Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

О Б Я В Я В А
СТАРТИРАНЕТО ОТ 28.09.2015г. НА
П Р О Ц Е Д У Р И - 2015г. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА,ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА
ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА"

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА
Младежи до 29 г. ненавършени до 23.10.2015г., включително, завършили образованието си във висши учебни заведения и придобили образователно - квалификационна степен "професионален бакалавър" („специалист"), "бакалавър", "магистър" или "доктор", в зависимост от изискванията на работното място.
Подробна информация за:
 Квотите №1, №2 и №3 за работните места в централните ведомства , в областните и общинските администрации;
 Процедури – 2015г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства, в областните и общински администрации;
 Критерии за подбор на кандидати по Компонент 1 от Програма"Старт на кариерата" за Процедури – 2015 г.

Ще получите в стая № 105 , Бюро по труда филиал Мизия.

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.
Да бъдат регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" като безработни или заети.

Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 23.10.2015г.

Документите се подават лично.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"