Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Информация за освобождаване на гаранцията за участие на класирания на първо място участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Мизия"  (Качено на 08.01.2015)

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Protokol_1_OUPOM.pdf)Протокол 1 на комисията по Заповед № РД.11-336/ 07.11.2014г. [ ]
Изтегли файла (СЪОБЩЕНИЕ.pdf)Съобщение Резултати от оценяването на офертите на участниците [ ]
Изтегли файла (протокол_2.pdf)Протокол 2 [ ]
Изтегли файла (протокол_3.pdf)Протокол 3 [ ]
Изтегли файла (РЕШЕНИЕ.pdf)Решение РД.11-352/03.12.2014г. [За класиране на учстниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка ]
Изтегли файла (Vazst_garanzii.doc)Информация за освобождаване на гаранциите за участие [Качено на 18.12.2014]
Изтегли файла (ДОГОВОР.pdf)Договор [Качено на 29.12.2014]
Изтегли файла (ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ.pdf)Планово задание [Качено на 29.12.2014]
Изтегли файла (СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБР.9.pdf)СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБР.9 [Качено на 29.12.2014]
Изтегли файла (СТАНОВИЩЕ БД.pdf)Становище Басейнова Дирекция [Качено на 29.12.2014]
Изтегли файла (СТАНОВИЩЕ ИАГ.pdf)Становище Изпълнителна Агенция Гори [Качено на 29.12.2014]
Изтегли файла (СТАНОВИЩЕ НИНКН.pdf)Станoвище НИНКН [Качено на 29.12.2014]
Изтегли файла (СТАНОВИЩЕ РИОСВ.pdf)Станoвище РИОСВ [Качено на 29.12.2014]
Изтегли файла (ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.pdf)Техническо предложение [Качено на 29.12.2014]
Изтегли файла (Обявление за изпълнен договор.pdf)Обявление за изпълнен договор [30.05.2018г. 15.24]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"