Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Documents
Документи
Title Filter 
1 Деклрация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобито имущество 322
2 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ 1004
3 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 1765
4 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1456
5 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 2131
6 Регистри 4646
7 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 4018
8 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 3715
9 Наредби 14940
10 Стратегии и планове 11202
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"