Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения СЪОБЩЕНИЕ РАЙОННА СЛУЖБА "ПБЗН" ОРЯХОВО

СЪОБЩЕНИЕ РАЙОННА СЛУЖБА "ПБЗН" ОРЯХОВО

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН" ВРАЦА
РАЙОННА СЛУЖБА "П Б З Н" – ГР. ОРЯХОВО
Рег. № 1487
13.10.2015 год.
МЕРКИ За пожарна безопасност на местата за гласуване и изборните секции.


- Всички служители, ангажирани в изборния процес трябва да спазват установените правила за ПБ при изпълнение на задълженията си.
- При възникване на пожар в сградите с изборни секции, местата за съхраняване на бюлетините и обработка на резултатите незабавно се уведомява РСПБЗН на тел. 112, след което се пристъпва към гасене с налични ппу, евакуиране на хора и ценни материали
- Наличните ппу трябва да са проверени за техническа годност за годината. Същите се поддържат в постоянна готовност и не се допуска използването им за други цели освен при пожар или авария
- Забранено е използването на открит огън /свещи, факли, кибрити, запалки/ в изборните секции, местата за съхраняване на бюлетините и обработка на резултатите. При необходимост от резервно осветление да се използват само ветроупорни фенери и ел. фенерчета.
- Забранено е тютюнопушенето в изборните секции. Това става само на обозначените и оборудвани с негорими пепелници места.
- Не се допуска задръстване на изходите, пътищата за евакуация и подстъпите към съоръженията за пожарогасене с материали и оборудване. Необходимо е да се преустанови достъпа до помещенията, неизползвани в изборния процес.
- При експлоатация на ел. инсталации, уреди и съоръжения да не се допуска оставянето без наблюдение на включени в ел. мрежата консуматори.
- В края на изборния ден всеки служител да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място и съоръженията, с които работи. Ел. консуматори се изключват от ел. мрежата /без денонощно работещите/.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"