Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача Възстановяване на проводимостта на р. Скът, чрез почистване от наноси в следствие от наводнението в границите на регулация на община Мизия партида на Възложителя в регистъра на АОП № 00157- 2015- 0003 (решение ID No 688181; обявление ID No 688182)

Възстановяване на проводимостта на р. Скът, чрез почистване от наноси в следствие от наводнението в границите на регулация на община Мизия партида на Възложителя в регистъра на АОП № 00157- 2015- 0003 (решение ID No 688181; обявление ID No 688182)

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБРАЗЦИ

РАБОТЕН ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Sadarjanie.doc)съдържание [ ]
Изтегли файла (Договор-проект.doc)договор-проект [ ]
Изтегли файла (ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf.pdf)документация.pdf [ ]
Изтегли файла (заглавна.doc)заглавна [ ]
Изтегли файла (Техн. спецификации.doc)техн.спец. [ ]
Изтегли файла (Указания_Mизия.doc)указания [ ]
Изтегли файла (Допълнителни разяснения № 1.pdf)Допълнителни разяснения № 1 [ ]
Изтегли файла (допълнително разяснение.pdf)dopulnitelno razqsnenie [ ]
Изтегли файла (протокол 1 оригинал.pdf)Протокол № 1 [ ]
Изтегли файла (допълнение.pdf)Допълнение към Протокол № 1 [/28.12.2015/]
Изтегли файла (протокол (2).pdf)ПРОТОКОЛ от заседание на комисия [за разглеждане, оценка и класиране на офертите в обществена поръчка]
Изтегли файла (решение 002.pdf)РЕШЕНИЕ № 002/22.01.2016г. за класиране на участниците и опр. на изпълнител [ ]
Изтегли файла (Информация за освобождаване и задържане на гаранциите за участие в обществена по)Информация за освобождаване и задържане на гаранциите за участие в ОП [ ]
Изтегли файла (Гаранция за изпълнениекъм договор от 16.03.2016г..pdf)Гаранция за изпълнениекъм договор от 16.03.2016г [ ]
Изтегли файла (Договор от 16.03.2016г..pdf)Договор от 16.03.2016г [ ]
Изтегли файла (КИ предлагана цена.pdf)КИ предлагана цена [ ]
Изтегли файла (Техн. спецификации към договор от 16.01.2016г..doc)Техн. спецификации към договор от 16.01.2016г [ ]
Изтегли файла (Техническо предложение КИ- МИЗИЯ.pdf)Техническо предложение КИ- МИЗИЯ [ ]
Изтегли файла (информация за авансово плащане.pdf)Информация за авансово плащане [27.04..2016]
Изтегли файла (информация за междинно плащане.pdf)Информация за междинно плащане [05.07.2016]
Изтегли файла (информация за окончателно плащане.pdf)Информация за окончателно плащане [08.11.2016]
Изтегли файла (Информация за изпълнен договор.pdf)Информация за изпълнен договор [23.11.2016]
Изтегли файла (Информация за освобожд. гаранциите за участие 17.03.2016г.pdf)Информация за освобожд. гаранциите за участие 17.03.2016г [17.03.2016]
Изтегли файла (Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение КИ- Мизия.pdf)Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение КИ- Мизия [16.12.2016]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"