Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд- Оряхово

ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд- Оряхово

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Мизия обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Оряхово (утвърдена обща численост от 4 / съдебни заседатели).
Изисквания:
Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 г., но не са навършили 65 г. към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.
Необходими документи:
Кандидатите подават заявление (по образец, Приложение №1) в срок от 22.10.2014 г. до 29.10.2014 г., в ,,Информационен център" гр.Мизия, придружено със следните документи:
1. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено „да послужи за съдебен заседател" (оригинал)
2. Автобиография
3. Копие от лична карта
4. Копие от диплома за завършено образование
5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава
6. Декларация-съгласие за обработка на личните данни (Приложение № 2)
Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от .............комисия............................, чийто състав ще бъде одобрен от Общински съвет – Мизия, която ще изготви проект за решение за одобрените кандидати за съдебни заседатели.
За контакти: 0899 11 94 83 Лидия Костова – Зам. Председател ОбС - Мизия .

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Приложение 1.pdf)Приложение 1 [ ]
Изтегли файла (Приложение 2.pdf)Приложение 2 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"