Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Избирателни списъци

Избирателни списъци

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

..............................................................................................................................................................................

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ,
населено място ГР.МИЗИЯ, секция № 001
адрес на избирателна секция ул.П.АТАНОСОВ № 26-ПГ ПО ХТ"В.ЛЕВСКИ"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНЕЛИЯ ВЛАЙКОВА БОЯНИНСКА
ЗАХАРИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА-БОЯНИНСКА
ИЗАБЕЛА ВЛАЙКОВА БОЯНИНСКА
НИКОЛА ИЛИЕВ НИКОЛОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ,
населено място ГР.МИЗИЯ, секция № 002
адрес на избирателна секция УЛ.ПЕТКО БАНКОВ № 7-ДОМАШЕН СОЦ.ПАОТРОНАЖ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЪТОВ
ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА БЕРЧЕВА
МАЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
ПЕТЯ ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
ЦВЕТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ,
населено място ГР.МИЗИЯ, секция № 003
адрес на избирателна секция УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 27-оу "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДАРИНА ПЕТКОВА МАРКОВА
ДИМИТЪР МАРИНОВ ЛУКАНОВ
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ЛУКАНОВА

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ,
населено място ГР.МИЗИЯ, секция № 004
адрес на избирателна секция УЛ.9-ТИ СЕПТЕВНРИ " № 2А-ОДЗ № 3"ДЕТЕЛИНА "
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЛАЙКО ДИМИТРОВ БОЯНИНСКИ
НИКОЛА ЦВЕТКОВ ЦЕКОВСКИ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ,
населено място С.КРУШОВИЦА, КМЕТСТВО КРУШОВИЦА секция № 007
адрес на избирателна секция УЛ.МИНКО КОСТАДИНОВ№ 69-ОДЗ "ЗДРАВЕЦ"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
НИКОЛА ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
ПЪРВОЛЕТА КРЪСТЕВА МИЛЬОВА

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ,
населено място С.КРУШОВИЦА, кметство КРУШОВИЦА секция № 008
адрес на избирателна секция УЛ.ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ № 17-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА "
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ,
населено място С.СОФРОНИЕВО, кметство СОФРОНИЕВО секция № 009
адрес на избирателна секция УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 10-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГИНКА ВЕНЕТОВА ЕЛЕНКОВА
МАРИНЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
РАДИОН ИВАНОВ КОЦОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ,
населено място С.СОФРОНИЕВО, кметство СОФРОНИЕВО секция № 010
адрес на избирателна секция УЛ.Г.ДИМИТРОВ № 11 -КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПЕЦЕВ
КРЪСТЬО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

..............................................................................................................................................................................

