Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения СЪОБЩЕНИЕ до собствениците на пчели и пчелни семейства

СЪОБЩЕНИЕ до собствениците на пчели и пчелни семейства

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Във връзка с уведомителни писма от:

1. Калин Рашков Йозов за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 13.05.2015г. -16.05.2015г. от 06.00 до 11.00ч. и 18.30 до 20.00 ще се проведе третиране на ПШЕНИЦА с препарати: ДЕБРИ СУПЕР при доза 3,3 гр/дка ; ДУЕТ УЛТРА при доза 60мл/дка и ВАЗТАК НОВ при доза 20мл/дка; на терени в местности, както следва:

• 232,300дка в местностите „СЕМКОВОТО" и „СКАКУЦ", землище Мизия;

2. Калин Рашков Йозов за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 13.05.2015г. -16.05.2015г. от 06.00 до 11.00ч. и 18.30 до 20.0000 ще се проведе третиране на
РАПИЦА с препарати :АГРИЯ 1050 при доза 70мл/дка и КАРАМБА 60 ЕК при доза 120мл./дка на терени в местности, както следва

• 333,126дка в местността „ДЪНОТО НА КОСАНЯ"; землище Мизия;

3. СКЪТ-МИЗИЯ АД, гр.Мизия за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 13.05.2015г. -16.05.2015г. от 06.00 до 11.00ч. и 18.30 до 20.00 ще се проведе третиране на ПШЕНИЦА с препарати :ДЕБРИ СУПЕР при доза 3,3 гр/дка ; ДУЕТ УЛТРА при доза 60мл/дка и ВАЗТАК НОВ при доза 20мл/дка; на терени в местности, както следва

• 13,471 дка в местността "ДО ПЪРВО ЛОЗЕ", землище Мизия;

4. СКЪТ-МИЗИЯ АД, гр.Мизия за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 13.05.2015г. -16.05.2015г. от 06.00 до 11.00ч. и 18.30 до 20.00 ще се проведе третиране на РАПИЦА с препарати :ГАЛЕРА СУПЕР при доза 20 мл/дка ; АГРИЯ 1050 при доза 70мл/дка и КАРАМБА 60 ЕК при доза 120мл; на терени в местности, както следва

• 59,498 дка в местността "СОВАТА", землище Мизия;

5. ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ ЕООД, гр.Мизия за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 13.05.2015г. -16.05.2015г. от 06.00 до 11.00ч. и 18.30 до 20.00 ще се проведе третиране на РАПИЦА с препарати: ; АГРИЯ 1050 при доза 70мл/дка и КАРАМБА 60 ЕК при доза 120мл на терени в местности, както следва

• 77,890дка в местността"СОВАТА", землище Мизия;
• 411,342дка в местността „ГЛАДНО ПОЛЕ", землище Мизия

6. ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ ЕООД, гр.Мизия за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 13.05.2015г. -16.05.2015г. от 06.00 до 11.00ч. и 18.30 до 20.00 ще се проведе третиране на ПШЕНИЦА с препарати: ; ДЕБРИ СУПЕР при доза 3,3 гр/дка ; ДУЕТ УЛТРА при доза 60мл/дка и ВАЗТАК НОВ при доза 20мл/дка на терени в местности, както следва

• 511,731 дка в местността"САРАЕВСКИ БОРУН", землище Мизия;
• 22,111 дка в местността „САРАЕВСКИ БОРУН", землище Мизия

7. ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ ЕООД, гр.Мизия за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 13.05.2015г. -16.05.2015г. от 06.00 до 11.00ч. и 18.30 до 20.00 ще се проведе третиране на РАПИЦА с препарати: ; АГРИЯ 1050 при доза 70мл/дка и КАРАМБА 60 ЕК при доза 120мл на терени в местности, както следва

• 627,900 дка в местността"ПАДАРНИЦАТА", землище Мизия;
• 179,400 дка в местността „МАРИО С/У ВТОРО ЛОЗЕ", землище Мизия
• 74,400 дка в местността „ШАДИНАТА КОСАНЯ", землище Мизия
• 191,100 дка в местността „ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ", землище Мизия

8. ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ ЕООД, гр.Мизия за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 13.05.2015г. -16.05.2015г. от 06.00 до 11.00ч. и 18.30 до 20.00 ще се проведе третиране на ПШЕНИЦА с препарати: ДЕБРИ СУПЕР при доза 3,3 гр/дка ; ДУЕТ УЛТРА при доза 60мл/дка и ВАЗТАК НОВ при доза 20мл/дка; на терени в местности, както следва:

• 1430,500 дка в местността "ПЕЙЧОВ ДОЛ", землище Мизия;
• 341,100 дка в местността „ПИРАМИДАТА", землище Мизия
• 453,200 дка в местността „ПЪРВО ЛОЗЕ", землище Мизия
• 211,900 дка в местността „С/У ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ", землище Мизия
• 347,000 дка в местността "ХУМЕН ВРЪХ", землище Мизия;
• 841,300 дка в местността "ГОЛЯМАТА МОГИЛА", землище Мизия;
• 190,851 дка в местността "ЛАВИЦАТА", землище Мизия;
• 2,370 дка в местността "ПОД ПЪРВО ЛОЗЕ", землище Мизия;

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"