Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-108 от 22.12.2014 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ ІІ, кв. 60, част от имот с пл. № 501.963 по плана на с. Крушовица (старото село), общ. Мизия, с отреждане „За жилищно строителство", собственост на Пламен Спасов Спасов.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"