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВРАЦА,                община МИЗИЯ
    населено място ГР.МИЗИЯ,секция № 001
    Адрес на избирателната секция: УЛ"ПЕТЪР АТАНАСОВ" №26-ПГ ПО ХТ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АГЛИКА ВАЛЕНТИНОВА ЦЕКОВСКА
                     АГНЕСА ТОНКОВА ИВАНОВА
                     АКСИНИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     АКСИНИЯ СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА
                     АЛЕКСАНДРА ДАНАИЛОВА МИХАЙЛОВА
                     АЛЕКСАНДРА-МАРИЯ СТОЯНОВА ДАМЯНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИЛЧОВ КИРИЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР САШЕВ ПАСКОВ
                     АЛЕКСЕЙ ЙОРДАНОВ ТОШЕВСКИ
                     АЛЬОША ГОРАНОВ ИВАНОВ
                     АНА ВЕЛЧЕВА ИВАНОВА
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ВЪЛОВ
                     АНГЕЛ МИЛЕНОВ ИЛИЕВ
                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА РАЙКОВА
                     АНДРЕЙ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     АНДРЕЙ ЛЮБЕНОВ АНДРЕЕВ
                     АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ ГЛУХАРСКИ
                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КУНЧЕВА
                     АНЕЛИЯ ПЕТЬОВА КИРИЛОВА
                     АНЕТА МАКАВЕЕВА СЕЛАНОВСКА
                     АНКА ЙОСИФОВА ПЕТРОВА
                     АННА ВАЛЕНТИНОВА ПОЖАРАШКА
                     АННА КАМЕЛИНОВА ПЕТКОВА
                     АНТОАНЕТА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНТОН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     АНТОН ИЛИЕВ КУНЧЕВ
                     АРСЕН ЗЛАТАНОВ АРСЕНОВ
                     АСЕН БОРИСОВ ИВАНОВ
                     АСЯ ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
                     АСЯ ЛЮБЕНОВА КОЦЕВА
                     АТАНАСА ИЛИЕВА КУНЧЕВА
                     АТАНАСА КАРЛОВА ПАНОВА
                     БЕАТРИС ТРАЯНОВА МИЛЧЕВА
                     БИСЕР МАЛЕНКОВ ГЕТОВ
                     БИСТРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВСКИ
                     БЛАГОЙ ИВАНОВ ГОРАНОВ
                     БЛАГОМИР ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ
                     БОГДАН МАРИНОВ БОГДАНОВ
                     БОГДАН МАРИНОВ КРАЧУНОВ
                     БОГОМИЛ МИХАЙЛОВ ЧЕМШИРСКИ
                     БОЖИДАР ДИМИТРОВ ЦУРОВ
                     БОЖИДАР ДРАГОМИРОВ ЦУРОВ
                     БОЙКА ПЕЦИЕВА САНКОВА
                     БОРИС АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
                     БОРИС ИВАНОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИНЧОВ
                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
                     БОРИСЛАВ ГОШЕВ БОЖКОВ
                     БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ
                     БОРИСЛАВ СЕРГЕЕВ ПОЖАРАШКИ
                     БОРИСЛАВ ТОНКОВ ИЛИЕВ
                     БОРИСЛАВ ЦЕЦОВ ЦОЛОВ
                     БОЯН ВЕНКОВ ГОРАНОВ
                     БОЯНКА ЛЮБЕНОВА КОЦЪШКА
                     БУДЬОНИ НИНЧОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СЕЛАНОВСКИ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ВАЛЕНТИН НИНОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЦЕКОВСКИ
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ
                     ВАЛЕНТИН ЯКИМОВ ХАРАЛАМПИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЯНКУЛОВ ЦУРОВ
                     ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ВЕЛЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА МАРКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА САНДОВА МИТОВА
                     ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА САНКОВА
                     ВАЛЕРИ БОРИСОВ МАРИНОВ
                     ВАЛЕРИ ГИНОВ ХРИСТОВ
                     ВАЛЕРИ КИРИЛОВ КОСТОВ
                     ВАЛЕРИ МАРИНОВ МАРИНОВСКИ
                     ВАЛЕРИ НИНЧОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕРИ РУМЕНОВ ГИНОВ
                     ВАЛЕРИЯ ДОЧЕВА КАМЕНОВСКА
                     ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА КАМЕНОВА
                     ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА ЦУРОВА
                     ВАЛЕРИЯ ЦВЕТАНОВА КУНЧЕВА
                     ВАЛЯ ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА
                     ВАНЯ ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОВА
                     ВАНЯ КОЛЬОВА ДАНЧЕВА
                     ВАНЯ СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВАНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ ГИНОВ
                     ВАСИЛ ГЕТОВ ГИНОВ
                     ВАСИЛ ЙОСИФОВ КОНСТАНТИНОВ
                     ВАСИЛ КОЛЬОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАСИЛ МАРИОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЙОЛКОВА
                     ВЕЛЕМИРА НАНИЕВА ГЕЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ЦЕНКОВА
                     ВЕНЕЛИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ВЕНЕЛИНА АРСОВА МИЦОВА
                     ВЕНЕРА ВАСИЛЕВА САВОВА
                     ВЕНЕРА МИЛЧОВА КРУМОВА
                     ВЕНЕТА ГЕТОВА ХРИСТОВА
                     ВЕНЕТА МАНКОВА ПАНОВА
                     ВЕНЕТА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
                     ВЕНКО ВЪЛЧКОВ ДРАГАНЧЕВ
                     ВЕНКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     ВЕНКО ГЕТОВ ГИНОВ
                     ВЕНКО ГЕШОВ КУНЧЕВ
                     ВЕНКО ГОРАНОВ БОЯНОВ
                     ВЕНКО МАЛЕНКОВ ГЕТОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ ГЕТОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛАЕВА НОВЕВА
                     ВЕРГИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕРГИНИЯ БОРИСЛАВОВА РАДКОВА
                     ВЕРЖИНИЯ ВАСИЛЕВА ТЕНДЖЕРСКА
                     ВЕРЖИНИЯ ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
                     ВЕРЖИНИЯ ТОДОРОВА МАРИНОВА
                     ВЕРКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
                     ВЕРОНИКА МИЛЧЕВА ГЕЧЕВА
                     ВЕРОНИКА РУМЕНОВА ЗАРКОВА
                     ВЕСЕЛКА ЛЮБЕНОВА КРАЧУНОВА
                     ВИКТОР ИЛИЕВ КЮСАШКИ
                     ВИКТОРИЯ ВЪЛЧКОВА НИНОВА
                     ВИКТОРИЯ ИЛИЯНОВА КЮСАШКА
                     ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ЦЕКОВА
                     ВИКТОРИЯ САШЕВА КИРИЛОВА
                     ВИОЛЕТА БОРИСОВА ИЛИЕВА
                     ВИОЛЕТА ВЪЛЧКОВА ЦУРОВА
                     ВИОЛЕТА ГАНЧЕВА ПАНОВСКА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА СТОИЧКОВА
                     ВИОЛИНА САВОВА ОПРИКОВА
                     ВИРДЖИНИЯ АНГЕЛОВА ГЕНЧЕВА
                     ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ СТАНКОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ РАЧЕВ
                     ВЛАДИСЛАВ СТЕФЧОВ ГЕЧЕВ
                     ВЪЛЧКО ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
                     ВЪЛЧО МЕТОДИЕВ НЕНОВ
                     ВЪЛЧО НЕНКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВЪРБА ДИМИТРОВА ЙОЛКОВСКА
                     ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА
                     ГАЛИН КРАСИМИРОВ ЦЕНКИНСКИ
                     ГАЛИН СВЕТЛИНОВ ГОРАНОВ
                     ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ГАЛИНА ВЕНКОВА ФОЛЛЕРТ
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА
                     ГАЛИНА РАШКОВА ПЛАХОЙЧЕВА
                     ГАЛИНА ТЕОДОСИЕВА ИВАНОВА
                     ГАЛЯ АЛЬОШЕВА ГОРАНОВА
                     ГЕНА ВЪЛЧКОВА ГЕЧЕВА
                     ГЕНА ГЕРГОВА ТОШЕВА
                     ГЕНА МИНКОВА ЦЕКОВА
                     ГЕНАДИ ЦЕНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГЕНКА КОЛЬОВА МИРКОВА
                     ГЕНОВЕВА МЛАДЕНОВА ВЪЛЧКОВА
                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ СЕЛАНОВСКИ
                     ГЕОРГИ ВЕЛЕВ ТОШКОВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛЧКОВ ЦУРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕШЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГЕОРГИ МИЛКОВ ЙОЛКОВ
                     ГЕОРГИ НОВЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕПИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КУНЧЕВ
                     ГЕОРГИЯ НИКОЛОВА ЛИНКОВСКА
                     ГЕРГАНА ЦВЕТЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     ГИНА ГОРАНОВА ХРИСТОВА
                     ГИНА ИВАНОВА СЕЛАНОВСКА
                     ГИНКА ДЕМИРОВА ИЛИЕВА
                     ГИЦА МАРИНОВА СВИНАРСКА
                     ГОРАН ИВАНОВ ГОЦОВ
                     ГОРАН ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ
                     ГОРАНА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     ГОШО ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ
                     ГРЕТА ВЕНКОВА ГЕШЕВА
                     ГРЕТА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
                     ГРЕТА ИВАНОВА БОЖКОВА
                     ГРИША ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ
                     ГЪЛЪБИН ГОСПОДИНОВ ГОРАНОВ
                     ГЪЛЪБИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНАИЛ ЕФТИМОВ ВЕНКОВ
                     ДАНАИЛ ТРИФОНОВ КУНЧЕВ
                     ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ПОЖАРАШКА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦУРОВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ПЪРВАНОВА
                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
                     ДАНЧО ВЕЛЧЕВ ВЪЛЧКОВ
                     ДАНЧО ПАНОВ ВЕЛЧЕВ
                     ДАРИНКА ЛУКАНОВА РУСИНОВА
                     ДАФИНА ЦОЛОВА МИТЕВА
                     ДАФИНКА КИРИЛОВА ПИРДОПСКА
                     ДЕНИЦА ДИЯНОВА ЯКИМОВА
                     ДЕНКА ТРИФОНОВА ГЛУХАРСКА
                     ДЕНЧО ЙОРДАНОВ ВЪЛОВСКИ
                     ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА КУНЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА РАДМИЛОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА САШОВА КИРИЛОВА
                     ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
                     ДЕТЕЛИН ИВАНОВ ДАНЧЕВ
                     ДЕТЕЛИНА ПЕТКОВА БЕЛЯШКА
                     ДЕЯН ИЛИЯНОВ КЮСАШКИ
                     ДИАНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
                     ДИАНА ПЛАМЕНОВА ВЕНКОВА
                     ДИАНА СИМЕОНОВА КАШОВА
                     ДИАНА ЦВЕТКОВА КОЦЪКОВА
                     ДИЛЯН ВАЛЕНТИНОВ ТАХИРСКИ
                     ДИЛЯН НИКОЛОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ДИЛЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЛЯНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     ДИЛЯНКА ТРИФОНОВА БОЖКОВА
                     ДИМИТРА ДАНЧОВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА МАРЧЕВА
                     ДИМИТРА СТОЯНОВА МОНОВА
                     ДИМИТРИНА ЛЮБЧОВА ЛИЧЕВА
                     ДИМИТРИЯ КИРИЛОВА ДОЧЕВА
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ САВОВ
                     ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ НЕНКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
                     ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ САШЕВ
                     ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ РАЧЕВ
                     ДИНКА МАРИНОВА ГАЙДАРСКА
                     ДИЯНА БОРИСОВА РУСИНОВА
                     ДОБРИНА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
                     ДРАГОМИР БОЖИДАРОВ ЦУРОВ
                     ДРАГОМИР МИТКОВ ПЕТРОВ
                     ДРАГОМИРА ВЪТОВА ЗЛАТАНОВА
                     ДРАГОСТИНА МИЛЧЕВА КАШОВА
                     ЕВА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЕВГЕНИ ИВАНОВ ТОШЕВ
                     ЕВГЕНИ НАКОВ КРАЙЧЕВ
                     ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ПАНОВ
                     ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ГЕНОВ
                     ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
                     ЕВГЕНИЯ ПЛАМЕНОВА АНДРЕЕВА
                     ЕВГЕНИЯ САРПИОНОВА КОСТОВА
                     ЕВДОКИЯ РУМЕНОВА АСЕНОВА
                     ЕКАТЕРИНА ДАНЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ГАРАЩЕНКОВА-ПАНЧЕВА
                     ЕЛВИС ТАНЕВ ВАЛЕНТИНОВ
                     ЕЛЕНА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА
                     ЕЛЕНКА СТАНКОВА КАЗАКОВА
                     ЕЛЕОНОРА ЦВЕТАНОВА ВАЧЕВА
                     ЕЛИЦА БЛАГОЕВА ГЕНОВСКА
                     ЕЛИЦА ПЕТЬОВА КАЗАКОВА
                     ЕЛКА ГЕОРГИЕВА САВОВА
                     ЕЛКА ДИМИТРОВА КАРАНТИЛСКА
                     ЕМИЛ АНТОНОВ КУНЧЕВ
                     ЕМИЛ ВЕНКОВ МАРИНОВ
                     ЕМИЛ ВЕРГИНИЕВ МИТКОВ
                     ЕМИЛ КИРИЛОВ ЦЕКОВ
                     ЕМИЛ ПЕШЕВ МИТКОВ
                     ЕМИЛ СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДЕМОВА
                     ЕМИЛИЯ ЗЛАТАНОВА АРСЕНОВА
                     ЕМИЛИЯ ФИЛИПОВА ГЕНОВСКА
                     ЕТЕЛКА ТОДОРОВА КОСТОВА
                     ЕФТИМ ВЕНКОВ КУНЧЕВ
                     ЖАСМИНА МАРИЯНОВА ВЕЛИНОВА
                     ЗАНА ВЕЛЧЕВА ВЪЛЧКОВА
                     ЗАХАРИНА ГОРАНОВА ИВАНОВА
                     ЗАХАРИНА ПЕТКОВА КАМЕНОВА
                     ЗДРАВКА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
                     ЗЛАТА ЦЕКОВА НЕЧЕВА
                     ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА ЦЕНКИНСКА
                     ЗЛАТОМИР ИВОВ НЕНКОВ
                     ЗОРНИЦА БОРИСОВА НЕНКОВА
                     ИВА КОЦОВА АЛЕКОВА
                     ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ИЦКОВ
                     ИВАЙЛО ДЕЧЕВ ПИРДОПСКИ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАЛИН ЕВГЕНИЕВ НИКОЛОВ
                     ИВАЛИНА ИВОВА НЕНКОВА
                     ИВАЛИНА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА-НЕНОВА
                     ИВАЛИНА МАРИНОВА ГЕНОВА
                     ИВАЛИНА ПЕПИЕВА САВОВА
                     ИВАЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ИВАЛИНКА НАЙДЕНОВА НИСТЕРОВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВЕЛИКОВ НАЧОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГОРАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДАНЧЕВ ВЪЛЧКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЛУКАНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ КУНЧЕВ
                     ИВАН МЕТОДИЕВ ДОЧЕВ
                     ИВАН ПАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ИВАН ПАНОВ ПИРОВСКИ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ДАСКАЛОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ДАКОВА
                     ИВО ГЕОРГИЕВ НОВЕВ
                     ИВО ДЕСИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВО НЕНКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ИВО ПЕТРОВ ВАЧЕВ
                     ИВО ТОШКОВ КАЛУГЕРСКИ
                     ИГЛИКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ИЛЗА ВЛЪЧКОВА ГЕРАНДЖИЙСКА
                     ИЛИАН ТРИФОНОВ ДРАГАНЧЕВ
                     ИЛИЙЧО МИРКОВ ВЪЛЧАНОВ
                     ИЛИЯ ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ МАРИЯНОВ ТОШКОВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ГЕНЧЕВ
                     ИЛИЯ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ИЛИЯН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИЯН ВИКТОРОВ КЮСАШКИ
                     ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ ВЪЛЧАНОВ
                     ИЛИЯНА АСЕНОВА БЕНЕВА
                     ИРИНА АСПАРУХОВА ДАМЯНОВА
                     ИРИНА ЕВГЕНИЕВА КРАЙЧЕВА
                     ИСКРЕН КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАН БОГДАНОВ БОГОМИЛОВ
                     ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАН РУМЕНОВ ГИНОВ
                     ЙОРДАН ТРИФОНОВ ШУМАНСКИ
                     ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТОШЕВА
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА КЪНОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КУНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА РАДУЛОВА
                     ЙОРДАНКА ЙОЦОВА ЦУРОВА
                     ЙОРДАНКА НИНЧЕВА ВЪЛЧКОВА
                     КАЛИН СВЕТЛИНОВ ВЕНКОВ
                     КАЛИНКА ВАЛЕНТИНОВА БАРБАЗОВА
                     КАЛИНКА КИРИЛОВА КОЛОВА
                     КАЛИНКА МИЛЧЕВА МАРЧЕВА
                     КАМЕЛИН ПЕТКОВ КОЦЪШКИ
                     КАМЕЛИЯ БОГДАНОВА БОГОМИЛОВА
                     КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ИЦКОВА
                     КАМЕЛИЯ МАРИНОВА БОГДАНОВА
                     КАМЕН ПЕТРОВ КУНЧЕВ
                     КАПКА БОРИСОВА БОЖИНОВА
                     КАПКА ЛЮДМИЛОВА ПЕТРОВА
                     КАПКА ЦОНОВА КУНЧЕВА
                     КАРОЛИНА ПЕТРОВА НАЧОВА
                     КАТЯ ИВАНОВА МАРИНОВСКА
                     КАТЯ СВЕТЛОЗАРОВА БЕЛЯШКА
                     КАТЯ СТЕФАНОВА АРСЕНОВА
                     КИРИЛ НИКОЛОВ КОСТОВ
                     КИРИЛ СТАНКУЛОВ КАЗАКОВ
                     КЛАВДИЯ НИНОВА КРЪСТЕВА
                     КЛАВДИЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КОЛЬО ЛИЧЕВ РАЧЕВ
                     КОЛЬО НЕНКОВ ВЪЛЧЕВ
                     КОСТА ЛИЧОВ РАЧЕВ
                     КОСТА ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦЕНКИНСКИ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ ПЕТКОВ
                     КРАСИМИР КОЛЬОВ ВЪЛЧЕВ
                     КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР МЕТОДИЕВ СТАНКОВ
                     КРАСИМИРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     КРАСИМИРА ИЛИЕВА САВОВА
                     КРАСИМИРА КИНОВА ПЕНЧЕВА
                     КРАСИМИРА МИЛЧОВА ГЕОРГИЕВА
                     КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА КОЦЪШКА
                     КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
                     КРИСТИЯН ПЕТЬОВ КАЗАКОВ
                     КРЪСТИНА ДЕЛЧЕВА ЯНАКИЕВА
                     КРЪСТЬО ГЕРГОВ АНГЕЛОВ
                     КРЪСТЬО НИНЧОВ КРЪСТЕВ
                     ЛАТИНКА ЙОРДАНОВА ЕЛЕНКОВА
                     ЛИДА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ЛИЛИЯ ТРАЯНОВА ГРИГОРОВА
                     ЛИЛЯНА ТРИФОНОВА СТЕФАНОВА
                     ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА ТОМОВА
                     ЛОРА ЮРИЕВА ЦЕКОВА
                     ЛЮБА ВАЛЕНТИНОВА ТЕНЖЕРСКА
                     ЛЮБЕН АНДРЕЕВ ГЛУХАРСКИ
                     ЛЮБЕН ДАНЧЕВ ВЪЛЧКОВ
                     ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ КОЦЕВ
                     ЛЮБКА ИЛИЕВА КИРИЛОВА
                     ЛЮБКА ПЕНКОВА КОЦЪШКА
                     ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     ЛЮБОВ АЛЕКСАНДРОВНА ДАМЯНОВА
                     МАГДАЛЕНА МИТОВА ПИРОВСКА
                     МАГДАЛЕНА НАРЦИСОВА БОЖКОВА
                     МАДЛЕНА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     МАЛЕНКО ГЕТОВ ГИНОВ
                     МАЛИН РУМЕНОВ АСЕНОВСКИ
                     МАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА САНКОВА
