Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за подбор на кандидати за съдебeн заседател към Окръжен съд- гр.Враца

ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за подбор на кандидати за съдебeн заседател към Окръжен съд- гр.Враца

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за подбор на кандидати за съдебeн заседател към Окръжен съд- гр.Враца

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Мизия обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебен заседател към Окръжен съд – гр.Враца
Изисквания:
Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 г., но не са навършили 65 г. към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.
Необходими документи:
Кандидатите подават заявление (по образец, Приложение №1) в срок от ............ до ..............., в Информационен център гр.Мизия, придружено със следните документи:
1. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено „да послужи за съдебен заседател" (оригинал)
2. Автобиография
3. Копие от лична карта
4. Копие от диплома за завършено образование
5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава
6. Декларация-съгласие за обработка на личните данни (Приложение № 2)
Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от комисия, чийто състав е одобрен от Общински съвет – Мизия, която ще изготви проект за решение за одобрения кандидат за съдебен заседател.
За контакти: 0899119483 – Лидия Костова, зам.- председател на Общинския съвет

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ОБЯВЛЕНИЕ_за_прием_на_документи_за_подбор_на_кандидати_за_съ.doc)обявление [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"