Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-210 от 16.06.2015 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на упи ІІ, кв. 40, пл. № 580 по плана на гр. Мизия, собственост на „Марели" ЕООД, гр. Мизия, с цел промяна на предвижданията за застрояване на имота от „За жилищно строителство" в „Обществено обслужване".

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"