                     МАЛИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
                     МАРА ТОДОРОВА ДИШКОВА
                     МАРГАРИТА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     МАРГАРИТА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
                     МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КРАЙЧЕВА
                     МАРГАРИТА НИНОВА ПЪРВАНОВА
                     МАРГАРИТА ТРИФОНОВА ДЕКОВА
                     МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА ЦУРОВА
                     МАРИАНА БОРИСОВА ПИРОВСКА
                     МАРИАНА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА
                     МАРИЕЛА ИЛИЕВА ЙОНЧЕВА
                     МАРИЕЛА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЕЛА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЕТА ВЛАДИМИРОВА БОЧЕВА
                     МАРИЙКА ВАНКОВА НЕЧЕВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЙКА ЦЕКОВА АНТОНОВА
                     МАРИН ВАЛЕНТИНОВ ТЕНЖЕРСКИ
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИН ВЕНКОВ МАРИНОВСКИ
                     МАРИН СЛАВЧЕВ КРАЙНИЯ
                     МАРИН СТАНОВ ТОЛЧЕВ
                     МАРИН ТОНОВ СВИНАРСКИ
                     МАРИНКА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИО ВАСИЛЕВ ГЕТОВ
                     МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА МАСЛАРСКА
                     МАРИЯ ГАНЧЕВА ДЖУСТРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КРУШОВЕНСКА
                     МАРИЯ КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯН РУМЕНОВ МАРИНОВ
                     МАРИЯНА БЕНОВА АСЕНОВСКА
                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА БЕЛЯШКА
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ДАНЧЕВА
                     МАРИЯНА ПЪРВАНОВА САВОВА
                     МАРСИЯНА ОГНЯНОВА КУНЧЕВА
                     МАРУСЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     МАРЯНА АСЕНОВА ЦЕКОВСКА
                     МАЯ АНГЕЛОВА КУНЧЕВА
                     МАЯ ВАСИЛЕВА ЦОЛОВА
                     МАЯ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
                     МЕГИ ВАСИЛЕВА КОЛЬОВА
                     МЕЛИНДА МИНКОВА ПЕТРОВА
                     МЕРИЛИН ЕМИЛОВА ВЕНКОВА
                     МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ
                     МЕТОДИ МАНЧЕВ ДИШКОВ
                     МЕТОДИ НЕНОВ ВЪЛЧЕВ
                     МИГЛЕНА ТРАЯНОВА МИЛЧЕВА
                     МИЛДА КАЛОЯНОВА КУНЧЕВА
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
                     МИЛЕН ИВАНОВ ДОЧЕВ
                     МИЛЕН ПЕТРОВ НАЧЕВ
                     МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА ТОНКОВА
                     МИЛЕНА МИЛЧОВА КИРИЛОВА
                     МИЛЕНА МИТКОВА ПЕШЕВА
                     МИЛЕНА ПЕНКОВА МЛАДЕНОВА
                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА ГЕЧЕВА
                     МИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА ТОМОВА ПАНОВА
                     МИЛКО БОРИСОВ ТОМОВ
                     МИЛЧО ВАЛЕНТИНОВ МАНЧЕВ
                     МИЛЧО ГЕОРГИЕВ МИРКОВ
                     МИЛЧО ИЛИЕВ МАРЧЕВ
                     МИЛЧО ЙОРДАНОВ КАШОВ
                     МИЛЧО КРУМОВ МАРИНОВ
                     МИНКО ИВАНОВ ДАНЧЕВ
                     МИНКО ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
                     МИРЕЛА МАРИОВА ВАСИЛЕВА
                     МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ПЪРВАНОВ
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЯКИМОВ
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ПАВЛОВ
                     МИРОСЛАВ ВЕНКОВ ГЕШОВ
                     МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЙОНЧЕВ ПЕТРОВ
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ШУМАНСКИ
                     МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ
                     МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ ИВАНОВ
                     МИТКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     МИТКА НИКОЛОВА КЪНОВА
                     МИТКО ПЕШЕВ ДАЙЧЕВ
                     МИТКО СТЕФАНОВ ДАНЧЕВ
                     МИТРА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     МИХАИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ЧЕМШИРСКИ
                     МОМЧИЛ ЙОРДАНОВ ТОШОВСКИ
                     МОНИКА ДРАГОМИРОВА ЦУРОВА
                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА РАЧЕВА
                     НАДКА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА
                     НАНИ ВЕНКОВ ГЕЧЕВ
                     НАРЦИС ВИКТОРОВ КЮСАШКИ
                     НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ДАХЛЕВА
                     НАТАЛИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА
                     НАТАЛИЯ СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА
                     НАТАЛИЯ СПАСОВА ГЕЧЕВА
                     НАТАША ГОРАНОВА ДЕКОВА
                     НЕВЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     НЕЛИ ВЪРБАНОВА БРАТАНОВА
                     НЕЛИ ПЛАМЕНОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     НЕНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     НЕНКО КОЛЬОВ НЕНОВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ НИНОВ
                     НИКОЛА ИЛИЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ПАЛИБАЧИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ЕФТИМОВ КУНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АНДРЕЕВ
                     НИКОЛАЙ МИТКОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ВЕЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ СИМЕОН ПЪРВАНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
                     НИКОЛЕТА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     НИКОЛИНКА ИВАНЧОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     НИКОЛИЦА ВЕЛИЧКОВА ДАНЧЕВА
                     НИКУЛИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     НИНО БОРИСЛАВОВ ПЪРВАНОВ
                     НИНО КРЪСТЕВ НИНОВ
                     ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МАНЧЕВ
                     ОГНЯН ВАСИЛЕВ ГЕТОВ
                     ОГНЯН РУМЕНОВ АСЕНОВСКИ
                     ОЛЕГ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ АНТОНОВ
                     ПАВЛИН САШЕВ ПАСКОВ
                     ПАВЛИНА ИВАНОВА БОРИСОВА
                     ПАВЛИНА ЛИПОВА ГИНОВА
                     ПАВЛИНА НЕЧОВА ПАНОВА
                     ПАВЛИНКА МАРИНОВА БОЖКОВА
                     ПАЛМИРА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПАЛОМА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ПАМЕЛА ПЕПИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАНАЙОТКА РАЙКОВА СТОЯНОВА
                     ПАНО ГИНЧЕВ БОЖИНОВ
                     ПАНО ДАНЧЕВ ПАНОВ
                     ПАНО НИКОЛОВ ПИРОВСКИ
                     ПАРАСКЕВА ДАМЯНОВА БАЧЕВА
                     ПЕНА МИТОВА ДАМЯНОВСКА
                     ПЕНКА АТАНАСОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕТОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА КРАЧУНОВА
                     ПЕНКА КИНОВА СТОИЧКОВА
                     ПЕНКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ОБРЕТЕНОВА
                     ПЕПИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ
                     ПЕТКАНА ВЪЛЧКОВА ВЕЛЧЕВА
                     ПЕТКО БОГДАНОВ КРАЧУНОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ВЪЛОВ
                     ПЕТКО НАЙДЕНОВ БУЧКОВ
                     ПЕТКО ТРИФОНОВ ВЕЛЧЕВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ КОЦЪШКИ
                     ПЕТКО ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ
                     ПЕТРА ГИНОВА ДАЙЧЕВА
                     ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ГАНЧЕВ ДЕКОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     ПЕТЪР ЗЕРКОВ ДАСКАЛОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ВАЧЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ПАНОВ
                     ПЕТЪР МИЛЧЕВ НЕЧЕВ
                     ПЕТЪР НАЧЕВ ИЛИЕВ
                     ПЕТЪР САНКОВ ИЛИЕВ
                     ПЕТЪР ЦЕНКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ПЕТЬО СЛАВЧЕВ АРСЕНОВ
                     ПЕТЯ ЛАЗАРОВА САВОВА
                     ПЕТЯ МИТКОВА ПЕШОВА
                     ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ДАНЧЕВА
                     ПЕЦИ САНКОВ ИЛИЕВ
                     ПЕШКА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ПЛАМЕН БОРИСОВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПАВЛОВ
                     ПЛАМЕН ВЕНКОВ ГЕТОВ
                     ПЛАМЕН ГАНЧЕВ МАРИНОВСКИ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ БРАТАНОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАНОВ
                     ПЛАМЕН ИВКОВ ОПРИКОВ
                     ПЛАМЕН МАРИНОВ ГЕРАНДЖИЙСКИ
                     ПЛАМЕН ПАНОВ КРАЙЧЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕЦЕВ САНКОВ
                     ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕНОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДАМЯНОВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ КУНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПИРОВСКИ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
                     ПОЛИНА КАМЕНОВА ПИРОВСКА
                     РАДИ РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
                     РАДИНА ФЕРДОВА ВЪЛЧЕВА
                     РАДКА ПЛАМЕНОВА ВЕНКОВА
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     РАДОСЛАВ САШЕВ ВАСИЛЕВ
                     РАДОСЛАВА ХРИСТОВА СТОИЧКОВА
                     РАЙКО ЙОРДАНОВ РАЙКОВ
                     РАФАИЛ НИНОВ МИТОВ
                     РАЧО ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ
                     РАЯ СВЕТЛИНОВА САВОВА
                     РЕНА ЛАТИНОВА НЕНОВА
                     РЕНЕТА ПЕНКОВА ТОШЕВА
                     РОСИЦА ГЕНОВА ИЛИЕВА
                     РОСИЦА ГОСПОДИНОВА КЮСАШКА
                     РОСИЦА ИЛИЕВА ГЕШЕВА
                     РОСИЦА КРЪСТЕВА КРАЙЧЕВА
                     РОСИЦА МАРИНОВА ИЛИЕВА
                     РОСИЦА МИШЕВА ЛИНКОВА
                     РОСТИСЛАВ РАШКОВ АЛЕКОВ
                     РУЖА ИЛИЕВА ПАНОВА
                     РУЖА МЕТОДИЕВА ГЕЧЕВА
                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     РУМЕН ГИНОВ ХРИСТОВ
                     РУМЕН ИВАНОВ КОЦЪКОВ
                     РУМЕН МАРИНОВ ТОДОРОВ
                     РУМЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
                     РУМЕН ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ
                     РУМЕНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
                     РУМЯНА ВЕНКОВА КРАЧУНОВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА КОЦЕВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА ТОМОВА
                     САМОИЛ МИХАЙЛОВ МИХОВ
                     САШКА ВЕЛИЧКОВА КАМЕНОВА
                     САШО ВЕНКОВ ГЕШЕВ
                     САШО ПАСКОВ РУСИНОВ
                     САШО ПЕТРОВ САНКОВ
                     САШО ТРИФОНОВ МИНЧЕВ
                     СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА
                     СВЕТЛА МЛАДЕНОВА ЦЕНКОВА
                     СВЕТЛА НИКОЛОВА БЕНЧЕВА
                     СВЕТЛАНА ЦЕНОВА ДИЛОВА
                     СВЕТЛИН ВЕНКОВ ГЕТОВ
                     СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
                     СВЕТЛИН ТОДОРОВ САВОВ
                     СВЕТЛИНА СЛАВЧЕВА ГЕНОВА
                     СВЕТЛИНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
                     СВЕТОСЛАВ ДИЛЯНОВ ТАХИРСКИ
                     СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГЕНОВ
                     СВИЛЕН ВЕНКОВ ИВАНОВ
                     СВИЛЕН ВЛЪЧКОВ БЕЛЯШКИ
                     СЕРГЕЙ БОРИСОВ ПОЖАРАШКИ
                     СЕРГЕЙ ВЪРБАНОВ ТУРТАНСКИ
                     СЕРГЕЙ ИВКОВ ОПРИКОВ
                     СЕРГЕЙ ТОШКОВ КАЛУГЕРСКИ
                     СИЙКА ФРАНЦОВА ШУМАНСКА
                     СИЛВЕСТЪР ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
                     СИЛВИЯ БОРИСОВА КЮСАШКА
                     СИЛВИЯ ВЕНКОВА ГЕТОВА
                     СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ЦЕНКОВА
                     СИМЕОН ВАСИЛЕВ КЕНДАШКИ
                     СИМЕОН ВЪЛЧКОВ ЗЛАТАНОВ
                     СЛАВИЯ СТРАХИЛОВА КУНЧЕВА
                     СЛАВЧО АРСЕНОВ ВЪЛЧЕВ
                     СЛАВЧО ЕВГЕНИЕВ ПАНОВ
                     СЛАВЧО ЗЛАТАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     СЛАВЧО НИКОЛОВ ПАНОВ
                     СНЕЖАНА РАЙКОВА ЙОРДАНОВА
                     СНЕЖАНА ТОДОРОВА ПЪРВАНОВА
                     СОНЯ МАРИНОВА ПЕРРУЦЦА
                     СПАС ИВАНОВ ГЕЧЕВ
                     СПАСА ГИНЧОВА МАРИНОВА
                     СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПИРОВСКА
                     СТАНКА СТАНЧОВА МАРИНОВСКА
                     СТЕЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     СТЕФАН ВЪЛЧКОВ ДАНЧЕВ
                     СТЕФАН ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФКА ИЛИЕВА ДАМЯНОВА
                     СТЕФКА МИЛЧОВА КРУМОВА
                     СТЕФЧО ВЕНКОВ ГЕЧЕВ
                     СТИЛЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     СТОЙНА МИТОВА ПИРОВСКА
                     СТОЙЧО КРАСИМИРОВ ВЪЛЧЕВ
                     СТОЯН ГЕНОВ ПЕТКОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     СТОЯН НАЙДЕНОВ ЗЛАТАНОВ
                     СТОЯН ПЛАМЕНОВ ПИРОВСКИ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ТОНЧЕВ
                     СЪЛЗИЦА БОРИСЛАВОВА ЧЕМШИРСКА
                     ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ДЕНЕВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА КАЛЧЕВА
                     ТАНЯ МИНКОВА ПЕТРОВА
                     ТАНЯ ЯНКОВА ГЕТОВА
                     ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ГЕЧЕВА
                     ТАТЯНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
                     ТАТЯНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ДИНЧЕВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА МИТКОВА НИНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ПАВЛОВА ПИРОВСКА
                     ТЕОДОР ВАСИЛЕВ МИТКОВ
                     ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ЕВАНИК
                     ТЕОДОРА СЕРГЕЕВА АНТОВА
                     ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
                     ТЕОДОСИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ТЕОДОСИ ЛАЗАРОВ ПОЖАРАШКИ
                     ТЕОДОСИ СТЕФАНОВ КИНОВСКИ
                     ТЕРВЕЛ ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТАНОВ
                     ТЕРВЕЛ ЦВЕТЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
                     ТИНКА ЙОЦОВА БОЖИНОВА
                     ТИНКО ЦВЕТКОВ КЪНОВ
                     ТИНЧО МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ПИРОВСКИ
                     ТИХОМИР КИРИЛОВ НИКОЛОВ
                     ТИХОМИР ПЕТРОВ ДЕКОВ
                     ТИХОМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ТИХОМИР ХРИСТОВ ПИРОВСКИ
                     ТИХОМИР ЦВЕТКОВ САВОВ
                     ТОДОР ВЪЛЧКОВ КОЦЪШКИ
                     ТОДОР ГЕШОВ ПИРОВСКИ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ КУНЧЕВ
                     ТОДОРКА РУСИНОВА ПИРОВСКА
                     ТОДОРКА ТОДОРОВА САВОВСКА
                     ТОМАС БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
                     ТОТКО МИНЧЕВ КУНОВ
                     ТОШКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ТОШО СЛАВЧЕВ КРАЙНИЯ
                     ТРАЯН МИЛЧОВ КИРИЛОВ
                     ТРИФОН ДАНАИЛОВ КУНЧЕВ
                     ТРИФОН ЙОРДАНОВ КУНЧЕВ
                     ТРИФОН РУМЕНОВ КРЪСТЕВ
                     ТРИФОНА КРЪСТЕВА ТОЛЧЕВА
                     ФАНКА АНКОВА МАРЧЕВА
                     ФЕЯ БОРИСОВА НЕЧЕВА
                     ФИЛИС АБДУЛОВА АНДРЕЕВА
                     ХРИСТИН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИНА АНТОНОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ХРИСТИНА КИРИЛОВА БАЧЕВА
                     ХРИСТИНА КУНЧЕВА СТАНЧУЛОВА
                     ХРИСТИНКА БОНКОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТИНКА МАРКОВА ЛАЗАРОВА
                     ХРИСТИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТИЯН КРЪСТЕВ ВЕЛЧЕВ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ РУСИНОВ
                     ХРИСТО ВЕЛЧЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ
                     ХРИСТО КИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ПИРОВСКИ
                     ХРИСТО ЦВЕТКОВ КАМЕНОВ
                     ЦВЕТАН БОРИСОВ ГЛУХАРСКИ
                     ЦВЕТАН ВЪЛЧКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ЦВЕТАН КОЛЬОВ МИТЕВ
                     ЦВЕТАН ЛИЧОВ РАЧЕВ
                     ЦВЕТАН ПЕТРОВ РАДУЛОВ
                     ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
                     ЦВЕТАН РУМЕНОВ ГИНОВ
                     ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА БРАТАНОВА
                     ЦВЕТАНА ГОРАНОВА РАЧЕВА
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА РУСИНОВА
                     ЦВЕТАНА КАНДОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТАНА ЛАЗАРОВА ЦУРОВА
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА КРАЧУНОВА
                     ЦВЕТАНА ПЪРВАНОВА ТОШЕВСКА
                     ЦВЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ НАКОВ
                     ЦВЕТЕЛИН ПЛАМЕНОВ КРАЙЧЕВ
                     ЦВЕТЕЛИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА САШОВА КИРИЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТИСЛАВА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ САВОВ
                     ЦВЕТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ЦВЕТКО ТРИФОНОВ САВОВ
                     ЦВЕТОМИР АЛЬОШЕВ ГОРАНОВ
                     ЦВЕТОМИР ГЕНАДИЕВ ЦЕНОВ
                     ЦВЕТОМИР ГОШОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЦВЕТОМИР НАНИЕВ ГЕЧЕВ
                     ЦВЕТОМИР СЛАВЧЕВ КРАЙНИЯ
                     ЦЕКО НЕНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ЦЕНКА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА
                     ЦЕНКА ПАВЛИНОВА ИВАНОВА
                     ЦЕНО ВЪЛЧЕВ НЕЧЕВ
                     ЦЕЦА АНГЕЛОВА ТОШЕВА
                     ЦЕЦА МАРИНОВА БОЖКОВА
                     ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА
                     ЦЕЦО МИТКОВ ЦОЛОВ
                     ЦИКЛАМА БОРИСЛАВОВА ДАНЧЕВА
                     ЦИКЛАМА ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОВА
                     ЦИКЛАМА ИВАНОВА КАЗАКОВА
                     ЦИКЛАМИЯ КОЦОВА ВАСИЛЕВА
                     ЮЛИАН МИТКОВ ПЕШЕВ
                     ЮЛИЯ ХРИСТОВА СЕРГЕНКОВА
                     ЮЛКА ЕФТИМОВА ДАЙЧЕВА
                     ЮРИЙ ЦЕКОВ НЕНОВ
                     ЯВОР ИВАНОВ КАМЕНОВ
                     ЯНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЯКИМОВ
                     ЯНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ЯНКО СВЕТЛИНОВ ВЕНКОВ
                     ЯРОСЛАВ ИВАНОВ ДОЧЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........

