Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-18-РР6 от 27.02.2015г. на Областен управител на област Враца е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на трасета на: „Подземна тръбна мрежа и оптична свързаност на ЕТ „ЕТА-ЖЕЛЕВА", през землищата на с. Липница, с. Софрониево и с. Крушовица, общ. Мизия.
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-р В. Крушовенски

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"