Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - ОРЯХОВО МЕРКИ за не допускане на пожари през отоплителния сезон 2014 – 2015 год.

РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - ОРЯХОВО МЕРКИ за не допускане на пожари през отоплителния сезон 2014 – 2015 год.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Ръководството на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението " - Оряхово обръща внимание на обществеността да спазва следните противопожарни изисквания:

1.Да не се допуска претоварване на електрическите мрежи и инсталации, а там където е възможно да се извършват промени и ремонти на амортизираните такива.
2.Употребата на уреди, работещи с газ "пропан-бутан" изисква особено внимание. Всички газови уреди да са стандартни, технически изправни и да се монтират от правоспособни техници. Изпробването на херметичност на тръбопроводите и крановете на газовите уреди да става със сапунена пяна. При установяване изтичане на газ в помещение, в никакъв случай да не се включват или изключват ел.уреди, ел.ключове, ел.звънци и каквито и да са електрически консуматори, да не се използуват за осветяване никакви открити огнеизточници, да не се предизвикват искри по никакъв начин за да не се допусне експлозия! Внимателно да се изнесе газовата бутилка навън и се проветри помещението! Изтичането на газ се усеща по специфичната остра миризма на чесън!
3.Службите за социално осигуряване, кметствата и гражданите, доколкото е възможно да оказват помощ и наблюдение на възрастни и самотноживеещи стари хора.
4.Печките на твърдо гориво трябва да са облицовани отвътре с огнеупорни тухли, със здрави скари и врати, които плътно се затварят. Под тях да има негорими подложки. Комините да са измазани, като в радиус 10 сантиметра от тях няма вградени греди и горими материали. Да не се оставят горими материали на разстояние по-малко от 80 сантиметра от отоплителния уред. Изключително опасно е печките на твърдо гориво да се разпалват с леснозапалими и горими течности. Сгурията да се изхвърля на пожаробезопасни места.
5.Нафтовите печки трябва да са стандартни, с изправен дозатор и резервоар, добре затегнати тръбопроводи, по които да няма течове. Под печката да има тава за събиране на разлято гориво. Опасности от експлозия крият опитите повторно да се запалва изгаснала, но не изстинала нафтова печка.
6.Електрическите отоплителни и нагревателни уреди да се включват в електрическата мрежа посредством правилно оразмерени проводници, стандартни ел. прекъсвачи, щепсели и контакти. Акумулиращите печки да се включват на отделен токов кръг с автоматичен предпазител. Общата мощност на ел.консуматорите да съответства на възможностите на ел.инсталацията да поема определен товар.
7.Отоплението на малки прасета, пилета и др. животни да става с нагревателни лампи, които да са защитени с метална мрежа с отвори 3 х 3 мм., а захранването да е от отделен токов кръг.
8.В случай на пожар да се запази самообладание без да се създава паника като първо се уведоми службата за пожарна безопасност и спасяване след което се пристъпи към евакуация на хора и животни ,както и гасене с подръчни уреди и съоражения, а след пристигане на противопожарните автомобили да се изпълняват указанията на специализираните органи.
9.Приканват се домсъветите в жилищните сгради да обърнат внимание за почистване на комините, почистване горимите отпадъци от мазетата, таваните и стълбищните клетки, а в случай на проблемни ситуации да сигнализира РСПБЗН-Оряхово на тел.091712579 за взимане на компетентно решение.

Граждани, не оставяйте без надзор най-голямото богатство - децата ! Не допускайте деца да играят с кибрит и други огнеизточници !

РАЙОННА СЛУЖБА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ГРАД ОРЯХОВО

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"