                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВРАЦА,                община МИЗИЯ
    населено място ГР.МИЗИЯ,     секция № 002
    Адрес на избирателната секция: .УЛ."ПЕТКО БАНКОВ" №7 - ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ТОШКОВА
                     АДРИЯНА ПЕТРОВА БОРИСОВА
                     АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
                     АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ЦЕНКИНСКИ
                     АЛЕКСИ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     АНАТОЛИ ДИМИТРОВ ДАХЛЕВ
                     АНАТОЛИ МАРИНОВ ТОДОРОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЛИПНЕШКИ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЕЧЕВ
                     АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ЦОЛИНСКИ
                     АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
                     АНГЕЛИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     АНДРЕЙ ПЕПИЕВ ЦВЕТКОВ
                     АНДРИАН КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ
                     АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА
                     АНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     АНЕЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВСКА
                     АНИТА НИКОЛАЕВА РИЗОВА
                     АНИТА ПЕТРОВА ЛИЛОВА
                     АНКА АНГЕЛОВА ТАКОВА
                     АНКА ТОНОВА КОСТОВА
                     АНКА ЦОНОВА КОКОШИНСКА
                     АННА СТОЯНОВА МАРИНОВА
                     АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА КРУШОВЕНСКА
                     АНТОН ГЕОРГИЕВ МИНКОВ
                     АНТОН ПЛАМЕНОВ ШУКАЛСКИ
                     АНТОНИЯ САШОВА ВЛАДИМИРОВА
                     БИЛЯНА ВИТАЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     БИЛЯНА ИВОВА ИВАНОВА
                     БИЛЯНА МЕТОДИЕВА БОЯНОВА
                     БИЛЯНА САШЕВА АНГЕЛОВА
                     БЛАГОВЕСТА ПЕТКОВА ДЕКОВА
                     БЛАГОРОДКА МИЛАНОВА ГЕШЕВА
                     БОГДАН ТРИФОНОВ МОНОВ
                     БОГДАН ЦВЕТКОВ ВЛАШКОСЕЛСКИ
                     БОГДАНА ИВАНОВА ТОШЕВСКА
                     БОГОМИЛ ИЛИЕВ ДИНКОВ
                     БОЖИДАР ПЕТРОВ КРУШОВЕНСКИ
                     БОЖИДАР СТОЯНОВ РАДЕВ
                     БОЙКО ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     БОЙКО КИРИЛОВ БОРИСОВ
                     БОРИС ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
                     БОРИС ИВАНОВ РАЧЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГЕШЕВ
                     БОРЯНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     БОЯН ВАЛЕНТИНОВ ГРИГОРОВ
                     БОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА НАЧАЛНИШКА
                     ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ БОРИСОВ
                     ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ГЛУХАРСКИ
                     ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ГРИГОРОВ
                     ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЪТОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ВАЛЕНТИН ЙОНЧЕВ БЕЛОБРОДСКИ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ БАРБАЗОВ
                     ВАЛЕНТИН РАЙЧОВ САВОВ
                     ВАЛЕНТИН ТОШКОВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕНТИНА БОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА-ПАУНД
                     ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА ЛАЗАРОВА
                     ВАЛЕРИ ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДРАГИЕВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ АНДРОВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ НАНКОВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ СТАВРЕВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ТАНКОВ
                     ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ТОШЕВ
                     ВАЛЕРИ ХРИСТОВ БОЖИНОВ
                     ВАЛЕРИ ХРИСТОВ ПАЛИБАЧИЙСКИ
                     ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ТОЦЕВ
                     ВАЛЕРИЙ ДАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ВАЛЕРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
                     ВАЛЕРИЯ МИТКОВА ВАЛЕНТИНОВА
                     ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА ПЕЛТЕШКА
                     ВАЛТЕР НЕДКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ВАНЯ НИКОЛОВА МОЙСОВСКА-НИНОВА
                     ВАНЯ ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
                     ВАСИЛ БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
                     ВАСИЛ ГЕРГОВ ВЪРБАНЧОВСКИ
                     ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА АНДРОВА
                     ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕЛИЗАР МИЛОТИНОВ ЦЕНКИН
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ПЕЦЕВА
                     ВЕЛИКА СИМЕОНОВА ДИКОВА
                     ВЕЛИСЛАВА ИЛИЯНОВА КАМЕНОВСКА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ВЕНЕРА ЙОЦОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
                     ВЕНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕНЕТА ИВАНОВА ВЪЛОВСКА
                     ВЕНЕТА НИКОЛОВА ГОРНИШКА
                     ВЕНЕТА ПЕТКОВА БЕЛЯШКА
                     ВЕНКА ЙОРДАНОВА ВЪРБАНЧОВСКА
                     ВЕНКА НИНОВА БАНКОВА
                     ВЕНКА ПЕТКОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
                     ВЕНКА РАНГЕЛОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
                     ВЕНКО ПЕТКОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ СТРАХИЛОВ ГЪРЛОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА ЙОНЧЕВА ПИРОВСКА
                     ВЕРКА ИВАЙЛОВА МАРИНОВА
                     ВЕРКА ПЕНКОВА ИЛИЕВА
                     ВЕРОНИКА ЕМИЛОВА АСЕНОВА
                     ВЕРОНИКА ИВАЙЛОВА ВЪЛОВСКА
                     ВЕСА ВАСИЛЕВА МАРИНОВСКА
                     ВЕСЕЛИН ИВОВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕСЕЛКА МАРИНОВА ВУТОВА
                     ВЕСКО ВАСИЛЕВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ГРИГОРОВ
                     ВИЛИЯНА ИСКРЕНОВА ЯКИМОВА
                     ВИЛЯНА СТОЯНЧОВА РАДОЙСКА
                     ВИОЛЕТА ГЕНОВА ПЪРВАНОВА
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ФИЛЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ЯКИМОВА
                     ВИОЛЕТА МАРИНОВА ВАНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА МАРИНОВА ГЪРЛОВА
                     ВИОЛЕТА МАРИНОВА НАНКОВА
                     ВИОЛЕТА МИНКОВА МОСКОВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА МОЙСОВСКА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ВИОЛЕТА ТРИФОНОВА КЪНОВА
                     ВИОЛЕТКА ИВАНОВА ВЪЛОВСКА
                     ВИОЛЕТКА СТАНИМИРОВА ХАЛЬОВА
                     ВИОЛИН ЯНКУЛОВ ВУТОВ
                     ВИОЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ МИЦОВСКИ
                     ВЛАДИМИР КИРИЛОВ САВЧЕВ
                     ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ
                     ВЛАДИМИР ПЪРВАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЛАДИМИР САШОВ НИКОЛОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ВЪЛЧКОВ
                     ВЛАЙКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ВОЙДЕН НИКОЛАЕВ МОЙСОВСКИ
                     ВОЛОДЯ КРУМОВ ГОРАНОВ
                     ВЪЛЧКО ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
                     ВЪЛЧО ИГНАТОВ ЗЛАТАНОВ
                     ВЪРБИНКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ГАБРИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ТОШКОВ
                     ГАБРИЕЛ НАТАШЕВ ГОРАНОВ
                     ГАБРИЕЛ ПЕПОВ ЯНКУЛОВ
                     ГАБРИЕЛ ПЕТКОВ БЕЛЯШКИ
                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА ДАНОВА
                     ГАЛИНА АНТОНОВА НАЙДЕНОВА
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА СПАСОВА
                     ГАЛИНА КИРИЛОВА ТАНКОВА
                     ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВА ЙОЛКОВА
                     ГАЛИНА МИТКОВА ДРАГИЕВА
                     ГАЛИНА СТОЯНОВА РАДОЙСКА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА БЕЛЯШКА
                     ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИНКОВА
                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛЯ ГОРАНОВА ДУНЧЕВА
                     ГАЛЯ МИНКОВА ЦВЕТАНОВА
                     ГАЛЯ СТЕФЧОВА МАРИНОВСКА
                     ГАЛЯ ТРИФОНОВА ПЕТКОВА
                     ГАНЧО ПАНОВ МАРИНОВСКИ
                     ГАНЧО ПАНОВ ПЕРЦАНСКИ
                     ГЕНА ЙОТОВА ПЕТКОВА
                     ГЕНА КОЛЬОВА КОСТОВА
                     ГЕНА ПЕТРОВА ДАПЧЕВА
                     ГЕНА ПЕТРОВА ЦЕКОВА
                     ГЕНА ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА
                     ГЕНА ЦОЛОВА БАХРИНСКА
                     ГЕНКА МАРИНОВА ВЪЛЧКОВА
                     ГЕНКА ТЕОДОСИЕВА ПАЛИБАЧИЙСКА
                     ГЕНКА ХРИСТОВА ХАЛЬОВА
                     ГЕНКО НИКОЛОВ БАЗЪРОВ
                     ГЕНО ЦВЕТКОВ БЕРЧЕВ
                     ГЕНОВЕВА ИВАНОВА КОЦЕВА
                     ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА КОСТОВА
                     ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА ОРИЗАРСКА
                     ГЕНОВЕВА ТОДОРОВА ГЪРЛОВА
                     ГЕНОВЕВА ТОНЧОВА ТРИФОНОВА
                     ГЕОРГИ БОЯНОВ ИГНАТОВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ТОШЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕРГОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КУЛИНСКИ
                     ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ТАНЕВ РАНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ЦОЛИНСКИ
                     ГЕОРГИ ЦЕНОВ КОМИТСКИ
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА БЕРЧЕВА
                     ГИНКА ВАЛЕРИЕВА КАМЕНОВА
                     ГИНКА ЦВЕТАНОВА ГЕЧЕВА
                     ГРЕТА ПЕТРОВА САВЧЕВА
                     ГРИГОР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЪЛЪБИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ САВОВ
                     ДАНИЕЛА БОРИСЛАВОВА КАШОВА
                     ДАНИЕЛА ГОРАНОВА ШКОДРОВА
                     ДАНИЕЛА МОМЧИЛОВА АНДРОВА
                     ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ДАНКА ВЕНКОВА ТИТРИЙСКА
                     ДАРИНА ПЕТКОВА СЪЛИНСКА
                     ДАРЯ БОЙКОВА ЗЛАТАНОВА
                     ДАФИНКА ГЕНЧЕВА КОСТОВА
                     ДАЯНА ВЛАДИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕНИС ПЕТЬОВ РИЗОВ
                     ДЕНИСЛАВ МИХАЙЛОВ РИЗОВ
                     ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
                     ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА МИТОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЪРЛОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КОСТОВА
                     ДЕТЕЛИНА ДАЧОВА КАМЕНОВА
                     ДИЛЯН ВАЛЕНТИНОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ДИЛЯН НИКОЛАЕВ ШКОДРОВ
                     ДИЛЯН РАДОСЛАВОВ КЪНОВ
                     ДИЛЯН СИМЕОНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ДИМИТРА ГЕРГОВА ШКОДРОВА
                     ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА БРЕШКОВА
                     ДИМИТЪР ВЕЛЧЕВ ЗЛАТАНОВ
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧКОВ ДАМЯНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИРОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СВИНАРСКИ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ВАЧОВ
                     ДИМКА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
                     ДИЯН ПЕТРОВ БАХРИН
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА КРУМОВА
                     ДОНКА ПЕТРОВА СВИНАРСКА
                     ДОРА ГОРАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОЧО ПЕТРОВ КАМЕНОВСКИ
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ КИНОВСКИ
                     ЕВГЕНИ ВАЛЕРИЕВ ТАНКОВ
                     ЕВГЕНИ ЛАЗАРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ЕВГЕНИ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ
                     ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ФИЛЧЕВА
                     ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА ДЪРВЕНЯШКА
                     ЕЛЕОНОРА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ЕЛЗА ОБРЕТИНОВА ВЪЛОВСКА
                     ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА КРУШОВЕНСКА
                     ЕЛКА ЦЕНОВА ТОЦЕВА
                     ЕМИЛ ВЪЛКОВ МИЦОВСКИ
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
                     ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛ ИВОВ ЦОНКОВ
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ЕМИЛ ТРИФОНОВ САВЧЕВ
                     ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ ГЕЧЕВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА
                     ЕМИЛИЯ ДАНАИЛОВА АСЕНОВА
                     ЕМИЛИЯ ИВАЛИНОВА КИНОВСКА
                     ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ВИТАНОВА
                     ЕМИЛИЯН МИРОСЛАВОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ЕТЕЛКА ВЕРКИНА ИВАНОВА
                     ЗАХАРИНКА ЙОРДАНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ЗДРАВКО ИВАЙЛОВ ВЪЛОВСКИ
                     ЗИНАИДА АСЕНОВА СТОЯНОВА
                     ЗЛАТА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ЗЛАТАН ПЕТКОВ ЗЛАТАНОВ
                     ЗЛАТАН ПЕТКОВ НЕДЯЛКОВ
                     ЗЛАТАН ЦВЕТКОВ ВЪЛОВСКИ
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ЯНАЧКОВА
                     ЗОРНИЦА ЗДРАВКОВА ВОЙНИЧАНСКА
                     ЗОЯ ИЛИЕВА КАМЕНОВА
                     ЗОЯ ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
                     ИВА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА
                     ИВА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ИВА ПЕТРОВА РАЧЕВА
                     ИВАЙЛА ИЛИЕВА КАМЕНОВСКА
                     ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ДИНКОВ
                     ИВАЙЛО БОРИСОВ РАЧЕВ
                     ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ БЕЛОБРОДСКИ
                     ИВАЙЛО ДАНАИЛОВ ПЕТРОВ
                     ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ ВЪЛОВСКИ
                     ИВАЙЛО ИЛИЕВ КОСТОВ
                     ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ КОЦЕВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ
                     ИВАЛИН ИЛИЕВ БУЛЯШКИ
                     ИВАЛИН ЙОТОВ ИВАНОВ
                     ИВАЛИНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ИВАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ПЪРВАНОВ
                     ИВАН ВЕЛЧЕВ СВИНАРСКИ
                     ИВАН ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
                     ИВАН ДРАГИЕВ СВИНАРСКИ
                     ИВАН ИВАНОВ ПАЛИБАЧИЙСКИ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЙОТОВСКИ
                     ИВАН МИЛЧЕВ КУЗМАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ НИНОВ
                     ИВАН ПАВЛОВ КИКОВ
                     ИВАН СЕРАФИМОВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА АНДОНОВА КАКАЛЕШКА
                     ИВАНКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ТАХИРСКА
                     ИВАНКА МИНЧЕВА ФИЛЧЕВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА РИЗОВА
                     ИВАНКА СПАСОВА НИКОЛОВА
                     ИВКО НЕНКОВ КРЪСТЕВ
                     ИВО ИВАНОВ КИНОВСКИ
                     ИВО ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВО РУСАНОВ РУСАНОВ
                     ИГЛИКА ВАЛЕРИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ИГНАТ НЕНЧЕВ САВОВ
                     ИЗАБЕЛ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     ИЛИАНА ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА
                     ИЛИНА ВЕТОВА НИКОЛОВА
                     ИЛИНКА ИЛИЕВА НИНЕШКОВА
                     ИЛИЯ ВОЛОДИЕВ ГОРАНОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ КОКОШИНСКИ
                     ИЛИЯ ИЛИЯНОВ КИРИЛОВ
                     ИЛИЯ МАРИНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ НАНКОВ ИВАНИНСКИ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ТАКОВ
                     ИЛИЯН АНАТОЛИЕВ МАРИНОВ
                     ИЛИЯН ПЕТРОВ КАМЕНОВСКИ
                     ИЛИЯНА МИТКОВА КАМЕНОВА
                     ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ИЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ИЛОНА ВАНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕНОВСКА
                     ИРЕНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА
                     ИРЕНА НЕНКОВА ИВАНОВА
                     ИРИНА САШОВА ДИМИТРОВА
                     ИСКРА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
                     ИСКРЕН ЯКИМОВ ЯКИМОВ
                     ЙОАНА НАНКОВА НАЧАЛНИШКА
                     ЙОНА НЕНКОВА ПЕРЦАНСКА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН СИМЕОНОВ БРЕШКОВ
                     ЙОРДАНА ЙОРДАНОВА КУЛИНСКА
                     ЙОРДАНКА БОЙКОВА КИРИЛОВА
                     ЙОРДАНКА ВАЛЕРИЕВА БЕЛЯШКА
                     ЙОРДАНКА МАРКОВА ДЖУСТРОВА
                     ЙОРДАНКА ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ЙОРДАНКА ТАНКОВА АНДРОВА
                     ЙОРДАНКА ТОМОВА ГЕЧЕВА
                     ЙОТО ИВАНОВ ВЕЗИРСКИ
                     КАЛИН ЦЕКОВ КАМЕНОВ
                     КАЛИН ЯСЕНОВ ИЛИЕВ
                     КАЛИНА ИВАЙЛОВА КОЦЕВА
                     КАЛИНКА ИЛИЕВА КОСТОВА
                     КАЛОЯН ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ
                     КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА
                     КАТЕРИНА МИРОСЛАВОВА ЦЕНКИНСКА
                     КАТЯ ДРАГОВА ПАСКОВА
                     КОЛЬО ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ
                     КОЛЬО ПЕТРОВ ПИРОВСКИ
                     КОРНЕЛИЯ ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА
                     КОСТАДИН ТОДОРОВ КОЦЕВ
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЙОНОВ
                     КРАСИМИР ПЕПИЕВ МИТОВ
                     КРАСИМИР ЦВЕТКОВ МИТОВ
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА ИГНАТОВА
                     КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪТОВА
                     КРЪСТИНА ПЕЙЧЕВА МУХЛЯШКА
                     КРЪСТИНКА КРЪСТЕВА ЗЛАТАНОВА
                     КУНЧО ИВАНОВ КУНЧЕВ
                     ЛАЗАР ТОДОРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ЛАЗАРИНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
                     ЛАЗАРИНКА АНГЕЛОВА КИЧУКОВА
                     ЛАМБИНА ЛЮБЕНОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЛАТИНКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА
                     ЛАЧО ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛИДА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     ЛИДИЯ ТРИФОНОВА АТАНАСОВА
                     ЛИЛИЯ БОРИСОВА КАМЕНОВСКА
                     ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХАЛЬОВА
                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ЛЮБОМИР ИВОВ РУСАНОВ
                     ЛЮБОМИР ПЕТРОВ АНДРОВ
                     ЛЮБОСЛАВ ТИХОМИРОВ КЛЕЩАКОВ
                     ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНЧОВСКИ
                     ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ЛИЛОВ
                     ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ
                     ЛЮДМИЛА ЛАЗАРОВА РАДЕВА
                     ЛЮСЯ ЙОТОВА АНГЕЛОВА
                     ЛЮСЯ ПЕТКОВА ШУКАЛСКА
                     МАДЛЕН ВОЛОДИЕВА ГОРАНОВА
                     МАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЦОВСКА
                     МАЛИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
                     МАЛИНА МИТКОВА РИЗОВА
                     МАЛИНА ЯНКУЛОВА ПЕТКОВА
                     МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА БАРБАЗОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БАХРИНА
                     МАРГАРИТА ПАНОВА ТОЦЕВА
                     МАРГАРИТА СТАНЧОВА БЕЛЯШКА
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА КИКОВА
                     МАРГАРИТА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИАН ДИМИТРОВ ГЕНОВСКИ
                     МАРИАНА ВАСКОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИАНА ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
                     МАРИЕЛА ДИЯНОВА БАХРИНА
                     МАРИЕЛА ЕВГЕНИЕВА ГЕНОВА
                     МАРИЕЛА ИЛИЙЧОВА ГОРАНОВА
                     МАРИЕТА ГАЛИНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЕТА МЕТОДИЕВА ДОЧЕВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
                     МАРИН ВЪЛЧКОВ ВЪЛОВ
                     МАРИН МАРИНОВ МУСЛИЙСКИ
                     МАРИН ТОШЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН ТОШКОВ МАРИНОВ
                     МАРИО ПЛАМЕНОВ СТЕФАНОВ
                     МАРИЯ БОГОМИЛОВА ШУКАЛСКА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КИНОВСКА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯН ХРИСТОВ НАЧАЛНИШКИ
                     МАРИЯНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРТИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     МАРТИНА ИВАНОВА НИНОВА
                     МАРЧЕЛА ПЕТКОВА РАДОЙСКА
                     МАЯ ВЕНЧОВА МИТОВА
                     МАЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
                     МАЯ ПЕТРОВА ВЪЛЧКОВА
                     МЕТОДИ БОЯНОВ РАНГЕЛОВ
                     МЕТОДИ ПЪРВАНОВ ВЪЛОВСКИ
                     МЕТОДИЙ ГЕОРГИЕВ ДЖУСТРОВ
                     МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА БАНИШКА
                     МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МОНОВА
                     МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛАН ЕМИЛОВ ДАНАИЛОВ
                     МИЛЕН ВАСИЛЕВ ЛЮБЕНОВ
                     МИЛЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     МИЛКА БЕНЧЕВА СТЕФАНОВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА
                     МИЛКА КРЪСТЕВА ЗЛАТАНОВА
                     МИЛКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     МИЛОДОРКА ИВАНОВА ПИРОВСКА
                     МИЛОТИН СТОЯНОВ ЦЕНКИН
                     МИМА ИВАНОВА РОШЛЕВА
                     МИРОСЛАВ АНАТОЛИЕВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ТИТРИЙСКИ
                     МИРОСЛАВ БОРИСОВ МОНОВ
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     МИРОСЛАВ ИГНАТОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     МИРОСЛАВ МАРИНОВ МУСЛИЙСКИ
                     МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ БОЯНОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТКОВ БЪРБОРСКИ
                     МИРОСЛАВ ТОШКОВ КИНОВСКИ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦЕНКИН
                     МИТА МАРИНОВА ПИРОВСКА
                     МИТКА ТОДОРОВА БЕРЧЕВА
                     МИТКО ВЛАДОВ ВАРДАРОВ
                     МИТКО МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
                     МОМЧИЛ КРАСИМИРОВ МИТОВ
                     МОМЧИЛ САШЕВ АТАНАСОВ
                     МОНА ПЕТРОВА СВИНАРСКА
                     НАДЕЖДА ПЕТРОВА ТОДОРАКОВА
                     НАДКА КОСТОВА ИВАНОВА
                     НАДКА СЛАВЕЙКОВА ПЕТРОВА
                     НАТАЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА БОРИСОВА
                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
                     НАТАША ГЕОРГИЕВА КИРОВА
                     НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ КРУШОВЕНСКИ
                     НЕЗАБРАВКА ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
                     НЕЗАБРАВКА ИВАНОВА КАЛМУШКА
                     НЕЛИ ИВАЙЛОВА КОЦЕВА
                     НЕЛИ ИВКОВА НЕНКОВА
                     НЕЛИ МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА
                     НИКОЛАЙ ВЕНКОВ МАРИНОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ВОЙДЕНОВ МОЙСОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ДЕЛЧЕВ ВЛАДОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШКОДРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТАКОВ
                     НИКОЛАЙ МАРКОВ ВИТАНОВ
                     НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ВЪЛОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НЕКОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БЕЛЯШКИ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДОЧОВ
                     НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖУСТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
                     НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ТАКОВА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА СТАВРОВА
                     НИКОЛИНА МАРИНОВА КИНОВСКА
                     НИКОЛИНА СЛАВЕЕВА МАРИНОВА
                     НИКОЛИНА СПАСОВА КАКАЛЕЖКА
                     НИКОЛИНА ХРИСТОВА ВУТОВА
                     НИКОЛИНА ЦОНОВА ВАСИЛЕВА
                     НИКОЛИНКА РАНГЕЛОВА ВЛАШКОСЕЛСКА
                     НИНА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИНОВА
                     НИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     НИСТОР МЛАДЕНОВ НИСТОРОВ
                     НОНКА ГЕНОВА КОСТОВА
                     ОГНЯН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ПАВЛИН БОЖИДАРОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ПАУЛА ГАБРИЕЛОВА ДОНКИНА
                     ПАУЛИНА БОНОВА ТОДОРОВА
                     ПЕЙО ИВАНОВ БЕЛЯШКИ
                     ПЕНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА ЦВЕТКОВА ДЖУСТРОВА
                     ПЕПА ГОРАНОВА НИКОЛОВА
                     ПЕПИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕПИ МАРИНОВ ВАНЧЕВ
                     ПЕПИ ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ
                     ПЕПИ ЦВЕТКОВ ТОШЕВ
                     ПЕПИ ЦЕКОВ МИТОВ
                     ПЕТКО ВЪЛЧКОВ ЙОНКОВ
                     ПЕТКО ГАБРИЕЛОВ БЕЛЯШКИ
                     ПЕТКО МИРОСЛАВОВ БЪРБОРСКИ
                     ПЕТКО НИКОЛАЕВ НЕКОВСКИ
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ВАРДАРОВА
                     ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ БОРИСОВ
                     ПЕТЪР ДОЧЕВ КАМЕНОВСКИ
                     ПЕТЪР ИВКОВ КРЪСТЕВ
                     ПЕТЪР ИЛИЯНОВ КАМЕНОВСКИ
                     ПЕТЪР КОЛЬОВ ПИРОВСКИ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕНКОВ
                     ПЕТЪР ТРИФОНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ПЕТЬО ВАСИЛЕВ КАМЕНОВСКИ
                     ПЕТЬО ДЕНИСЛАВОВ РИЗОВ
                     ПЕТЬО РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЬО ТРИФОНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ ТОЦЕВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА АНГЕЛОВА
                     ПЕТЯ ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНСКА
                     ПЕТЯ ИВАЛИНОВА БЕЛЯШКА-САВЧЕВА
                     ПЕТЯ ЙОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА РУСАНОВА
                     ПЕТЯ МАРИНОВА МАРИНОВА
                     ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ШУКАЛСКИ
                     ПЛАМЕН БОЙКОВ РАДЕВ
                     ПЛАМЕН ГЕНОВ ЦВЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ШУКАЛСКИ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНЕВ
                     ПЛАМЕН КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ
                     ПЛАМЕН МИТКОВ БОЗАШКИ
                     ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕН РАНГЕЛОВ КРУМОВ
                     ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ПОЛИН МАРТИНОВА БАХРИНСКА
                     ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
                     ПРЕСЛАВА ИЛИЕВА ЦАНКОВА
                     ПРЕСЛАВА ЯСЕНОВА ИЛИЕВА
                     ПЪРВАН ЛУКАНОВ НИНЕШКОВ
                     ПЪРВАНЧО ВАСИЛОВ АНГЕЛОВ
                     ПЪРВОЛЕТА БОРИСОВА ГЛУХАРСКА
                     РАДКА ТОДОРОВА БОЗАШКА
                     РАДОМИР ТАНЬОВ ВЕЛИНОВ
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ КЪНОВ
                     РАДОСЛАВ ТАНЬОВ РАНГЕЛОВ
                     РАДОСТИНА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА
                     РАДОСТИНА РУМЕНОВА ПИРОВСКА
                     РАЙКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
                     РАЛИЦА ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
                     РАФАИЛ ДИМИТРОВ АВРАМОВ
                     РАЯ САШОВА ИВАНОВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНСКА
                     РОСИЦА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     РУМЕН БЛАГОЕВ СТЕФАНОВ
                     РУМЕН ВЪЛКОВ ВАСИЛЕВ
                     РУМЕН КОЛЬОВ ПИРОВСКИ
                     РУМЕН ЦВЕТАНОВ СТАНЧЕВ
                     РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЦЕНКИНСКИ
                     РУМЯНА ДИМИТРОВА САВОВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА БЪРБОРСКА
                     РУМЯНА-КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА
                     РУСАЛКА БОЙКОВА КИРИЛОВА
                     САШКА ВЕНКОВА ПЛАХТА
                     САШО ЙОТОВ АНГЕЛОВ
                     САШО НИКОЛОВ КОСТОВ
                     СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА
                     СВЕТЛИН ПЕПИЕВ ЦВЕТКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ЗЛАТАНОВ
                     СВИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА МАНОЛОВА
                     СИЛВИЯ БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА
                     СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЯКИМОВА
                     СИЛВИЯ ГЕНОВА СТОЯНОВА
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА БЕЛОБРОДСКА
                     СИМЕОН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ
                     СЛАВКА ТРИФОНОВА КРУШОВЕНСКА
                     СЛАВЯНА ИВОВА РУСАНОВА
                     СНЕЖАНА КИРКОВА ПЕЛТЕШКА
                     СНЕЖАНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
                     СНЕЖАНКА РАЙКОВА ЛАЗАРОВА
                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     СОНЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
                     СОНЯ ЛЮБОМИРОВА ТРЪНСКА
                     СОНЯ МИЛЧОВА НИКОЛОВА
                     СОНЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     СОНЯ ОГНЯНОВА ИВАНОВА
                     СПАСА ГЕОРГИЕВА ГЕЧЕВА
                     СТАЛИН ИЛИЕВ ПАВЛОВ
                     СТАНИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ГЪРЛОВ
                     СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ БЕЛЯШКИ
                     СТАНКА ФЛОРОВА ГЕНАШКОВА
                     СТЕЛА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     СТЕЛИАНА ДИМИТРОВА ВЕЗИРСКА
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ
                     СТЕФАН НИКОЛОВ ТОШЕВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ БОЖИНОВ
                     СТЕФАН ЦВЕТАНОВ КИНОВСКИ
                     СТЕФКА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     СТЕФКА ЛУКОВА ТОШЕВА
                     СТЕФКА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     СТЕФЧО ГАНЧЕВ МАРИНОВСКИ
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ЦОЛИНСКА
                     СТОЯНЧО ВЕЛИЧКОВ РАДОЙСКИ
                     СУЗАНА БОЙКОВА КАШОВА
                     ТАНИТА МИРОСЛАВОВА КИНОВСКА
                     ТАНЮ МЛАДЕНОВ ВЕЛИНОВ
                     ТАНЯ ЙОСИФОВА КАМЕНОВСКА
                     ТАНЯ МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
                     ТАНЯ РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ТЕОДОСИЕВА ЦВЕТКОВА
                     ТАНЯ ЦВЕТАНОВА ГЕРГОВСКА
                     ТАТЯНА ИЛИЕВА ТРАКИЙСКА
                     ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА СПИРИДОНОВА
                     ТЕМЕНУГА МАРИНОВА ЛИПНЕШКА
                     ТЕМЕНУЖКА КАЛОЯНОВА МИТОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ХАЛЬОВА
                     ТЕОДОРА ИВОВА ИВАНОВА
                     ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ЛАЗАРОВА
                     ТЕОДОСИ ПЕТКОВ БАРБАЗОВ
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
                     ТИХОМИР ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ
                     ТИХОМИР СЛАВОВ СТЕФАНОВ
                     ТИХОМИР СТЕФАНОВ БОЖИЛОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ КАКАЛЕЖКИ
                     ТОДОР ЛАЧОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР МИТКОВ ЛИЛОВ
                     ТОДОРА СТАНКОВА КИНОВСКА
                     ТОДОРКА ПЕНЧЕВА ГАЧОВСКА
                     ТОНКА ГАНЕВА АНГЕЛОВА
                     ТОШКО КИНОВ БАНКОВ
                     ТРИФОНА МИТОВА ЛАЗАРОВА
                     ТРИФОНКА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА
                     ФИЛИП ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИПОВ
                     ХРИСТАНТИН МАРИНОВ БОЖКОВ
                     ХРИСТИНА ИЛИЕВА ГЕРГОВА
                     ХРИСТИНА СИМЕОНОВА КИНОВСКА
                     ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА
                     ХРИСТИНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИЯНА ДИМИТРОВА МУСЛИЙСКА
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПАЛИБАЧИЙСКИ
                     ХРИСТО МАРТИНОВ БАХРИНСКИ
                     ЦВЕТА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ЦОЛИНСКИ
                     ЦВЕТАН ВЪЛЧКОВ ГЕНЧЕВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ДЖУСТРОВ
                     ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ЦВЕТАН ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     ЦВЕТАН ИЛИЕВ ФИЛЧЕВ
                     ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ЦВЕТАНА ВЪЛЧКОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     ЦВЕТАНА ГРИГОРОВА ПЕЛТЕШКА
                     ЦВЕТАНА ДИМЧЕВА КИРОВА
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ДУНЧЕВА
                     ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ПАГЕЛСКА
                     ЦВЕТАНА САВОВА БЪРБОРСКА
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ЦОЛИНСКА
                     ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     ЦВЕТАНА ЦВЕТАНОВА АНДРОВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА ГЕНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЪРЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ЦАНКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА МЕТОДИЕВА ВЪЛОВСКА
                     ЦВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА БЪРБОРСКА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА КИНОВСКА
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
                     ЦВЕТИМИР ГАБРИЕЛОВ ДОНКИН
                     ЦВЕТИНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА
                     ЦВЕТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТОМИЛА ЕВГЕНИЕВА ЦВЕТАНОВА
                     ЦВЕТОМИР ВАЛЕНТИНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ВАЧЕВ
                     ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ЦЕЦКА ВАЛЕНТИНОВА КРУШОВЕНСКА
                     ЦИКЛАМИЯ ТОНЧЕВА НЕКОВСКА
                     ЦИКЛАМИЯ ХРИСТАНТИНОВА ГРИГОРОВА
                     ЦОЛКА ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА
                     ЦОЛКА ЦОЛОВА ТРАКИЙСКА
                     ЮЛИЯ ДАНАИЛОВА СТЕФАНОВА
                     ЯКИМ АСЕНОВ ЯКИМОВ
                     ЯНЕ НИКОЛАЕВ НЕКОВСКИ
                     ЯНКО ГЕНОВ ХАЛЬОВ
                     ЯНКУЛ ЦВЕТКОВ ВУТОВ
                     ЯСЕН ГОЦОВ ИЛИЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........


