Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

До всички заинтересовани лица

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че отварянето на ценовите оферти в „открита процедура" за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „СМР на обекти „Ремонт на православен храм „Св. Св. Кирил и Методий" и реконструкция на ул. „28-ми април", ул. „Иван Вазов" и ул. „Осъм" с. Липница" по обособени позиции: 1.„Ремонт на православен храм „Св. Св. Кирил и Методий" с. Липница"; 2.„Реконструкция на ул. „28-ми април", ул. „Иван Вазов" и ул. „Осъм" с. Липница" е насрочено за 12.06.2014г. (четвъртък) от 14:00ч. с място на провеждане гр. Мизия, Общинска администрация, зала 311.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"