Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача Доставка на хранителни продукти за учебни и детски заведения, както и за заведения за социални услуги на територията на Община Мизия"

Доставка на хранителни продукти за учебни и детски заведения, както и за заведения за социални услуги на територията на Община Мизия"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Решение и Обявление

Информация за освобождаване на гаранциите за участие на класираните на на първо и второ място участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за учебни и детски заведения, както и за заведения за социални услуги на територията на Община Мизия", обособени позиции 1 „Хляб и хлебни изделия", 2 „Консерви –плодови и зеленчукови", 3 „Месо, риба и месни продукти" и 6 „Други хранителни продукти"

Договор за доставка на хранителни продукти 1 /16.02.2015/

Договор за доставка на хранителни продукти 2 /16.02.2015/

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Документация ХРАНИ.doc)Документация за участие [ ]
Изтегли файла (protokol_11.pdf) Протокол № 1 за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-11-341/ 14.11 [ ]
Изтегли файла (СЪОБЩЕНИЕ .pdf)Съобщение Резултати от оценяването на офертите на участниците [ ]
Изтегли файла (Решение_РД.11-356.pdf)Решение_РД.11-356 [ ]
Изтегли файла (Протокол_2.pdf)Протокол 2 [ ]
Изтегли файла (Протокол_3.pdf)Протокол 3 [ ]
Изтегли файла (Договор об. поз.1.pdf)Договор об. поз.1 [Качено на 15.01.2015]
Изтегли файла (Договор об. поз.2.pdf)Договор об. поз.2 [Качено на 15.01.2015]
Изтегли файла (Договор об. поз.3.pdf)Договор об. поз.3 [Качено на 15.01.2015]
Изтегли файла (Договор об. поз.6.pdf)Договор об. поз.6 [Качено на 15.01.2015]
Изтегли файла (Технич. предложение об. поз..1,2,3,6.pdf)Технич. предложение об. поз..1,2,3,6 [Качено на 15.01.2015]
Изтегли файла (Ценова оферта об. поз.1.pdf)Ценова оферта об. поз.1 [Качено на 15.01.2015]
Изтегли файла (Ценова оферта об. поз.2.pdf)Ценова оферта об. поз.2 [Качено на 15.01.2015]
Изтегли файла (Ценова оферта об. поз.3.pdf)Ценова оферта об. поз.3 [Качено на 15.01.2015]
Изтегли файла (Ценова оферта об. поз.6.pdf)Ценова оферта об. поз.6 [ ]
Изтегли файла (Решение 0002 от 24.01.2015г. за опр. на нов изпълнител на ОП.pdf)Решение 0002 от 24.01.2015г. за опр. на нов изпълнител на ОП [Качено на 24.01.2015]
Изтегли файла (Vazst_garanzii izpulnenie.doc)Информация за освобождаване на гаранциите във връзка с изтекъл срок на договори [ ]
Изтегли файла (Извършени плащания по договорите към 12.01.2016.xls)Извършени плащания по договорите към 12.01.2016 [ ]
Изтегли файла (Vazst_garanzii izpulnenie 4 i 5.pdf)Информация за освобождаване на гаранциите във връзка с изтекъл срок на договори [ от 16.02.2015]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"