                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВРАЦА,                община МИЗИЯ
    населено място ГР.МИЗИЯ,     секция № 003
    Адрес на избирателната секция: УЛ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" № 27 - ОУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНАТОЛИ ДИМИТРОВ НЕНОВСКИ
                     АНАТОЛИ ИВАЛИНОВ РАДУЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
                     АНГЕЛ ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ ЦАЧЕВ
                     АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     АНЕТА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
                     АНЕТА МАГДОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АНИ ВАЛЕНТИНОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     АНИ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     АНКА АСЕНОВА КАМЕНОВСКА
                     АНКА КОСТАДИНОВА ДАМЯНОВА
                     АННА ГЕОРГИЕВА СЕЛАНОВСКА
                     АНТОАНЕТА МИЛЕВА ПЕТКОВА
                     АНТОНИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     АНЧО ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
                     АСЕН ВАЛЕНТИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     АСИЯ ДАНЧЕВА ПАНОВА
                     АТАНАСКА ПЕТКОВА МАНДЖОЛСКА
                     БИАНКА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА
                     БЛАГА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     БЛАГОВЕСТА ДИМИТРОВА КРУШОВЕНСКА
                     БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ ПЕРЦАНСКИ
                     БОГОМИЛ МЛАДЕНОВ БЕРЧЕВ
                     БОЖУРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     БОЙКА СВЕТЛИНОВА АНГЕЛОВА
                     БОЙКА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
                     БОЙКО ИГНАТОВ ТОШЕВ
                     БОРИС МИЛЧЕВ КУЗМАНОВ
                     БОРИСЛАВ БОРИСОВ ПЪРВАНОВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     БОРИСЛАВ НЕДКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     БОРЯНА ВЕНКОВА ЦВЕТКОВА
                     БОРЯНА ИВАНОВА НЕНЧОВА
                     БОСИЛКА МИТРОФАНОВА БЕЛЯШКА
                     БОЯН ПЕТКОВ БОЯНОВ
                     БУРЯН ТОДОРОВ ГЕНАШКОВ
                     ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ИЛИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ВЪЛЧКОВ ТОДОРОВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ НИНЕШКОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ТАСИНСКИ
                     ВАЛЕНТИН ЛИЧКОВ ХРИСТОВ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ВАЛЕНТИН МИТКОВ ПАНЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН СВЕТОСЛАВОВ МИТОВ
                     ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕНТИНА БОРИСЛАВОВА ШУКАЛСКА
                     ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КИНКОВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ВАЛЕРИ ВОЛОДИЕВ ВЕНКОВ
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ МАНОВ
                     ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ВАЛЕРИ МАРИНОВ ГРЕЖДЕЛСКИ
                     ВАЛЕРИ МИТОВ МАНДЖОЛСКИ
                     ВАЛЕРИ ПЕТЕВ СЪЛИЙСКИ
                     ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ДЖУСТРОВ
                     ВАЛЯ АНЧОВА БАНЕШКА
                     ВАЛЯ ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА
                     ВАЛЯ ЕМИЛОВА БЕЛЯШКА
                     ВАЛЯ ТЕОДОСИЕВА БЕРЧЕВА
                     ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ВАНЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА
                     ВАСИЛ АСЕНОВ ЯКИМОВ
                     ВАСИЛ ИГНАТОВ ПЕТКОВ
                     ВАСИЛ МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ВАСИЛ МИРОСЛАВОВ БЕРЧЕВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ТОШЕВ
                     ВАСИЛ ПЕТКОВ ГРЕЖДЕЛСКИ
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА БЕРОВА
                     ВАСИЛКА СТОЙЧЕВА СПАСОВА
                     ВАСИЛКА ЦВЕТКОВА МОНИНСКА
                     ВЕЛИЗАР КОНСТАНТИНОВ ЙОЛКОВ
                     ВЕЛИЗАР НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ
                     ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ВЕЛИКА СТОЯНОВА МУСЛИЙСКА
                     ВЕЛИН БОЯНОВ СТОИЛОВ
                     ВЕЛИСЛАВ МЛАДЕНОВ СТОИМЕНОВ
                     ВЕЛИЧКА БОНЕВА БЕРЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА КРУШОВЕНСКА
                     ВЕНЕЛИН БУРЯНОВ ТОДОРОВ
                     ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ КАШОВ
                     ВЕНЕЛИН МИТКОВ ВЕНКОВ
                     ВЕНЕЛИН ТЕОДОСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ВЕНЕРА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕНЕРА СИЛВЕСТРОВА ВЕНКОВА
                     ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ЛИЧОВСКА
                     ВЕНЕТА ИВАНОВА ДАНОВА
                     ВЕНКА ВЛЪЧКОВА КАМЕНОВСКА
                     ВЕНКА ТОШЕВА СЪЛИНСКА
                     ВЕНЦИСЛАВ ИЛИАНОВ ПЕТКОВ
                     ВЕРКА ПАВЛОВА СЪЛИЙСКА
                     ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ ИГНАТОВ
                     ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА ДЪРЛЕВА
                     ВЕСЕЛИНА МИЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА КУЗМАНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
                     ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСЕЛКА ВЪЛКОВА СТОИМЕНОВА
                     ВЕСКА ДАНАИЛОВА КИНОВСКА
                     ВЕСКА МАРИНОВА ДРАГАНЧЕВА
                     ВИКТОР ИВАНОВ АСПАРУХОВ
                     ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
                     ВИКТОРИЯ ВЕЛИНОВА СТОИЛОВА
                     ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ЦОКОВА
                     ВИКТОРИЯ МАРИНОВА КАЙМАШКА
                     ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА НЕШЕВА
                     ВИОЛЕТА АСЕНОВА ПЕЛОВА
                     ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА ЦЕКОВА
                     ВИОЛЕТА ЕЛЕНЧЕВА ГЕРАНДЖИЙСКА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЙОНКОВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ТУРТАНСКА
                     ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ПАПАЗОВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ПЛАМЕНОВА КАШОВА
                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛЕТА ТОШКОВА ТОДОРОВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА БЕЛЯШКА
                     ВИОЛИН ИВАНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ВИОЛИНА ПЕТКОВА МИНЧЕВА
                     ВИТАЛИ ХРИСТОВ ГЕНОВСКИ
                     ВИТАЛИЙ КАМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕЛТЕШКИ
                     ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ МАРИНОВСКИ
                     ВЛАДИМИР ПЕТРОВ БЕЛЯШКИ
                     ВЛАДИМИР ПЕТРОВ МАРИНОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЛАЙКО ИЛИЕВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ВЛАЙКО ПЕТКОВ ЯНКУЛОВ
                     ВЛАЙКО ПЕТРОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ВОЛГА ВЕНЦИСЛАВОВА ТИТРИЙСКА
                     ВОЛОДЯ ВЕНКОВ ПЕНЧЕВ
                     ВОЛОДЯ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
                     ВЪЛА КОСТОВА ВАСИЛОВСКА
                     ВЪЛКАНА АТАНАСОВА СТОИМЕНОВА
                     ВЪЛКАНА ГЕРГОВА ТОШЕВА
                     ВЪЛКАНА НИНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ГАБРИЕЛ ПЕПИЕВ ДРАГАНЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА ЦВЕТОМИРОВА ИВАНОВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА КРАЙЧЕВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЛИСИЧКОВА
                     ГАЛИНА ИЛИЕВА ДРАГИЕВА
                     ГАЛИНА ЙОРДАНОВА БЕРЧЕВА
                     ГАЛИНА ПЕПИЕВА ЗЛАТАНОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ГАЛИНА САВОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ДЖУСТРОВА
                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕРЦАНСКА
                     ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ЦАЧЕВА
                     ГАНА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА
                     ГЕНА ВЕЛЧЕВА ТОДОРОВА
                     ГЕНА КРАЧУНОВА ДЖУСТРОВА
                     ГЕНКА АНГЕЛОВА КАЛМУШКА
                     ГЕНОВЕВА ВЪРБАНОВА ДАХЛЕВА
                     ГЕНОВЕВА СЕРГЕЕВА САНКОВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОМОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШУКАЛСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕЛТЕШКИ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ НИНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ БЕРЧЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРУШКОВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХРИСТЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ВЛАЙКОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ТИТРИЙСКИ
                     ГЕОРГИЦА ЦВЕТАНКИНА СТЕФАНОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ГИЦА ГАНЧЕВА БЕРЧЕВА
                     ГОРАН РАЙКОВ ОГНЯНОВ
                     ГРЕТА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВА
                     ГЪЛЪБИНА АЛЕКСАНДРОВА РАДУЛОВА
                     ДАНАИЛ СТЕФАНОВ ТОНЕВ
                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ НИНЕШКОВ
                     ДАНИЕЛА МАРИНОВА ТОМОВА
                     ДАНИЕЛА МИТКОВА ХАМБОВА
                     ДАНИЕЛА СИМЧОВА ЦЕКОВСКА
                     ДАРИНА ТОШЕВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     ДАФИНКА ИЛИЕВА БЕРЧЕВА
                     ДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕНЧОВ
                     ДЕСИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
                     ДЕТЕЛИНА ВЕЛКОВА КАМЕНОВСКА
                     ДЕТЕЛИНА ВЕНКОВА КРЪСТЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ЙОНОВА
                     ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВСКА
                     ДЕЯН ВАЛЕНТИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ДЕЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИАНА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА-БАЛКОВА
                     ДИЛЯН ИЛИЕВ ДИНКОВ
                     ДИЛЯН НИКОЛОВ ВАЧЕВ
                     ДИЛЯНЧО МИТКОВ ДЕКОВ
                     ДИМИТРА МАРИНОВА ДИНКОВА
                     ДИМИТРИНА ИЛИЕВА КРАЧУНОВА
                     ДИМИТРИНА СПАСОВА МИНКОВА
                     ДИМИТРИНКА РОЗЕНОВА КАРАПЕТКОВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СЪЛИНСКИ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПУНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОЦОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ЙОЛКОВСКИ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ЛУКАНОВ
                     ДИМИТЪР МИНКОВ ЙОЛКОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕРМОЛОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТЬОВ КРАЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДАХЛЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕНКОВ
                     ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ
                     ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ТРАЙКОВ
                     ДИМКА БОРИСОВА ДЖУСТРОВА
                     ДИЯНА ВЪРБАНОВА МАНДЖОЛСКА
                     ДОБРИНА МАРИНОВА ПОПОВСКА
                     ДОБРИНКА КАМЕНОВА ПЕТРОВА
                     ДОНЧО ТОДОРОВ ДИШКОВ
                     ДОРЕТА ВЕНКОВА НЕШЕВА
                     ЕВГЕНИ МИРОСЛАВОВ МИЦОВСКИ
                     ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ГЕЧЕВ
                     ЕВГЕНИ СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
                     ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА КРИВОДОЛСКА
                     ЕЛЕНКА МИЛКОВА СИМЕОНОВА
                     ЕЛИ ВЪЛЧКОВА МУСЛИЙСКА
                     ЕЛИ ИВАЙЛОВА МИТОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА МУХЛЯШКА
                     ЕЛКА ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
                     ЕЛКА ЙОРДАНОВА КАМЕНОВСКА
                     ЕМИЛ ВЕНКОВ МАРИНОВСКИ
                     ЕМИЛ ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МУСЛИЙСКИ
                     ЕМИЛ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕМИЛИЯ АВРАМОВА АВРАМОВА
                     ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА МЛАДЖОВА
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЙОЛКОВА
                     ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА
                     ЕМИЛИЯ МАРИОВА ЕМИЛОВА
                     ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА СЕЛАНОВСКА
                     ЕМИЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ГЕЧЕВ
                     ЗДРАВКА ЗАХАРИЕВА ПИРОВСКА
                     ЗДРАВКО СВЕТЛОВ ИВАНОВ
                     ЗОРИТА ТРИФОНОВА ДРАГАНЧЕВА
                     ЗОЯ ВАСИЛОВА БЕРЧЕВА
                     ЗОЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ШУКАЛСКИ
                     ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ НИКИФОРСКИ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ НИКИФОРСКИ
                     ИВАЙЛО МИЛКОВ ЦЕНОВ
                     ИВАЙЛО МИТКОВ БОЯДЖИЕВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ФИЛЧЕВ
                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ КАМЕНОВСКИ
                     ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ДЖУСТРОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ МИТОВ
                     ИВАЛИН ЦВЕТАНОВ РАДУЛОВ
                     ИВАЛИНА МАРИНОВА ДАХЛЕВА
                     ИВАЛИНА ПЕТРОВА БАНКОВА
                     ИВАЛИНКА ТОШКОВА МУСЛИЙСКА
                     ИВАН АСПАРУХОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВИОЛИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ИВАН ГЮКОВ ЙОВЧЕВ
                     ИВАН ДЕЛЧЕВ НЕНЧОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ДЖУСТРОВ
                     ИВАН КАМЕНОВ БАРБАЗОВ
                     ИВАН КАМЕНОВ КОКОШИНСКИ
                     ИВАН ЛЕНИНОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ДРАГИЕВ
                     ИВАН МАРИНОВ ТУРТАНСКИ
                     ИВАН ПЛАМЕНОВ КАЛМУШКИ
                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ИВАНКА ВЪЛЧКОВА ОПУШЕНСКА
                     ИВАНКА ДАНКОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА МАНЧЕВА ДИШКОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ПИРОВСКА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ЦЕНКИНСКА
                     ИВАНКА ЦВЕТАНОВА КУНДОВА
                     ИВАНЧО ДИМИТРОВ МАНОВ
                     ИВАНЧО МАТОВ ЙОЛКОВСКИ
                     ИВКА ХРИСТОВА МИНКОВА
                     ИВО ВАЛЕНТИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ИВО МИЛЧОВ ЧЕРГАНСКИ
                     ИВО ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИГНАТ ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ
                     ИГНАТ ПАНОВ ИГНАТОВ
                     ИГНАТА ВЪЛОВА БЕРЧЕВА
                     ИЛАРИОН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИЛИНКА КАМЕНОВА ТОШЕВА
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ДАХЛЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ИЛИЯ СТОЯНОВ НЕШЕВ
                     ИЛИЯ ТАНКОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ЦВЕТКОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ИЛИЯН ПЕПИЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ПЕТРОВ САНКОВ
                     ИЛИЯН РАШКОВ ПЕТКОВ
                     ИЛИЯН ТИХОМИРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ИЛИЯНА ДИЛЯНОВА ДИНКОВА
                     ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ИЛОНКА ЙОЗОВА ИВАНОВА
                     ИЛОНКА СТРАХИЛОВА ПАНОВСКА
                     ИЛЧО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
                     ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕШКА
                     ИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ХАДЖИДРИЗОВА
                     ИРЕНА МАРКОВА НИНЕШКОВА
                     ИРЕНА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА
                     ИРИНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
                     ИСКРА ВЛАДИМИРОВА МИТОВА
                     ИСКРА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА
                     ИСКРЕН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
                     ИСКРЕН ВЕЛИНОВ СТОИЛОВ
                     ИСКРЕН МИТКОВ ЦВЕТКОВ
                     ИСКРЕН ПЕТРОВ НАЧКОВ
                     ИСКРЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА
                     ЙОВКА БЛАГОЕВА ПИРОВСКА
                     ЙОВКО ГЕОРГИЕВ БЕРЧЕВ
                     ЙОРДАН ВЪЛЧКОВ БАНКОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
                     ЙОРДАН МАРИНОВ БЕРЧЕВ
                     ЙОРДАН МАРИНОВ ГЕРАНДЖИЙСКИ
                     ЙОРДАН НАНКОВ КРАЧУНОВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ БРАГАРУШЕВ
                     ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ
                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ КАМЕНОВСКИ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕШЕВ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА РАДУЛОВА
                     ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ДЕСПОТОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕЧОВА МУСЛИЙСКА
                     ЙОРДАНКА ТОМОВА БАЦОВА
                     ЙОТКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ЙОЦО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     КАЛУТКА ЦВЕТКОВА ВРЪНКЯШКА
                     КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     КАМЕЛИЯ ТРИФОНОВА ФИЛЧЕВА
                     КАМЕН ЛЮБОМИРОВ САВОВ
                     КАТЕРИНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
                     КАТЯ ВЕЛИЗАРОВА МЕТОДИЕВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА МИЦОВСКА
                     КИРИЛ ИВАНОВ АНДРОВ
                     КЛИМЕНТ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
                     КОРНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕРАНДЖИЙСКА
                     КОСТАДИН ПРЕСЛАВОВ ТОДОРОВ
                     КРАСА ИВАНОВА КАМЕНОВА
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЦАЧЕВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВАНЧУКОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДАХЛЕВ
                     КРАСИМИР ЛАЗАРОВ НИНЕШКОВ
                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ФИЛЧЕВ
                     КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЪШКИ
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ КОЖУХАРОВ
                     КРАСИМИРА НЕНКОВА ЗЛАТАНОВА
                     КРАСИМИРА ТОРНЬОВА ХРИСТОВА
                     КРУМ МЕТОДИЕВ ВЪЛОВ
                     КРЪСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ЕФТИМОВА
                     ЛАМБИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЛЕНЧО ИВАНОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ЛИДИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЛИДИЯ КОСТОВА МЕТОДИЕВА
                     ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ДАХЛЕВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
                     ЛИЛЯНА КУНЧЕВА КРЪСТАНОВА
                     ЛЮБА РУМЯНОВА ЛАЗАРОВА-МАРИНОВА
                     ЛЮБЕН ЙОВКОВ БЕРЧЕВ
                     ЛЮБИНКА КРЪСТЕВА НИНЕШКОВА
                     ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ГЕЧЕВА
                     ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
                     ЛЮБОМИР ПЕТКОВ КРИВОДОЛСКИ
                     ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     МАЛЕНА АНТОНОВА ГЕНОВСКА
                     МАЛИНА ВЪЛЧКОВА ПАНЧЕВА
                     МАЛИНА МАРИНОВА НАЙДЕНОВА
                     МАЛИНКА БОРИСОВА ЕРМОЛОВА
                     МАЛИНКА МЕТОДИЕВА МАРИНОВСКА
                     МАЛИНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
                     МАНУЕЛА АНАТОЛИЕВА БЕРЧЕВА
                     МАРА ТОДОРОВА ГАВРИЛОВА
                     МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     МАРГАРИТА АРСЕНОВА БОЯНОВА
                     МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРГАРИТА ГЕРГОВА ГУДОВА
                     МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЦАЧЕВА
                     МАРГАРИТА КИРИЛОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     МАРГАРИТА КРУМОВА ПЕТРОВА
                     МАРГАРИТА МИТКОВА ПАНЧЕВА
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА ЛУКАНОВА
                     МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА КРАЙЧЕВА
                     МАРГРЕТ ПЛАМЕНОВА ПЕЛОВСКА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА КАЛМУШКА
                     МАРИЕЛА ЕМИЛОВА ПИРОВСКА
                     МАРИЕЛА ПЕТРОВА ТОШЕВА
                     МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА
                     МАРИЙКА МАРИНОВА БЕРЧЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА МИЛАНОВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЙКА ЦЕНОВА ГРЕЖДЕЛСКА
                     МАРИН ВЕЛЧЕВ ПИРОВСКИ
                     МАРИН ГЕНОВ ПЕТРОВСКИ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ БАЦОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ СЪЛИЙСКИ
                     МАРИН ГЕРГОВ ПЕТКОВ
                     МАРИН СЛАВКОВ ДЯЛКОВ
                     МАРИН СТОЙНЕВ ТАСЕВ
                     МАРИН ХРИСТОВ ГОРАНЧЕВ
                     МАРИН ЦВЕТКОВ ДЖУСТРОВ
                     МАРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИНА ИВАНОВА ДРЕНКИНА
                     МАРИНЕЛА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     МАРИО ЕМИЛОВ ВЛЪЧКОВ
                     МАРИЯ БУРЯНОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА НЕШЕВА
                     МАРИЯ МИТКОВА ЙОЛКОВСКА
                     МАРИЯ МИТРОФАНОВА ТАСИНСКА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПЕЛОВСКА
                     МАРИЯ ПЛАМЕНОВА КАЛМУШКА
                     МАРИЯН НИКОЛОВ КАМЕНОВ
                     МАРИЯН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА НИКИФОРСКА
                     МАРИЯНА МАРИНОВА БЕРЧЕВА
                     МАРИЯНА СОФИ САВОВА
                     МАРИЯНА СТОЯНОВА КОСТОВА
                     МАРТИН ИВАНОВ ТУРТАНСКИ
                     МАРТИН КЛИМЕНТОВ ПЕТКОВ
                     МАРТИН КРАСИМИРОВ ЦАЧЕВ
                     МАРТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
                     МАРТИН ЦВЕТАНОВ ТОНЧЕВ
                     МАЯ МЕТОДИЕВА ВЪЛОВА
                     МАЯ СИМЕОНОВА АСЕНОВСКА
                     МИГЛЕНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     МИГЛЕНА РАДОСЛАВОВА КИРИЛОВА
                     МИЛЕН ВАЛЕРИЕВ МИТОВ
                     МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛЕНА ПЕТРОВА ФИЛЧЕВА
                     МИЛЕНА СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА
                     МИЛКА ГАНЧЕВА ЦЕНОВА
                     МИЛКА ГЕШОВА КУНЧЕВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     МИЛКА ЙОРДАНОВА БОЯДЖИЕВА
                     МИЛКО ИЛИЕВ ЦЕНОВ
                     МИЛЧО ИВАНОВ КУЗМАНОВ
                     МИЛЧО ЛУКАНОВ ЧЕРГАНСКИ
                     МИЛЧО МОНОВ МОНИНСКИ
                     МИЛЧО ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
                     МИМОЗА АНДРЕЕВА ЦУЙКА
                     МИМОЗА ТОНОВА ГЕНЧЕВА
                     МИРЕЛА ПЛАМЕНОВА МИТКОВА
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГАНОВ
                     МИРОСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ МЛАДЕНОВ
                     МИРОСЛАВ ВЪЛЧКОВ МИЦОВСКИ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ БЕРЧЕВ
                     МИРОСЛАВ МИЛЧОВ ЛАЗАРОВ
                     МИРОСЛАВ МИТКОВ ГОЛЕМАНОВ
                     МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТКОВ КАМЕНОВСКИ
                     МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ПАГЕЛСКИ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ БЕРЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ЦЕНОВ БЕРЧЕВ
                     МИРОСЛАВА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА
                     МИТКА АНГЕЛОВА АНДРОВА
                     МИТКА АНГЕЛОВА НАЧКОВА
                     МИТКА ДИМИТРОВА МАНОВА
                     МИТКО ВЕНКОВ БАХРИН
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
                     МИТКО КИРИЛОВ БАЧЕВ
                     МИТКО ХРИСТОВ ПАНЧЕВ
                     МИТО МЛАДЕНОВ МАНДЖОЛСКИ
                     МИХАЙЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ
                     МЛАДЕНА ИВАНОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     МЛАДЕНКА ТРИФОНОВА ДИНКОВА
                     НАДЕЖДА ГАНЧЕВА ПЕЛТЕШКА
                     НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА БОЯДЖИЕВА
                     НАДЕЖДА НЕДЯЛКОВА МАРИНОВСКА
                     НАДЕЖДА ТОДОРОВА САВОВА
                     НАДЕЖДА ЦЕКОВА ИЛЧЕВА
                     НАДКА ГЕОРГИЕВА ЛЕСУРАШКА
                     НАДКА ГЕШЕВА КОЛЕВА
                     НАДКА ИВАНОВА ПИРОВСКА
                     НАДКА ЙОРДАНОВА НАЧКОВА
                     НАДЯ ВИТАЛИЕВА ГЕНОВСКА
                     НАТАЛИЯ БОЯНОВА ГЕНАДИЕВА
                     НАТАЛИЯ ЛЮДМИЛОВА ПЕНЧЕВА
                     НАТАША ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     НЕДА АНГЕЛОВА КРАЙЧЕВА
                     НЕДКО СТОЯНОВ НЕДЕВ
                     НЕЗАБРАВКА ХРИСТОВА ПЕТРОВСКА
                     НЕЛИ МАРИНОВА ГОРАНОВА
                     НЕЛИ ПЕТКОВА ГЕРГОВСКА
                     НИКИ ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
                     НИКИФОР КИРИЛОВ РУСАНОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТРАКИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ФИЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ЙОВКОВ БЕРЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ
                     НИКОЛАЙ КЛИМЕНТОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОЦЕВ
                     НИКОЛАЙ ЦОЛОВ КИНКОВ
                     НИКОЛИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     НИКОЛИНА ГЕРГОВА СВИНАРСКА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА КРУШОВЕНСКА
                     НИКОЛИНА ИГНАТОВА СТОЯНОВА
                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛИНА СЕМОВА МОНОВА
                     НИКОЛИНКА НИКОЛОВА ТОНЧЕВА
                     НИНА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА
                     НИНА ГЕНОВА ПЕТРОВА
                     НОРКА КРУМОВА МИЛАНОВА
                     ОГНЯН МИХАЙЛОВ КОЙНАШКИ
                     ОЛЕГ ИЛИЕВ СЛАВОВ
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПЕРЦАНСКИ
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА БЕРЧЕВА
                     ПАВЛИНА ИЛИЕВА ДЕСПОТОВА
                     ПАВЛИНА МИТКОВА ПАНЧЕВА
                     ПАВЛИНА СПАСОВА ПЕТРОВА
                     ПАРАСКЕВА ГОРАНОВА ГРЕЖДЕЛСКА
                     ПАУЛИНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
                     ПЕЙО МИТКОВ ТАСИН
                     ПЕЙО ТОДОРОВ ГЕНАШКОВ
                     ПЕНКА ВЪЛЧКОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
                     ПЕНКА ИЛИЯНОВА БЕРЧЕВА
                     ПЕНКА КРЪСТЕВА МЛАДЕНОВА
                     ПЕНКА МИТКОВА ПАГЕЛСКА
                     ПЕНКА МИТОВА СИМЕОНОВА
                     ПЕНКА ПЕТКОВА ТОШЕВА
                     ПЕНКА РАЙКОВА МАРИНОВА
                     ПЕПА БОРИСОВА ФИЛЧЕВА
                     ПЕПА ТОШКОВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕПИ ГЕОРГИЕВ ДРАГАНЧЕВ
                     ПЕПИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕПИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕПИ ЙОРДАНОВ БАХРИН
                     ПЕПИ МАРИНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ПЕПИ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВСКИ
                     ПЕТКАНА ВАСИЛЕВА БАХРИНСКА
                     ПЕТКАНА ИВАНОВА КАМЕНОВСКА
                     ПЕТКО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕТКО ВАСИЛЕВ ГРЕЖДЕЛСКИ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
                     ПЕТКО ЯНКУЛОВ СПАСОВ
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕТРАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ПЕТРАНА СТЕФАНОВА ЦОЛОВА
                     ПЕТРАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ВАЧЕВА
                     ПЕТЪР ВЕНКОВ КАМЕНОВСКИ
                     ПЕТЪР ВЛАЙКОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРУШОВЕНСКИ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ГЕЧЕВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР КРАСИМИРОВ КОЦЪШКИ
                     ПЕТЪР МИНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ ГОРАНОВ
                     ПЕТЪР ПЪРВАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ПЕТЪР РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
                     ПЕТЪР РАШКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ КИНОВСКИ
                     ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
                     ПЕТЯ ГОРАНОВА ЛЕСУРАШКА
                     ПЕТЯ ДИЛЯНЧОВА ДЕКОВА
                     ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА
                     ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ МИРОСЛАВОВА КАМЕНОВСКА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ДЯЛКОВА
                     ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ПАПАЗОВА
                     ПЕТЯ СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
                     ПЕТЯ СТАЛИНОВА ИЛИЕВА
                     ПЕТЯ СТАНИСЛАВОВА ЛАЗАРОВА
                     ПЕТЯ ТИХОМИРОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ПЛАМЕН ГАБРИЕЛОВ ДРАГАНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЕРМОЛОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ КАЛМУШКИ
                     ПЛАМЕН ИГНАТОВ ПАНОВ
                     ПЛАМЕН ЙОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ВАНЧУКОВ
                     ПЛАМЕН МАРИНОВ ПИРОВСКИ
                     ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
                     ПЛАМЕН СВЕТЛИНОВ ГЕНОВСКИ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПЕЛОВСКИ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ ДРЕНКИН
                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВСКИ
                     ПРЕСЛАВА ТОДОРОВА КОЦЕВА
                     ПЪРВОЛЕТА ИЛИЕВА БОЯДЖИЕВА
                     РАДА ГЕОРГИЕВА БЕРЧЕВА
                     РАДКА СТАНОЙКОВА БАНЕШКА
                     РАДОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ГЕРГОВСКИ
                     РАДОСЛАВ КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ
                     РАЛИЦА МИТКОВА НИКОЛОВА
                     РАЯ ОРЛИНОВА ИВАНОВА
                     РЕНИ АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     РЕНИ БОРИСОВА ПЪРВАНОВА
                     РОСА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     РОСЕН АТАНАСОВ КАРАПЕТКОВ
                     РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЯШКИ
                     РОСЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА ЦАЧЕВА
                     РОСИЦА БЛАГОЕВА НЕДКОВА
                     РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
                     РОСИЦА ИГНАТОВА ПАНОВА
                     РОСИЦА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     РОСИЦА ПЕТКОВА ПОПОВСКА
                     РОСИЦА ПЪРВАНОВА РУСИНОВА
                     РОСИЦА СИМЕОНОВА КОЦЪШКА
                     РУЖА ВЪЛЧКОВА ТАСИНСКА
                     РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПОПОВСКИ
                     РУМЯН ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ
                     РУМЯНА АТАНАСОВА ВАНЧУКОВА
                     РУМЯНА МАРИНОВА ТАСЕВА
                     РУМЯНА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУСИН МИРОНКИНОВ ВЪРБАНОВ
                     САВКА ГАНЧЕВА НЕЧЕВА
                     САВО ПЕТКОВ САВОВ
                     САШКА АНДРЕЕВА ИГНАТОВА
                     САШКА ТОДОРОВА ГЕНАШКОВА
                     САШО МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ
                     САШО ПАВЛОВ МЕТОДИЕВ
                     СВЕТЛА ИВАНОВА ПИРОВСКА
                     СВЕТЛА МАРИНОВА ГАНОВА
                     СВЕТЛА СВЕТОСЛАВОВА ИЛИЕВА
                     СВЕТЛА ХЕРНАНИЕВА СПИРОВА
                     СВЕТЛА ЦВЕТКОВА БАХРИНА
                     СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     СВЕТЛИН ПАНЧЕВ ГЕНОВСКИ
                     СВЕТЛИН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
                     СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ ЛИЧОВСКИ
                     СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
                     СВИЛЕН АНГЕЛОВ ДАХЛЕВ
                     СИЛВИЯ ВАЛЕРИЕВА СПАСОВА-БЕРЧЕВА
                     СИЛВИЯ ВЛАДИНОВА СИМЕОНОВА
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДАХЛЕВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА
                     СИЛВИЯ МИТКОВА ВЕНКОВА
                     СИЛВИЯ НЕДЕЛЧЕВА ДОНЧЕВА
                     СИЛВИЯ РУСИМОВА ЦЕНОВА
                     СИМЕОН БОГОМИЛОВ БЕРЧЕВ
                     СИМОНА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
                     СИМОНА КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА
                     СИЯ ЙОВКОВА БЕРЧЕВА
                     СЛАВКА БОРИСОВА СЪЛИНСКА
                     СЛАВЧО ДЯЛЧЕВ ДИНКОВ
                     СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА КАМЕНОВСКА
                     СОФИЯ ЙОСИФОВА КРЪСТЕВА
                     СОФКА НИКОЛОВА ФИЛИПОВА
                     СТАНИМИР МАРИНОВ ТАСЕВ
                     СТАНИСЛАВ ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
                     СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ДРАГАНЧЕВА
                     СТАНИСЛАВА ЦВЕТАНОВА БОЯНОВА
                     СТАНКА ПЕТРОВА КРУШОВЕНСКА
                     СТАНКА СТАНОВА МОНИНСКА
                     СТЕЛА ДОНЕВА КАМЕНОВА
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ЦОЛОВ
                     СТЕФАН ВАЛЕРИЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     СТЕФАН ИВАНОВ КАМЕНОВСКИ
                     СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
                     СТЕФАНА АТАНАСОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     СТЕФКА КРУМОВА ВЪЛОВА
                     СТЕФКА МАРИНОВА КОСТОВА
                     СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ГАРВАНСКИ
                     СТОЯН ВАЛЕНТИНОВ ЦЕКОВСКИ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ НЕШЕВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     СТРАХИЛ МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     ТАНЯ ИВАНОВА ПАГЕЛСКА
                     ТАТЯНА ВЕНКОВА ГЕНАШКОВА
                     ТАТЯНА ГЕНОВА ПЕТРУШКОВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ТАТЯНА ИВАНОВА ХАДЖИДРИЗОВА
                     ТАТЯНА ПЕТКОВА ПЕЛТЕШКА
                     ТАТЯНА ПЕТРОВА МИТОВА
                     ТАТЯНА РУСИНОВА ПЕТКОВА
                     ТАТЯНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
                     ТАТЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕМЕНУГА ПЕТРОВА ТИТРИЙСКА
                     ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА ГЕРГОВСКА
                     ТЕМЕНУЖКА КРУМОВА БЕРЧЕВА
                     ТЕОДОР РОСЕНОВ ИВАНОВ
                     ТЕОДОРА БОЯНОВА ПЕТКОВА
                     ТЕОДОСИ ВЪЛЧКОВ БЕРЧЕВ
                     ТИХОМИР ЕМИЛОВ ПИРОВСКИ
                     ТИХОМИР ИЛИЕВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ТИХОМИР ТЕОДОСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ТИХОМИР ЦВЕТОМИРОВ ТОШЕВ
                     ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ГРЕЖДЕЛСКИ
                     ТОДОР ВЪЛЧКОВ ДРЕНКИН
                     ТОДОР ВЪЛЧКОВ ПАГЕЛСКИ
                     ТОДОР ИВАНОВ БЕРОВ
                     ТОДОР МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ТОДОР ПЕТЬОВ КРАЙЧЕВ
                     ТОДОР ПЛАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ
                     ТОДОР ЦВЕТКОВ ТИТРИЙСКИ
                     ТОДОР ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
                     ТОДОРА НИКОЛОВА КОКОШИНСКА
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА НИКИФОРСКА
                     ТОНЧО НЕНКОВ БЕРЧЕВ
                     ТОТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОТКА СИМЕОНОВА БЕРЧЕВА
                     ТОШКО ТРИФОНОВ КИНОВСКИ
                     ТРИФОН ВЪЛЧКОВ ЛЕСУРАШКИ
                     ТРИФОН ИЛИЕВ ФИЛЧЕВ
                     ТРИФОН НЕНЧЕВ МЛАДЖОВ
                     ФИЛИП ГЕОРГИЕВ БЛАЖЕВ
                     ХОСАМ ХАСАН ОСМАН
                     ХРИЗАНТЕМКА ДИНЧОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСИЯН ЮЛИЯНОВ МАРИНОВ
                     ХРИСТИН ДИЛЯНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА МАРИНОВА ГОРАНОВА
                     ХРИСТИНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТИЯНА ВЪЛЧКОВА ДОНКИНСКА
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЯКИМОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ НЕШЕВ
                     ХРИСТО МИЛОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИТОВ ГЕНОВСКИ
                     ХРИСТОФОР АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТАН АНАТОЛИЕВ БЕРЧЕВ
                     ЦВЕТАН ВЛАЙКОВ КОСТОВ
                     ЦВЕТАН ГЕШОВ КУНЧЕВ
                     ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТАН КАМЕНОВ МОНОВ
                     ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ САВОВ
                     ЦВЕТАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ ГЕРГОВСКИ
                     ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ГРЕЖДЕЛСКА
                     ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ЙОНОВА
                     ЦВЕТАНА МАРИНОВА БЕЛЯШКА
                     ЦВЕТАНА ПАНОВА ДРАГИЕВА
                     ЦВЕТАНА ПЕТРУШКОВА ЛЕСУРАШКА
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ТОНЧОВСКА
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ХАДЖИДРИЗОВА
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ХАДЖИДРИЗОВА
                     ЦВЕТАНКА ВЕНКОВА ВЛАДИМИРОВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА
                     ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ЦВЕТАНКА НИКОЛАЕВА МАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КОЦЪШКА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА СТОИЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВСКА
                     ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ГЕРГОВСКА
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТОМИР ЛЮБОМИРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ЦВЕТОМИР МИРОСЛАВОВ МИЦОВСКИ
                     ЦВЕТОМИР ТОШЕВ РУСИНОВ
                     ЦЕНКА ВЕЛЧЕВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     ЦЕНКА МАРИНОВА КРОСЕВА
                     ЦЕНО МЛАДЕНОВ БЕРЧЕВ
                     ЦЕЦА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВСКА
                     ЦЕЦКА ИВАНОВА ЯКИМОВА
                     ЦЕЦО БОГОМИЛОВ БЕРЧЕВ
                     ЦИКЛАМА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
                     ЦОНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ГАРВАНСКА
                     ЮЛИЯ ВЪЛЧКОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
                     ЮЛИЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ
                     ЮЛИЯН ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
                     ЮЛИЯНА БРАНИМИРОВА ЧОКОВА
                     ЮРИ ЛАЗАРОВ БАНЕШКИ
                     ЯНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
                     ЯНКА ТРИФОНОВА БЕРЧЕВА
                     ЯНКО НИКОЛОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ЯНКУЛ ВЪЛЧКОВ ДОНКИН
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........


