Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че e изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
МОТИВИ :
1.Основна причина за предлаганите изменения и допалнения на Наредба 11 са осигоряване на устойчивост на Проект по ОП «Развитие на човешките ресурси» - «Изграждане на звено за предоставяне на услуги в домашна среда за жители на община Мизия» към Домашен социален патронаж – гр. Мизия и изискванията на чл. 17, ал.1 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане /ал.1 Социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси или по договаряне от лицата, които ги ползват.ал.3 Таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по Закона за местните данъци и такси.

2. Промените в чл. 28, ал. 1 на Раздел ІІІ – Трябва да се извършат на основание чл.86, ал.1 от Закона за местните данъци и такси / Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице/
3. За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.
4. Актуализирането на наредбата ще осигури устойчивост на проект «Изграждане на звено за предоставяне на услуги в домашна среда за жители на община Мизия» към Домашен социален патронаж – гр. Мизия и повиши качеството на предоставяните социални услуги от Община Мизия от една страна, а от друга ще повиши приходите в бюджета на общината.

5. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"