Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ ВиК

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, изготвени на основание чл.37в, ал.2 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2015/2016 г. Ви информираме следното:
Срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2015/2016 год. е 31.07.2015 г.
Декларациите по чл.69 и заявленията по чл.70 се подават в Общинска служба по земеделие гр.Оряхово лично или чрез пълномощник с приложен опис на имоти съгласно регистрираните в ОС „Земеделие" договори за наем, аренда и съвместна обработка като се посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Към заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл.34, ал.6 и по чл.37в, ал.7 за земите по чл.37в, ал.3, т.2 за предходните стопански години.

Общинска служба по земеделие гр. Оряхово

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"