                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВРАЦА,                община МИЗИЯ
    населено място ГР.МИЗИЯ,     секция № 004
    Адрес на избирателната секция: УЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 2А - ОДЗ № 3 "ДЕТЕЛИНА

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЙГЮЛ ИБРАХИМОВА МЕХМЕДОВА
                     АКСИНИЯ МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АЛБЕНА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА
                     АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     АЛЕКС АЛЕКСАНДРОВ ЦЕКОВСКИ
                     АЛЕКСАНДРА ЕМИЛИЯНОВА АНГЕЛОВА
                     АЛЕКСАНДРА ПЕТЬОВА ПЕТРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ БОЯНИН
                     АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЦЕКОВСКИ
                     АНА ГАБРИЕЛОВА БАНКОВА
                     АНА МИЛЧЕВА ПЕЛОВА
                     АНАТОЛИ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ВЪЛЧКОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КУЧИЯШКИ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕНОВСКИ
                     АНГЕЛ ИВАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ДУХЛАНСКИ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ СЪЛИНСКИ
                     АНГЕЛ ПАНЧЕВ ШУКАЛСКИ
                     АНГЕЛ ПЕПОВ ПЕЛОВ
                     АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ
                     АНДРИЯН ИЛИЕВ БУЛЯШКИ
                     АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
                     АНЕЛИЯ ВИТКОВА БАНКОВА
                     АНЕТА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     АНИ ПЕТКОВА ДАХЛЕВА
                     АНКА ПЪРВАНОВА ПЕТРОВА
                     АНКА РУСИНОВА БОЯНИНСКА
                     АНКА СТОЯНОВА СЕМКОВА
                     АНКА ЦВЕТКОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     АННА АНГЕЛОВА БАНКОВА
                     АННА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     АННА ЦВЕТАНОВА КАШОВА
                     АННА-МАРИЯ ДИЛЯНОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     АНТОАНЕТА ГАНЧЕВА БАЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА
                     АСЯ ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АСЯ ИЛИЕВА КИРИЛОВА
                     БИЛЯН ИВАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     БИЛЯНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
                     БИЛЯНА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     БИСЕРКА БОГОМИЛОВА БАЧЕВА
                     БИСТРА ИВАНОВА КУЧКАНСКА
                     БЛАГОЙ ВЪЛЧКОВ КРАЙНИЯ
                     БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ БАЧЕВ
                     БОГОМИЛ ТОДОРОВ БОЖКОВ
                     БОГОМИЛА ИГНАТОВА НАЙДЕНОВА
                     БОЖИДАР ВЛАДИМИРОВ МЕТОДИЕВ
                     БОЙКО ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
                     БОРИС ВЕНКОВ МОНОВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
                     БОРЯНА КАМЕНОВА ВЕЛКОВА
                     БОРЯНА КОСТАДИНОВА КИРИЛОВА
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ КРАЙНЕВ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ САВОВ
                     ВАЛЕНТИН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН МИТКОВ ТАХИРСКИ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЪЛЧКОВ
                     ВАЛЕНТИН САНДОВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ СЕМКОВ
                     ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА ТИПЧЕНСКА
                     ВАЛЕНТИНА НАНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА РАБРОВА
                     ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ВЛЪЧКОВ
                     ВАЛЕРИ ВЪЛЧКОВ ДАНИН
                     ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВАЛЕРИ СТАЙКОВ ПАГЕЛСКИ
                     ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ТОНОВ
                     ВАЛИНА ДИМИТРОВА СЪЛИНСКА
                     ВАСИЛ ВЕЛИКОВ НАКОВ
                     ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ВРАЧЕВ
                     ВАСИЛКА РАДЮВА ТОНЧЕВА
                     ВАСИЛКА ЦВЕТАНОВА МИТОВА
                     ВАСКО ГЕОРГИЕВ БУЛЯШКИ
                     ВАСКО ЙОРДАНОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ВАСКО РАШКОВ ПЕТРОВ
                     ВЕЛИЗАР ВЪЛЧКОВ КАШОВ
                     ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ВЕЛИЧКА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
                     ВЕНЕЛИН МИТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕНЕРА КЛИМЕНТОВА ГОРАНОВА
                     ВЕНЕТА АНАТОЛИЕВА ПАНОВА
                     ВЕНЕТА БОРИСОВА ЧУКОВСКА
                     ВЕНЕТА ВЪЛЧКОВА ИВАНОВА
                     ВЕНЕТА СТОЯНОВА БАНКОВА
                     ВЕНЕТА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВЕНЕТКА АНДРОВА ЙОРДАНОВА
                     ВЕНЕТКА ИЛИЕВА БЕЛОБРОДСКА
                     ВЕНКА ПАВЛОВА БЪРБОРСКА
                     ВЕНКО ИЛИЕВ МАНДЖОЛСКИ
                     ВЕНКО ТРИФОНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ МИЦОВСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ МИТОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛАЕВА НАЧАЛНИШКА
                     ВЕРА МАРИНОВА ФОЧЕВА
                     ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕРГИНИЯ ПЕТРОВА ГЕРГОВСКА
                     ВЕРКА АСЕНОВА КОЧИЯШКА
                     ВЕРКА ИЛИЕВА ДЖИНЕРСКА
                     ВЕРОНИКА МАРГАРИТОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ БАНКОВ
                     ВЕСКА НАЙДЕНОВА КАШОВСКА
                     ВЕСКА ПЕТРОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     ВЕСКО ТОДОРОВ БАНКОВ
                     ВЕЦА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
                     ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА
                     ВИКТОРИЯ МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
                     ВИКТОРИЯ ЯСЕНОВА БОНЕВА
                     ВИЛЯНА ВАСКОВА РАШКОВА
                     ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ВИОЛЕТА ДАМЯНОВА НЕНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ВЕНКОВА
                     ВИОЛЕТА КИНОВА ПЕНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ТИНЧЕВА ГОРАНОВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ГЕНОВСКА
                     ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА КАЙМАШКА
                     ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА СВИНАРСКА
                     ВИОЛИН ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ
                     ВИОЛИН МЕТОДИЕВ КАШОВ
                     ВИОЛИН МОНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ВИОЛИНА ТОДОРОВА КАЛМУШКА
                     ВИЧКО ГЕРЧЕВ ВИЧЕВ
                     ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ДЯВОЛСКИ
                     ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ВЛЪЧКОВ
                     ВЛАДИСЛАВА ТИХОМИРОВА БЛАГОЕВА
                     ВЛАЙКО ЦВЕТКОВ ПЕЛОВ
                     ВЛЪЧКО ГЕШЕВ КУНЧЕВ
                     ВРЪБКА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА
                     ВУНКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
                     ВЪЛКАНА МИТОВА ДАХЛЕВА
                     ВЪЛО ИВАНОВ ПЪРВАНОВ
                     ВЪЛЧКО ВЪЛЧКОВ КАШОВ
                     ВЪЛЧКО ГЕОРГИЕВ ЧЕРГАНСКИ
                     ГАБРИЕЛ ПЕТКОВ БАНКОВ
                     ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА ЦВЕТАНОВА
                     ГАБРИЕЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА ВЕНКОВА МИТОВА
                     ГАЛИНА ГЕНОВА МИЦОВСКА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА КАЛМУШКА
                     ГАЛИНА СТАНЧЕВА ЗЛАТАНОВА
                     ГАЛИНА ЯКИМОВА КАШОВА
                     ГАЛИНКА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА
                     ГАЛЯ ИВАЙЛОВА КАЛМУШКА
                     ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ДРАГАНЧЕВА
                     ГАЛЯ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛОВА ВЪЛЧКОВА
                     ГАЛЯ ТОДОРОВА ТОНОВА
                     ГАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ГЕНА ПЕТРОВА МИШЕВА
                     ГЕНА ПЕТРОВА ПЕЛОВСКА
                     ГЕНКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
                     ГЕНОВЕВА ИВАНОВА ЦЕНКИНСКА
                     ГЕНОВЕВА ТОДОРОВА КАЙМАШКА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЙОНКИНСКИ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТАБАКОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИЗАРОВ ЦВЕТАНОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ КОЦЕВ
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ФИЛЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ САЙКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕРГОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА КОЙЧЕВА ИВАНОВА
                     ГЕРГИНА ТОДОРОВА ВЛАДКОВА
                     ГРЕТА ГЕОРГИЕВА БАНКОВА
                     ГРИША БОЖКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГРИША МАРИНОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ДАНИЕЛ КОНСТАНТИНОВ КОЦЕВ
                     ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ МИЦОВСКИ
                     ДАНИЕЛА БОГОМИЛОВА БАЧЕВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ДАНИЕЛА ПАВЛИНОВА ВАСИЛЕВА
                     ДАНКА ВЕЛЧЕВА ШУКАЛСКА
                     ДАНЧО ВЕНКОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ДАРИН ПЕТРАЧКОВ ВИДЬОВ
                     ДАФИНА ГОРАНОВА ПЕТРОВА
                     ДЕСИСЛАВ ВАСИЛЕВ НАКОВ
                     ДЕСИСЛАВА ПЕПОВА КАРАНТИЛСКА
                     ДЕСИСЛАВА ПЕТЬОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КРАЙНЕВА
                     ДИАНА АНГЕЛОВА ВИЧЕВА
                     ДИАНА ДИМИТРОВА МИШЕВА
                     ДИАНА ЦВЕТКОВА БАНКОВА
                     ДИЛО ИВАНОВ ЧЕРГАНСКИ
                     ДИЛЯН АНГЕЛОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ДИЛЯН БОЖКОВ БАНЕШКИ
                     ДИЛЯН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЛЯН ТОДОРОВ КАЛПАЗАНСКИ
                     ДИЛЯНА СПАСОВА МИЦОВСКА
                     ДИМИТРИНА МАРИНОВА ДЯВОЛСКА
                     ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ЦЕКОВА
                     ДИМИТРИЧКА ВЪЛЧЕВА КАРАНТИЛСКА
                     ДИМИТЪР БЛАГОЕВ КРАЙНИЯ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОНКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ГЕНОВСКИ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИЛКОВ
                     ДИМИТЪР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ МАКЕДОНСКИ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТРИФОНИЯДИС
                     ДИНКА ТАНЧЕВА ГЕНОВСКА
                     ДОБРИНА ИВАНОВА ДАХЛЕВА
                     ДОБРОМИР ТИХОМИРОВ БАЧЕВ
                     ДОНКА КОСТАДИНОВА САВОВА
                     ДОРА ВАСИЛЕВА БАНКОВА
                     ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СЪЛИЙСКИ
                     ЕВГЕНИЯ ЦВЕТАНОВА НАНОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТЬОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕРГОВА ГРИГОРОВА
                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     ЕЛЕНКА ТАНКОВА КРУШОВЕНСКИ
                     ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА КАЛМУШКА
                     ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА КАРАНТИЛСКА
                     ЕЛЕОНОРА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА КАЛПАЗАНСКА
                     ЕМИЛ ВЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕЛОВ
                     ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ ШУМАНСКИ
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ БАНКОВ
                     ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ЕМИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ПАГЕЛСКИ
                     ЕМИЛИЯН ИВАНОВ БОРИСОВ
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ЗЛАТКО ГРИШЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ИВА ГЕОРГИЕВА ДАНИНСКА
                     ИВАИЛ ПЕТРОВ ЛАШКОВ
                     ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ МАНЧЕВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ КАЛМУШКИ
                     ИВАЙЛО ИЛИЕВ КОЧИЯШКИ
                     ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КАШОВ
                     ИВАЙЛО КОЛЬОВ ДЕКОВ
                     ИВАЙЛО ХРИСТОФОРОВ ВЛАДКОВ
                     ИВАЛИН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАЛИН БОЖКОВ БАНЕШКИ
                     ИВАЛИНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
                     ИВАЛИНА ТОШКОВА ХРИСТОВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ СЪЛИНСКИ
                     ИВАН ИВАЙЛОВ КАЛМУШКИ
                     ИВАН ИЛИЕВ ВЕНКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЗЛАТАНОВ
                     ИВАН МАТОВ БАНЕШКИ
                     ИВАН МИРКОВ БОЯНИН
                     ИВАН НИКОЛОВ КАЛМУШКИ
                     ИВАН ПЕТРОВ БАНКОВ
                     ИВАН ТИХОМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ПЕЛОВ
                     ИВАНКА ВЪЛЧКОВА КРАЙНЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ИВАНКА ГЕРГОВА ВЪЛКОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ПАНЧЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА САВОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ТРИФОНОВА СТЕФАНОВА
                     ИВАНЧО ЛАЧОВ ПЕНЯШКИ
                     ИВЕТА ПЕНЧЕВА СТАНКОВА
                     ИВО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
                     ИВО КОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ БОРИСОВ КАЙМАШКИ
                     ИЛИЯ ВЕНКОВ МАНДЖОЛСКИ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ КОЧИЯШКИ
                     ИЛИЯ КИРИЛОВ ГРИГОРОВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ МАКЕДОНСКИ
                     ИЛИЯ ТРИФОНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ИЛИЯН ПЕТЬОВ НИКОЛОВ
                     ИЛИЯНА ИЛИЕВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ИЛИЯНА МАРИНОВА ТОДОРОВА
                     ИЛИЯНА МИЛКОВА БЕЛОБРОДСКА
                     ИЛИЯНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     ИЛКА ТОДОРОВА СЕМКОВА
                     ИЛОНКА ВЛАЙКОВА ПЕТРОВА
                     ИРЕНА ДИМИТРОВА ДАХЛЕВА-ПЕТРОВА
                     ИРЕНА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
                     ЙОАННА ПЕТРОВА ЦЕКОВСКА
                     ЙОВКА ИГНАТОВА ЧЕРГАНСКА
                     ЙОРДАН АНДРОВ БАНКОВ
                     ЙОРДАН ИЛИЕВ ПАНЧЕВ
                     ЙОРДАН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
                     ЙОРДАН МАТОВ БАНЕШКИ
                     ЙОРДАН МАТОВ БАНКОВ
                     ЙОРДАН МИХАЙЛОВ ДЯВОЛСКИ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ КАШОВ
                     ЙОРДАНА ПЕТРОВА ПЕНЯШКА
                     ЙОРДАНКА ЛЪЧЕЗАРОВА КАШОВА
                     ЙОРДАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА БОРИСОВА
                     КАЛОЯН БОРИСЛАВОВ ЗЛАТАНОВ
                     КАЛОЯН ИВАЙЛОВ ДЕКОВ
                     КАЛОЯН ЯСЕНОВ БОНЕВ
                     КАМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ТАБАКОВА
                     КАМЕЛИЯ БОЙКОВА БЕЛОБРОДСКА
                     КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     КАМЕЛИЯ ТРИФОНОВА БОЖКОВА
                     КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ГЕНОВСКА
                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТРЕПЕРЕШКА
                     КАТЯ ПЕТКОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     КЕРКА ЕЛЕНЧЕВА ОРЯХОВСКА
                     КИРИЛ ВЪЛЧКОВ КУНЧЕВ
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
                     КЛИМЕНТ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     КЛИМЕНТ ОРЛИНОВ ГОРАНОВ
                     КОЛЬО ДЕКОВ ЛАЗАРОВ
                     КОНСТАНТИН ДАНОВ КОЦОВ
                     КОНСТАНТИН КРАСИМИРОВ ФИЛЕВ
                     КОНСТАНТИНА ДИМИТРОВА ТАБАКОВА
                     КОРНЕЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     КОСТАДИНКА ЛЮБОМИРОВА САРИКОВА
                     КРАСЕН ПЕПОВ ДОНКИН
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     КРАСИМИР МАРИНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ТАНОВ
                     КРАСИМИР СПАСОВ ЦЕКОВ
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ ТОНЕВ
                     КРАСИМИР ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА КАЛМУШКА
                     КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ПЕНЯШКА
                     ЛАЗАР ПЕТКОВ САВОВ
                     ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ГЕРГОВСКА
                     ЛИЛИЯ КРАСЕНОВА ДОНКИНА
                     ЛИЛИЯ МИЛЧОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕРГОВСКА
                     ЛИЛЯНА МИЛКОВА САВОВА
                     ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ЛАШКОВА
                     ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ПЕНЯШКИ
                     ЛЪЧЕЗАР МЕТОДИЕВ КАШОВ
                     ЛЮБА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     ЛЮБА АСЕНОВА КОЦЕВА
                     ЛЮБИНКА КАМЕНОВА БАНКОВА
                     ЛЮБКА ПЕТКОВА ТЕНЖЕРСКА
                     ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ЛУКАНОВ
                     ЛЮДМИЛА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА
                     МАДЛЕНА МИЛКОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     МАЛИНА ДИМИТРОВА ТРИФОНИАДИС
                     МАНУЕЛА БОРИСОВА ВЛАДИМИРОВА
                     МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
                     МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА ТУЧЕВА
                     МАРГАРИТА ВЪЛЧКОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРГАРИТА ВЪЛЧКОВА РУСИНОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДЖУСТРОВА
                     МАРГАРИТА ПЕПОВА ПЕЛОВА
                     МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ТАХИРСКА
                     МАРГАРИТА ТРИФОНОВА ВЪРБАНОВА
                     МАРГАРИТА ЦАНОВА ЦЕНКИНСКА
                     МАРИАНА ГАНЧЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА ЦЕНКИНСКА
                     МАРИАНА НИКОЛОВА БАЛАНОВА
                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА ГЕНОВСКА
                     МАРИЙКА ГИНОВА БОЖИНОВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА КАМЕНОВА
                     МАРИН ДИМИТРОВ ЦЕНКИН
                     МАРИН ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИН ИЛИЕВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     МАРИН МАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     МАРИО ИВАНОВ ПЕЛОВ
                     МАРИО ИВОВ ИВАНОВ
                     МАРИО МИРОСЛАВОВ БЕЛОБРОДСКИ
                     МАРИО ПЕТКОВ ДРАГИЕВ
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ПАГЕЛСКА
                     МАРИЯ МАРИНОВА КАЙМАШКА
                     МАРИЯ МИЛЧЕВА ПЕЛОВА
                     МАРИЯ ТИХОМИРОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     МАРИЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИЯН ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
                     МАРИЯН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИЯНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
                     МАРИЯНА СТОЯНОВА ЧЕРГАНСКА
                     МАРИЯНА ХРИСТОВА БОЯНИНСКА
                     МАРТИН ЯНИСЛАВОВ МАРИНОВ
                     МАРУСЯ КРЪСТЕВА ФИЛЕВА
                     МАЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     МАЯ НИКОЛОВА МЕТОДИЕВА
                     МАЯ ПЕШОВА ДИМИТРОВА
                     МАЯ РАДОСЛАВОВА КОЦЕВА
                     МЕТОДИ НИКОЛОВ КАШОВ
                     МИГЛЕН ЛЮБЕНОВ ДАНОВ
                     МИГЛЕНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     МИГЛЕНА ТЕОДОСИЕВА ИВАНОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МИЛЕНА ХРИСТОВА МАНОЛОВА
                     МИЛКА МАРИНОВА САВОВА
                     МИЛКА ЦВЕТАНОВА ПЕНКОВА
                     МИЛКО МАРИНОВ БЕЛОБРОДСКИ
                     МИЛЧО ПЕТКОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     МИЛЧО СТОЯНОВ СЕМКОВ
                     МИЛЧО ТОДОРОВ ПЕЛОВ
                     МИЛЧО ХРИСТОВ СЛАВОВ
                     МИНКА ЯНЕВА ЦОНОВСКА
                     МИРОСЛАВ БОЙКОВ БЕЛОБРОДСКИ
                     МИРОСЛАВ ВЪЛЧКОВ ДАНИН
                     МИРОСЛАВ ГРИШЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ЧЕРГАНСКИ
                     МИРОСЛАВ ИЛИЕВ МОНКОВ
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ БАНКОВ
                     МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ ТИПЧЕНСКИ
                     МИРОСЛАВ МОНОВ ЗЛАТАНОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕНЧЕВ МАДЖАРОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ДАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ МИЧОВ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ
                     МИРОСЛАВА ПЕТРОВА БОРИСЛАВОВА
                     МИТКА ТОДОРОВА БАНЕШКА
                     МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ТАХИРСКИ
                     МИТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ МИЦОВ
                     МЛАДЕН ИВАНОВ МУХЛЯШКИ
                     МЛАДЕН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     МЛАДЕН ЦВЕТКОВ СИЛЯВСКИ
                     МОМЧИЛ ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     НАДА НАЙДЕНОВА КРАЙНЕВА
                     НАДЕЖДА БОРИСЛАВОВА ПАНОВА
                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БАЧЕВА
                     НАДЕЖДА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
                     НАДЯ ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
                     НАДЯ ТОДОРОВА ЛАШКОВА
                     НАНКО ЙОТОВ НАНОВ
                     НАТАЛИЯ ДОЧЕВА КАМЕНОВА
                     НЕДКО ВАСИЛЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     НЕДКО ЙОРДАНОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     НЕЛИ МИТОВА ЗЛАТАНОВА
                     НИКОЛА ЦВЕТКОВ ЦЕКОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДЯВОЛСКИ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     НИКОЛАЙ МИЛЧОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ КРАЙНИЯ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ТОТКОВ КУНОВ
                     НИКОЛЕТА МИРОСЛАВОВА ЧЕРГАНСКА
                     НИКОЛЕТКА МАРИНОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
                     НИКОЛИНА РУСЛАНОВА ТРИФОНИЯДИС
                     ОГНЯН КИРИЛОВ МИШЕВ
                     ОЛГА ЛЮДВИГ МАНДЖОЛСКА
                     ОРЛИН КРУМОВ ГОРАНОВ
                     ПАВЛИНА ИЛИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ПАВЛИНКА ЙОНЧЕВА ЙОНЧЕВА
                     ПАМЕЛА АНДРЕЕВА ТАБАКОВА
                     ПАНКА ИГНАТОВА ДЕКОВА
                     ПАНКА ПЕТРОВА БЕЛОБРАДСКА
                     ПАНЧО АНГЕЛОВ ГЕНОВСКИ
                     ПАРАСКЕВА ТОМОВА ЛАШКОВА
                     ПАУЛИН ИВОВ ИВАНОВ
                     ПЕНА ИВАНОВА ДИНЕВА
                     ПЕНА ТОДОРОВА КРАЙНЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕРГОВСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ДЯВОЛСКА
                     ПЕПА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
                     ПЕПИ АНГЕЛОВ ПЕЛОВ
                     ПЕПИ ГЕОРГИЕВ ТУРТАНСКИ
                     ПЕПИ ИВАНОВ ДОНКИН
                     ПЕПИ МАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ПЕПИ СИМОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ПЕПИ ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ПЕТКО АНГЕЛОВ БАХРИН
                     ПЕТКО АНГЕЛОВ КОЦОВСКИ
                     ПЕТКО ИЛИЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ПЕТРА ВЕНКОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ПЕТРА ИГНАТОВА БУЛЯШКА
                     ПЕТРА ЦВЕТКОВА БАНЕШКА
                     ПЕТРАНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТРАНА МАРИНОВА КАРАНТИЛСКА
                     ПЕТРАЧКО АСЕНОВ ВИДЬОВ
                     ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ КАМЕНОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КИРОВ
                     ПЕТЪР ГЕРГОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ВЪЛКОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЪР КИРИЛОВ ГРИГОРОВ
                     ПЕТЪР ЛУКАНОВ МАРИНОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЪР ТОМОВ СИМЕОНОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЛАШЕВ
                     ПЕТЬО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО ПЛАМЕНОВ НАЧАЛНИШКИ
                     ПЕТЬО СПАСОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЯ ГАБРИЕЛОВА БАНКОВА
                     ПЕТЯ МИТКОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ СТАЙКОВА ПАГЕЛСКА
                     ПЛАМЕН БОЖИДАРОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ПЛАМЕН БОЖКОВ БАНЕШКИ
                     ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕН ВЕНКОВ ГЕРГОВСКИ
                     ПЛАМЕН ВЪЛЧКОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНОВ
                     ПЛАМЕН ДАНЧОВ ВЕНКОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ РУСИНОВ
                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЦОВСКИ
                     ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ДАМЯНОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ КОЦЕВ
                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ НАЧАЛНИШКИ
                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ТАНКОВ
                     РАДКА АСЕНОВА ПЪРВАНОВА
                     РАДОСЛАВ ЛАЗАРОВ САВОВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
                     РАЙКА ТОМОВА БАЧЕВА
                     РАЙЧО ИГНАТОВ ТОДОРОВ
                     РАЛИЦА ПЕТРОВА БОНЕВА
                     РОЗА СЛАВЧЕВА КУНЧЕВА
                     РОЗАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЛОВА
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА КОЦЕВА
                     РОСИЦА ВАСИЛЕВА ТЕНДЖЕРСКА
                     РОСИЦА ВИДОЛОВА ТАСИНСКА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     РОСИЦА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     РОСИЦА РАЙЧОВА ИГНАТОВА
                     РОСИЦА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     РУМЯНА ДАНЧЕВА ИВАНОВА
                     РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУСКА ТОДОРОВА ПАГЕЛСКА
                     САРПИОН ХРИСТОВ КОСТОВ
                     САШКА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИШКА
                     САШКА СИМЕОНОВА ГЕРГОВСКА
                     САШО ПЕПОВ КАРАНТИЛСКИ
                     СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ МИТОВ
                     СВЕТОСЛАВА МИЛОТИНОВА ПЕТКОВА
                     СИЛВИЯ ДАНАИЛОВА АСЕНОВА
                     СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЦЕНКИНСКА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА БРЕШКОВА
                     СИЛВИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СИЛВИЯ КОСТОВА МАРИНОВА
                     СИЛВИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
                     СИМЕОН ВЕЛИКОВ ТУЧЕВ
                     СИМОНА МАРИЯНОВА АНГЕЛОВА
                     СИМОНА ХРИСТОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     СЛАВЕЙ ЦВЕТАНОВ ВЛАЙКОВ
                     СЛАВИ МАРИНОВ ГЕЧЕВ
                     СЛАВЧО СТАНЧЕВ ГЕНОВ
                     СНЕЖАНКА ИВАНОВА ОРЯХОВСКА
                     СНЕЖКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА-ГЕРГОВА
                     СПАСКА ИВАНОВА КУЧИЯШКА
                     СТАЛИН ПАВЛОВ ОЙСОЛОВ
                     СТАНИМИР ИВАНОВ БОЯНИНСКИ
                     СТАНИМИР САШКОВ ЦВЕТКОВ
                     СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
                     СТАНКА ВЪЛОВА ЗЛАТАНОВА
                     СТАНКА МИЧОВА БУЛЯШКА
                     СТАНКА ПЕТРОВА ДРАГАНЧЕВА
                     СТЕЛИАН ПЕНЧЕВ СТАНКОВ
                     СТЕЛИЯН ХРИСТОВ ВЛАШЕВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ АРСЕНКОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КОЖУХАРОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФКА ГЕНЧОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
                     СТИЛИЯН БОГОМИЛОВ БАЧЕВ
                     СТОИЛ ЙОРДАНОВ ДЯВОЛСКИ
                     СТОЯН ИЛИЕВ КРАЙНИЯ
                     СТОЯН НЕНКОВ ЛАШКОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
                     СТОЯНКА ВАСИЛЕВА БОЯНИНСКА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВИДЬОВА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА КУЧИЯШКА
                     ТАНЯ СПАСКОВА БАНКОВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА
                     ТЕМЕНУГА ВЪЛЧКОВА СПАСОВА
                     ТЕМЕНУГА МАРИНОВА ХАЛЬОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА КАЛПАЗАНСКА
                     ТЕОДОР РАЙЧОВ ИГНАТОВ
                     ТЕОДОРА ДАНЧЕВА КОЦЕВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА МИЦОВСКА
                     ТЕОДОСИ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
                     ТЕРВЕЛ ВАЛЕРИЕВ ПАГЕЛСКИ
                     ТИХОМИР АТАНАСОВ ПЕНЕВ
                     ТИХОМИР ВЪЛЧКОВ КАШОВ
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ВАЧЕВ
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЛАШКОВ
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ВЪРБАНОВ
                     ТИХОМИР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ТИХОМИР ЙОРДАНОВ БАЧЕВ
                     ТИХОМИР КОЛЬОВ ДЕКОВ
                     ТИХОМИР ЛЮБЕНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ТИХОМИР ТОДОРОВ СВИНАРСКИ
                     ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ТИША ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ТОДОР ВЕСКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР КРАСИМИРОВ СПАСОВ
                     ТОДОР МАРИНОВ МИЦОВСКИ
                     ТОДОР ХРИСТОВ МИЦОВ
                     ТОТА ВАСИЛОВА ДИНЕВА
                     ТОТКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ТОТКА НИКОЛОВА ПЕЛОВА
                     ТОШКА ИВАНОВА МАНДЖОЛСКА
                     ТРИФОН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
                     ТРИФОН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
                     ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ГУЦОВА
                     ХРИСТИНА МИТКОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО ПАНЧЕВ ГЕНОВСКИ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТОФОР НИНОВ ВЛАДКОВ
                     ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ НЕНЧЕВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ САВОВ
                     ЦВЕТАН ГЕРГОВ КОЧИЯШКИ
                     ЦВЕТАН МАРИНОВ БАНКОВ
                     ЦВЕТАН МИЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТАН СВЕТОСЛАВОВ МИТОВ
                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ КУЧИЯШКИ
                     ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
                     ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА КАСИЕРСКА
                     ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА НЕНЧЕВА
                     ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГЕРГОВСКА
                     ЦВЕТАНА ЙОЦОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТАНА МАРИНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ЦВЕТАНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ПЕЛОВСКА
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
                     ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ДАХЛЕВА
                     ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ЙОНКОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА КОЙНАШКА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАПАЗОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТАНКА ФЛОРОВА ДРАГИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН ОРЛИНОВ ГОРАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧКОВА ГЕШЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА СПАСОВА
                     ЦВЕТКО МАТОВ БАНКОВ
                     ЦВЕТОМИР ДИЛОВ ЧЕРГАНСКИ
                     ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
                     ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ БАНКОВ
                     ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ НАЧАЛНИШКИ
                     ЦВЕТОМИР СТАНЧЕВ НИКОЛОВ
                     ЦЕНА ГЕОРГИЕВА БАНЕШКА
                     ЦЕЦА ПЕТРОВА КОЖУХАРОВА
                     ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
                     ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ЯНИСЛАВ МАРИНОВ ЦЕНКИН
                     ЯНКА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
                     ЯНКО ВАЛЕНТИНОВ САВОВ
                     ЯСЕН САВЕВ БОНЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........


