Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия.
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа.

МОТИВИ

1. Причини, налагащи изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

Настоящата наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия обхваща нормите, регламентиращи определянето на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата, данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин, данъка върху превозните средства и патентния данък.
Следва да се има предвид, че данъкът е публично вземане представляващо основен приход в общинския бюджет. Данъкът е с добро изпълнение, добра прогнозируемост и събираемост, включително със способите на принудително изпълнение.
Причините за внасяне на изменения в настоящата наредба е необходимостта от актуализирането й в съответствие с настъпилите изменения в ЗМДТ, както и необходимостта от корекции произтичащи от самата наредба.
Важна роля довела до необходимост от изменения е непрекъснато нарастващата потребност на гражданите във връзка с подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, здравеопазване, сигурност и други.
2. Цели, които се поставят с изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местните данъци и такси към настоящия момент.
С промяна на наредбата ще се постигне повишаване приходите в бюджета на Община Мизия.
3. Финансови средства, необходими за изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

Изменението на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия не е свързано с разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
4. Очаквани резултати от изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия
Очакваните резултати след изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия са:
- Актуална нормативна база свързана с местните данъци;
- Повишаване приходите в общинския бюджет, в следствие на което се откриват по-високи възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"