Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ), в обхвата на УПИ ХІХ, кв. 33 по плана на гр. Мизия, общ. Мизия, собственост на Община Мизия с цел предвиждане на ново застрояване на група гаражи – 2 бр.
Изработеният проект се намира в Община Мизия, Дирекция "УТИСХД", стая 209.
На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14-дневен срок от датата на получаване, до Общинска администрация гр.Мизия.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"