                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВРАЦА,                община МИЗИЯ
    населено място С.САРАЕВО,    секция № 005
    Адрес на избирателната секция: УЛ."ХРИСТО БОТЕМ" № 35 - КМЕТСТВОТО
                     ----------------------------------------------------                    
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     БОЖИНКА КРЪСТЕВА ДИКОВА
                     БОРИСЛАВА ВИТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВАЛЕРИ ВИТКОВ КАМЕНОВ
                     ВЕНКО ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ
                     ВЪЛКАНА ПЕТКОВА ЯНКУЛОВА
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ РАДУЛОВ
                     ГОСПОДИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА АРСОВА МАРИНОВА
                     ИВАЛИН ВЕНКОВ ИВАНОВ
                     КАМЕН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ СТАНОВА ГЕРГОВА
                     НАДЕЖДА ТОДОРОВА РАДУЛОВА
                     НАДКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ СВЕТОМИРОВ
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПАЦЕВА
                     ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕНКОВСКИ
                     ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕНКОВ
                     ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ЛИПНЕШКИ
                     РУМЕН СВЕТОМИРОВ ПЪРВАНОВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     СТОЯНКА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА
                     СТОЯНКА ПЕТКОВА ЛИПНЕШКА
                     ТОДОРКА ТОДОРОВА СТАНКУЛОВА
                     ХРИСТО СТАНЕВ ПАЦЕВ
                     ЦВЕТАН ВАЛЕРИЕВ ВИТКОВ
                     ЦВЕТАН МИНКОВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........


