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 13080
14 Civil society – more ideas for transparency and accessibility of the state administration 25636
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"