Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.11- 166 /04.06.2014г.

ЗАПОВЕД № РД.11- 166 /04.06.2014г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2 и чл. 22, т. 2 от Закона за лечебните растения

З А Б Р А Н Я В А М:

Събирането на цвят- липа от дървета на територията на община Мизия.
Забранява се отсичането на липови дървета и кастрене на клони от тях в общински земи и гори, както и брането на липов цвят край натоварени с автомобилно движение пътища, на територията на общината. Забранява се и събирането и използването на липов цвят и цветен прашец чрез метене.

На нарушителите ще бъдат налагани глоби, съгласно чл.82,т.4 и във връзка с чл. 11, т. 5 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на гл. спец. "ЕПП и Екология" –Маргарита Константинова на кметовете и кметските наместници по населени места.

При констатирано нарушение моля, позвънете на тел. 09161/23-15.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Мизия чрез разлепване на общодостъпни места, местния кабелен канал, да се сведе и до знанието на кметовете и кметските наместници по населени места за сведение и изпълнение и ПУ-Мизия.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"