Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,ЧИСТОТАТА И ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,ЧИСТОТАТА И ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на община Мизия за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия .
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на елктронната поща на Община Мизия e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

МОТИВИ :


1.С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредба 1 на Общински съвет –гр.Мизия касаещи опазването на обществения ред на територията на общината и населените места и с оглед синхронизиране на Наредбата с изискванията на националното законодателство се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба както и вписване на нови такива, свързани със задълженията и отговорностите на органите на общинска администрация и всички лица ,които живеят или временно пребивават на територията на общината.
Съществуващите размери за санкциониране на нарушителите са ниски и не са достатъчен аргумент за спазване на правилата ,разписани в наредбата ,което би довело до влошаване на реда и чистотата на територията на общината.
2.За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.
3.Актуализирането на наредбата ще допринесе за по-доброто регулиране на обществените отношения ,свързани с обществения ред за осигуряване спокойствието и условия за труд и отдих на гражданите и гостите на общината.
4.Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"