Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-239 от 29.09.2015г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, с цел смяна на предназначението на земята, проектиране и изграждане на Фуражен цех със силози в землището на гр. Мизия, в местността „Средния Връх".
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
ЗАМ. КМЕТ:
Н. НЕКОВСКИ
(Зап. № РД.11-310/17.09.2015г.)

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"