Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ВАЖНО !!!

СЪОБЩЕНИЕ

Всички лица, с наводнени къщи, които към 28.11.2014г. не са подали Декларации по чл. чл. 26, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Междуведомствената комисия за ВПМС в Община Мизия, за получаване на възстановителна помощ е необходимо да подадат същата по образец, в най-кратък срок, в Общинска администрация – гр. Мизия, придружена с копие на документ за собственост на имота.
Общинска администрация – гр. Мизия

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"