                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВРАЦА,                община МИЗИЯ
    населено място С.ВОЙВОДОВО   секция № 006
    Адрес на избирателната секция: УЛ"ХРИСТО БОТЕВ" №19 - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
                     АНГЕЛ БОРИСОВ КОЛЧЕВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
                     АНЕЛИЯ БОЯНОВА ПЕТРОВА
                     АНИ АНТОАНОВА БОРИСОВА
                     АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ТОНЕВА
                     АНТОН БОЯНОВ ТОНЕВ
                     АРСЕНА СИМЕОНОВА САМСОН
                     АСЕН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     АСЕН ОГНЯНОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС СВИЛЕНОВ ПЕНЧЕВ
                     АТАНАСКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     БИСТРА ВЛАДИМИРОВА ВЪЛКОВА
                     БОЙКО РАЙЧЕВ БЛАГОЕВ
                     БОРИС ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     БОРИС ТИХОМИРОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ АНТОНОВ ТОНЕВ
                     БОРЯНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
                     БОРЯНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
                     БОЯН ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     БОЯН КЛИМЕНТОВ ЛАЛОВ
                     БОЯН КРУМОВ БОНЕВ
                     ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
                     ВАЛЕНТИНА ДЕЛЧОВА НИКОЛОВА
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНКОВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ВАЛЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
                     ВАСИЛ МАРИНОВ ВЪЛОВСКИ
                     ВАСИЛ СИМЕОНОВ МАРКОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ НЕНОВ
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА СТОЕВА
                     ВАСИЛКА МАРИНОВА ЛИЦОВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     ВЕЛИЗАР ИВАНОВ ДИМОВ
                     ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ВЕНЕТА ГРУЕВА МАРКОВА
                     ВЕНЕТА КРУМОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОИЧЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ВЕРОНИКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕРОНИКА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
                     ВЕСЕЛКА ВЛАДИМИРОВА КИРИЛОВА
                     ВЕСКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВИЛКА ЛЮБЕНОВА ТУРТАНСКА
                     ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА ИГНАТОВА
                     ГАБРИЕЛ РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
                     ГАЛИНА ВАСИЛЕВА КОЙНАРСКА
                     ГАЛЯ ТИХОМИРОВА БОРИСОВА
                     ГЕОРГИ БОГДАНОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЙНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ТОНЕВ ПЕТРОВ
                     ГРИША ЛАЗАРОВ ЙОРДАНОВ
                     ГЪЛАБИНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
                     ГЮЛАБИЯ ВАСИЛЕВА КРУМОВА
                     ГЮРГЕНА ГЕНЕВА БОНЕВА
                     ГЮРГЕНА ДЕЛЧОВА АВРАМОВА
                     ДАМЯН ЙОРДАНОВ МИТЕВ
                     ДАНКА ИГНАТОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНЧЕ СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ДЕЛА ДЕЛЧОВА ДИМОВА
                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА КОЦЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВЕЛИЗАРОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА ИВАНОВА
                     ДЕТЕЛИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ
                     ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИЛОВА
                     ДИЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР АНКОВ НЕНОВ
                     ДИМИТЪР АСЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ
                     ДИМИТЪР ЛУКАНОВ МАРКОВ
                     ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДОБРИН АЛЕКСАНДРОВ ПЕНЕВ
                     ДОБРИНА НЕЦОВА РУСИНОВА
                     ДОНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     ЕВТИМ ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНКА БОГОЕВА ТОДОРОВА
                     ЕЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     ЕМИЛ РАНГЕЛОВ КРУМОВ
                     ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ЕНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     ЕТЕЛКА СТОЯНОВА НЕДКОВА
                     ЗАХАРИ АНДОНОВ ЯНАКИЕВ
                     ЗДРАВКА РАЙЧЕВА ФЛОРОВА
                     ИВА МИРОСЛАВОВА СТОЯНОВА
                     ИВАЙЛО РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦВЕТОМИРОВ ЦВЕТКОВ
                     ИВАНКА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
                     ИВЕЛИНА БОЙКОВА АНГЕЛОВА
                     ИВЕЛИНА ТОШКОВА ИВАНОВА
                     ИГОР ЛЮДМИЛОВ МАРИНОВ
                     ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯНА МИЛЕВА МИТРЕВА
                     ИЛОНКА ЛЮДВИГОВА КОПРИВА
                     ИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТКОВА
                     ИРЕНА ГЕОРГИЕВА МИЛОВА
                     ИСКРЕН ВЕЛИЗАРОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ДАМЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ ФЛОРОВ
                     ЙОРДАН СИМЕОНОВ БАЧЕВ
                     ЙОРДАНКА СТОЙЧЕВА ИВАНЧЕВА
                     ЙОСИФ БОГОМИЛОВ ЕЛЕНКОВ
                     ЙОХАН ЮЛИУС ЕДИХ
                     ЙОШКА ЙОСИФОВА БОГОМИЛОВА
                     КАЛОЯН ОГНЯНОВ АСЕНОВ
                     КАТЕРИНА ИВАНОВА МИТЕВА
                     КАТЯ НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     КИРИЛ БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КИРИЛ ИВАНОВ КОЦЕВ
                     КРАСИМИР БОЯНОВ БОНЕВ
                     КРАСИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ КОЦЕВ
                     КРИСТИЯН ЦВЕТАНОВ МИТРЕВ
                     ЛАЗАРИНА СТОЯНОВА КОПРИВА
                     ЛИЛИ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛЯНА ЕВТИМОВА ИЛИЕВА
                     ЛИЛЯНА КРУМОВА АВРАМОВА
                     ЛЮБА СТОЙНЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ЛЮДВИГ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
                     ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЛЮДМИЛ ЛЕОНОВ ЦОНЕВ
                     МАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЕЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЕЛА ОГНЯНОВА ЦОНЕВА
                     МАРИНА ВАСИЛЕВА НЕНОВА
                     МАРИЯ ДЕЛЧЕВА МИТЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА БОНЕВА
                     МЕТОДИ ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
                     МЕТОДИ ПЕТРОВ ДИЛОВ
                     МЕТОДИ ТОДОРОВ СТАНЧЕВ
                     МИЛЕВА МАРКОВА ХРИСТОВА
                     МИЛКА КАРЛО ИВАНОВА
                     МИЛЧО КРУМОВ МИЛАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТЕВ ЦВЕТКОВ
                     МИРЧО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАЙЛ ЛЮБОМИРОВ МИЧОВ
                     МЛАДЕН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
                     НАДЕЖДА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     НАДЯ ВЕНЦИСЛАВОВА СТОЙЧЕВА
                     НАТАЛИЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА
                     НЕЗАБРАВКА БОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕЗАБРАВКА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА
                     НЕЦО РУСИНОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ МАРКОВ
                     НОРА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     ОГНЯН АСЕНОВ НИКОЛОВ
                     ОЛГА ЛЮДМИЛОВА ЦОНЕВА
                     ОЛГА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
                     ОФЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ПАВЛИНА ВАЛЕНТИНОВА КОЦЕВА
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
                     ПАВЛИНА ДОБРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПАНКА ГЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАРАШКЕВА НЕНКОВА ПЕТРОВА
                     ПЕНКА ЦОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТРА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ МИТКОВ
                     ПЕТЪР КЛИМЕНТОВ ЛАЛОВ
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА АНКОВА
                     ПЕТЯ МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     ПЪРВОЛЕТА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА
                     РАДА КОСТОВА МИЛЕНКОВА
                     РАДКА ГРИГОРОВА СТОЙЧКОВА
                     РАДКО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
                     РАЙКА БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     РАЙНА ДИМИТРОВА ЯНЕВА
                     РАЙЧО БЛАГОЕВ ХРИСТОВ
                     РАЙЧО САВОВ ГЕНОВ
                     РАЛИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА
                     РОСАЛИНА БАГРЯНОВА КАМЕНОВА
                     РОСИЦА КИРИЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     РУЖА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     РУМЕН ДАМЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     РУМЕН ЕМИЛОВ ЦВЕТКОВ
                     РУМЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     РУМЯНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     РУСИН ИЛИЕВ РУСИНОВ
                     РУСКА ТОДОРОВА КОЛЧЕВА
                     СВЕТЛА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     СИЛВЕСТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     СИМЕОН МАРКОВ АВРАМОВ
                     СЛАВИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     СЛАВКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     СЛАВЧО ПЕТРОВ ТРИЧКОВ
                     СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА СТЕФАНОВА
                     СТАНКА ВЪЛКОВА ЙОТОВА
                     СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙНЕВ
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     СТЕФКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     СТОЯНЧО АТАНАСОВ СВИЛЕНОВ
                     ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ТЕОДОР МИХАЙЛОВ ВОДЕНИЧАРОВ
                     ТИХОМИР АНГЕЛОВ БОРИСОВ
                     ТИХОМИР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
                     ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ТОМОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ДИЛОВ
                     ТОДОРА ЛЮБЕНОВА БОТЕВА
                     ТОШКО СТОИЧКОВ МИЛАНОВ
                     ФРИДРИХ ЮЛИУС ЙЕДИГ
                     ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЦВЕТОМИРОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ЦЕНОВА
                     ЦВЕТАНКА ГРИГОРОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТАНКА ЛУКОВА МАРКОВА
                     ЦВЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТИ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТКО СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТОМИР БОЯНОВ ТОНЕВ
                     ЦВЕТОМИР СИМЕОНОВ МАРКОВ
                     ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦЕЦКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
                     ЯНКА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЯНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........


                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВРАЦА,                община МИЗИЯ
    населено място С.КРУШОВИЦА,                кметство ...................,  секция № 007
    Адрес на избирателната секция: УЛ"МИНКО КОСТАДИНОВ" 69 - ОДЗ"ЗДРАВЕЦ"

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АКСИНИЯ ТИХОМИРОВА ХРИСТОВА
                     АНАТОЛИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
                     АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ГОРАНОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ДОБРЕНОВ
                     АНГЕЛ ЙОНЧЕВ ЦЕКОВ
                     АНГЕЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ МАЛЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ МИТОВ
                     АНГЕЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ТРИФОНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
                     АНГЕЛИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
                     АНГЕЛИНА МАРИНОВА ТОШКОВА
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
                     АНДРИЯН ПАВЛОВ БОРИСОВ
                     АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА ЕЛЕНКОВА
                     АНЕЛИЯ РУСИНОВА ЙОНЧЕВА
                     АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     АНЕТА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
                     АНИ ПЕТКОВА НИКОЛОВА
                     АНИТА ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
                     АНКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНТОАНЕТА ВЕЛИЧКОВА АСЕНОВА
                     АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     АСЕН ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ
                     АСЕН ЙОНЧЕВ ПЕКОВ
                     АСЕН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
                     АСЯ ЖИВКОВА ПЪРВАНОВА
                     АСЯ ПАВЛИНОВА ДАМЯНОВА
                     АТАНАСКА КОСТОВА ИЛИЕВА
                     АТАНАСКА РАДОСЛАВОВА КРЪСТЕВА
                     БИЛЯНА МИТКОВА ИВАНОВА
                     БИСЕР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
                     БИСЕР МАРИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     БИСТРА ДИМИТРОВА ЧИРЕНСКА
                     БЛАГОЙ СТОЙКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     БЛАГОМИР ДИМИТРОВ МИРКОВ
                     БОГДАН БОГОМИЛОВ ЕЛЕНКОВ
                     БОГДАНА ГОРАНОВА ТРИФОНОВА
                     БОЖИДАР КИРИЛОВ МАРИНОВ
                     БОЖИДАР ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
                     БОРИС АНГЕЛОВ МИЛЬОВ
                     БОРИСЛАВ ВЪТКОВ ПЕТКОВ
                     БОРИСЛАВ МИТКОВ ХРИСТОВ
                     БОРИСЛАВ ПАВЛОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ СИМЕОНОВ
                     БОРКО МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ
                     БОЯН РУСИНОВ ПЕТКОВ
                     БОЯН ЦВЕТИН ПАЧОВ
                     БОЯНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ВАЛЕНТИН СТАНЬОВ ВЪЛКОВ
                     ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА БАБУШКОВА
                     ВАЛЕРИ АСЕНОВ ОПРОВ
                     ВАЛЕРИ ВАНКОВ ПЕТРОВ
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕРИ ЛУКАНОВ ВЪЛКОВ
                     ВАЛЕРИ МИРКОВ ЯНКУЛОВ
                     ВАЛЕРИ НАКОВ СТОЯНОВ
                     ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА ЦВЕТКОВА
                     ВАНКО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     ВАНЯ ХАРАЛАМПИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
                     ВАСИЛ СПАСОВ ЦЕКОВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ГЕРГОВА
                     ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА
                     ВАСИЛКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА КОСТОВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА МИРКОВА
                     ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ВЪРБАНОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
                     ВАСКО ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
                     ВАСЯ ГЕОРГИЕВА НИНОВА
                     ВЕЛА ВЕЛИКОВА ВАНЬОВА
                     ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     ВЕЛИЧКА ВОЛОДИЕВА МЕЧКОВА
                     ВЕЛИЧКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНЕВА ВЕЛИЧКОВА
                     ВЕЛИЧКО АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     ВЕЛИЧКО АСЕНОВ ЙОНЧЕВ
                     ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ВЕНЕРА МАРИНОВА ПЕТКОВА
                     ВЕНЕТА ПЕТРОВА ГОРАНЧОВА
                     ВЕНЕТА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
                     ВЕНЕТКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ГЕНУРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ СПАСОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА БОЯНОВА ПАЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВА ПЕТКОВА БОРИСОВА
                     ВЕРА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
                     ВЕРКА ИВАНОВА ВЪТОВА
                     ВЕРКА РАНГЕЛОВА МИЛЬОВА
                     ВЕРОНИКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСЕЛА ИВАНОВА ЦЕКОВА
                     ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЕСЕЛИН КРЪСТЯНОВ КУРТОВ
                     ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛКА ЦВЕТОМИРОВА ИВАНОВА
                     ВИКТОРИЯ МАРИЯНОВА БОРИСОВА
                     ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
                     ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА КЪНЕВА
                     ВИОЛЕТА НЕДКОВА ЦВЕТКОВА
                     ВИОЛИН АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     ВИОЛИН ШИБИЛОВ КИРИЛОВ
                     ВИОЛИНА ЖИВКОВА ЛЮБОМИРОВА
                     ВИОЛИНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
                     ВИТАНКА ИЛИЕВА ГЕШЕВА
                     ВИТКА РАНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ БАНЕШКИ
                     ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЛАДИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЦЕКОВА
                     ВОЛОДЯ БИСЕРОВ ВАЛЕНТИНОВ
                     ВЪЛКАНА ЦАНОВА ДАЧКОВА
                     ГАБРИЕЛ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ
                     ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА ЦВЕТАНОВА
                     ГАВРИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
                     ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛИНА КАМЕНОВА ВАСИЛОВА
                     ГАЛИНА КРЪСТЕВА АНДОНОВА
                     ГАЛИНА МИТКОВА НАЙДЕНОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
                     ГАЛИНА ТОШКОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ МИНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ ПЕПОВА НИКОЛОВА
                     ГАЛЯ СПАСИМИРОВА МЛАДЕНОВА
                     ГАЛЯ СТОЯНЧОВА СТОЯНОВА
                     ГАНКА АРСОВА МИЛЬОВА
                     ГЕНА ГЕОРГИЕВА НЕТОВА
                     ГЕНА КОСТОВА ДОБРЕНОВА
                     ГЕНА МИЛОВА ИВАНОВА
                     ГЕНА НИКОЛОВА ВЕНТОВА
                     ГЕНОВЕВА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ АНДОНОВ
                     ГЕОРГИ ГЕШЕВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ КАМЕНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРИФОНОВ
                     ГЕОРГИ СПАСОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ГЕРАСИМ ГