Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения УВЕДОМЛЕНИЕ ПИТЕЙНА ВОДА

УВЕДОМЛЕНИЕ ПИТЕЙНА ВОДА

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

С ПИСМО ИЗХ. №КД-04-1421/12.06.2015Г. РЗИ-ВРАЦА УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ ВЗЕТИТЕ ПРОБИ ВОДА НА 10-11.06.2015Г.ОТ ОБЕКТИ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГР. МИЗИЯ И ПУНКТОВЕ В ГР. МИЗИЯ Е УСТАНОВЕНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА 9 ОТ 16.03.2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЯТ, МИРИС, ВКУС, ЖЕЛЯЗО, НИТРАТИ, АМОНЯК, ОСТАТЪЧЕН СВОДОБЕН ХЛОР, ПОРАДИ КОЕТО
ОТ 12.06.2015Г. РЗИ-ВРАЦА ОТМЕНЯ НАЛОЖЕНАТА ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБАТА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ.
ВОДАТА ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА И МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ.

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"