Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения П Р О Т О К О Л в изпълнение на заповед № РД.11-99/22.04.2015г. на кмета на Община Мизия

П Р О Т О К О Л в изпълнение на заповед № РД.11-99/22.04.2015г. на кмета на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Днес 30.04.2015г. в изпълнение на заповед № РД.11-99/22.04.2015г. на кмета на Община Мизия, комисия в състав:

Председател: Филка Лазарова – ДД «УТИСХД»
и членове: Даниела Пожарашка – Ст. спец. «ОС»;
Маргарита Константинова - Гл.спец."ЕППЕЕ и Екология";
Мариана Пировска – Ст. Спец. «ЗП»,

разгледа подадените заявления от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по населении места в Община Мизия. Подадените заявления са попълнени и са представени изискуемите по чл.37и от ЗСПЗЗ документи /приложения №1, 2 и 3, декларация за липса на задължения – образци одобрении със заповед №РД.46-214/23.02.2015г. на Министъра на МЗХ, анкетни карти и справки за животни в обект по категории/.
Комисията определи полагащите се площи пасища и мери за всеки заявител, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, изискване на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, както следва:

Заявление вх. №

Име, презиме, фамилия

Населено място

Брой животни

ЖЕ

Полагащи се площи, дка

ЕРД

ДРД

АБ.9400-141/10.03.2015г.

Димитър Илиев Савов

гр. Мизия

-

87

13,05

130,500

земл. гр.Мизия

АБ.9400-187/08.04.2015г.

Христо Илиев Нешев

гр. Мизия

-

265

39,75

397,500

земл. гр.Мизия

АБ.9400-189/09.04.2015г.

Румяна Тодорова Бърборска

гр. Мизия

-

71

10,65

106,500

земл. с.Войводово

АБ.9400-195/14.04.2015г.

Меги Василева Кольова

гр. Мизия

4

10

3,9

39,000

земл. с.Сараево

АБ.9400-206/22.04.2015г.

Бисер Кирилов Начев

с. Софрониево

1

71

11,65

116,500

земл. с.Софрониево

Комисията излиза с предложение да се сключат договори с животновъдите, в съответствие с чл. 37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

КОМИСИЯ:

1. /п/ 3. /п/
2. /п/ 4. /п/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"