Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Протокол за допуснати кандидати за работа

Протокол за допуснати кандидати за работа

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ПРОТОКОЛ

За допуснати и не допуснати кандидати за длъжността

Главен вътрешен одитор при Общинска администрация - Мизия

 

Име,презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.Димитър Ноев Младенов

Да

Да

Не

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а/ Допуска до конкурс кандидата:

  1. Димитър Ноев Младенов

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест и разработка на тема по тематика “ Вътрешният одит в публичния сектор “ на 26.07.2010г. ( понеделник ) от 09:00ч. в сградата на Общинска администрация Мизия , заседателна зала на ІІІ етаж.

б/ Не допуснати до конкурс кандидати няма.

Комисия за провеждане на конкурса, назначена със Заповед № 316 / 30.06.2010г. на Кмета на Община Мизия:

Председател: 

Десислава Лехчевска – Секретар на Община Мизия

Членове:

1.Венера Горанова – Гл. счетоводител на Община Мизия

2.Филка Лазарова – Директор на Дирекция “ УТИД “

3.Даниела Пожарашка – Юрист

4.Росица Ценкинска – Ст.спец. “ ЧР “ при Община Мизия

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"