Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения КОНКУРС по МЗ рег.№ 8121К-4818/01.12.2015 г. за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"- Враца

КОНКУРС по МЗ рег.№ 8121К-4818/01.12.2015 г. за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"- Враца

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

КОНКУРС по МЗ рег.№ 8121К-4818/01.12.2015 г. за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"- Враца към Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- пожарникар - старши пожарникар - 2 (две) вакантни длъжности;
- водач на специален автомобил ІІ - І степен - 4 (четири) вакантни длъжности;
- водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност;
- младши инспектор ІІІ - І степен - 2 (две) вакантни длъжности.
На основание член 5, алинея 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, за длъжността водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност, конкурсът да се проведе за служители на МВР по член 142, алинея 1, точка 2 и 3 от ЗМВР.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТИ, които всеки кандидат следва да подготви:
1. Автобиография-подробна, саморъчно написана;
2. Ксерокопие от лична карта;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование /при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение- удостоверение за признато образование/;
4. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;
5. Удостоверение от Районна прокуратура по постоянен адрес за работа в МВР;
6. Удостоверение от Окръжна прокуратура по постоянен адрес за работа в МВР;
7. Служебна бележка от Национална следствена служба- за работа в МВР.
8. Копие на Свидетелство за управление на МПС категория С и документ от пътна полиция при СДВР или ОД на МВР удостоверяващ, че кандидатът не е лишаван от право да управлява моторно превозно средство за нарушение на Закона за движение по пътищата, през последните три години - за длъжностите „водач на специален автомобил ІІ - І степен" и „водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар";

ДОКУМЕНТИ /образци/, които се получават от "Човешки ресурси"
1. Заявление за участие в конкурса -образец;
2. Анкетна карта- образец;
3. Декларация за гражданство- образец;
4. Декларация по чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД- образец;
5. Бележка до ЕЛК за медицинско освидетелстване- образец МВР;

СЪБРАНИТЕ И КОМПЛЕКТОВАНИ /в обикновена картонена папка/ ДОКУМЕНТИ за участие в конкурса се приемат в РДПБЗН-ВРАЦА-„Човешки ресурси" от 03.12.2015г. до 22.12.2015г. включително всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (PBZN_VRA_4818.doc)ЗАПОВЕД № 8121К-4818/01.12.2015 г. [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"