Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-08-241 от 28.10.2015г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива – План за застрояване на ПИ № 000303 – собственост на Йордан Пламенов Бояджиев по КВС на гр. Мизия, местност „Ореховско поле"(стана), с цел преотреждане на терена от „стопански двор" в „за производствено складови дейности.
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ВрИД КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Н. НЕКОВСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"