Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Мизия

Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com


Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че e изготвен проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Мизия .
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

МОТИВИ :


1.Основна причина, налагаща приемане на наредбата са постъпващите дарения от физически и юридически лица в община Мизия.
2.За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.
3. Наредбата ще регламентира реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в полза на община Мизия и нейни организационни структури и поделения, както и контрола при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята на дарителите, както и прозрачност в процедурите за приемане и управление на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството, с авторитета и доброто име или имуществените интереси на община Мизия.
4. Наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"