Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-3 / 14.04.2014 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено частично изменение на Подробен устройствен план (План за регулация и План за застрояване) на с. Софрониево, в обхвата на УПИ ХІІІ, кв. 12, пл. № 0.1080, УПИ ХІV, кв. 12, пл. № 0.1081, УПИ ХV, кв. 12, пл. № 0.1085, УПИ ХVІ, кв. 12, пл. № 0.1085, УПИ ХVІІ, кв. 12, пл. № 0.1086, собственост на Светлин Мирославов Спасов с отреждане „За жилищно строителство", с цел обединяване на горните урегулирани поземлени имоти в един и отреждането му „За производствено складова дейност".

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"