Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Проекти Проект "Нови възможности за грижа" Информация за изпълнение на проект "Нови възможности за грижа" Община Мизия

Информация за изпълнение на проект "Нови възможности за грижа" Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Проект „Нови възможности за грижа"

На 24.03.2015 г. Община Мизия като партньор на АСП, започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 за предоставяне на социалната услуга «Личен асистент»
По проекта в община Мизия са назначени 53 броя лични асистенти, които обгрижват 53 броя потребители на услугата за срок от 10 месеца (до 29.02.2016г.) с общ месечен бюджет от 4560 часа.

Дейностите по проекта включват:
1. Организация и управление на проекта;
2. Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата
3. Кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти
4. Обучение на личните асистенти
5. Предоставяне на социалната услуга „личен асистент" и осигуряване на достъп до здравни услуги
6. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата
7. Информиране и публичност

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"