Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

I МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:
Какво е необходимо да се спазва при ползването на отоплителни прибори?
1. Отоплителни уреди на твърдо гориво:
- да се използват технически изправни уреди;
- под тях да се поставят негорими подложки, когато са монтирани върху горима подова настилка, които да излизат на 50см. отпред и от останалите отстрани 25см. Негоримата подложка да има вертикално бордче с височина 3см.
- да отстоят от горими и трудногорими конструкции и материали, както димоотводните им тръби на разстояние най-малко 50см. При невъзможност да се спазват тези разстояния, да се поставят негорими екрани;
- когато уредите горят винаги да бъдат под наблюдение, освен ако са с автоматичен режим на работа;
- да не се разпалват с леснозапалими и горими течности и да не се изгарят отпадъци. Да се използва само качествена дървесина и въглища;
- комините да са изградени от негорими материали, външно и вътрешно измазани. Да не са вградени в тях дървени конструкций; Да се почистват ежегодно /преди началото на отоплителния сезон или при необходимост/ от наслояване със сажди и отлагания, като не се допуска принудително възпламеняване; Изготвяне на протокол с изключение на жилищните сгради.
- изхвърлянето на сгурията да става в негорими съдове /варели, кофи с капаци/ или в ями разположени на пожарообезопасени места;

2. Отоплителни уреди на течно гориво:
- да бъдат технически изправни;
- под нафтовите печки да се поставя метална тава за събиране на евентуално разлято гориво;
- да не се оставят без наблюдение, освен ако работят в автоматичен режим;
- да се зареждат и запалват когато са напълно изстинали;
- изискванията за разстоянията до горими материали и комините са същите както при печките за твърдо гориво;
3. Електроотоплителни уреди:
- да бъдат технически изправни;
- ел. инсталацията чрез която се захранват да бъде изправна, а патроните на електрическите предпазители - стандартни;
- да не се използват уреди с открити реотани;
- да се монтират на разстояния от горими конструкции и материали съгласно указанията на завода производител;
4. Газови отоплителни уреди:
- при работа да не се оставят без наблюдение;
- да не се поставят в спални помещения, килери, бани, перални, общи стълбища, гаражи когато продуктите от изгарянето се изхвърлят в помещенията;
- да не се монтират в помещения под равнището на околния терен;
- при продължително действие на газовите уреди да се осигурява принудително проветряване на помещенията;
- когато горелките не работят, редуцир-вентилът на бутилката трябва да бъде затворен;
5. Газови бутилки- да не се допуска препълване на бутилките.
- Изключително внимание да се обърне при внисането на бутилки с пропан – бутан от студено на топло.
- Да не се допуска заливане с вряла вода и поставяне върху отоплителни уреди. Ако се налага може с чувалчета с топъл пясък или умерено топли кърпи внимателно да се затопли бутилката
За недопускане на пожари при използване на отоплителни уреди да се има в предвид следното:
- да не се оставят без наблюдение работещите отоплителни и нагревателни уреди с изключение на тези работещи в автоматичен режим;
- използването на отоплителните и нагревателни уреди да става съгласно инструкциите на производителите;
- да не се използват въздухопроводи и инсталационни канали като димоотводи;
- да не се оставят сами деца в домовете при работещи отоплителни уреди.
- Да се обърне внимание на самотноживеещите трудноподвижни и лежащо болни хора;

При възникване на пожар незабавно да се уведоми Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението на тел.112.

РСПБЗН ОРЯХОВО

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"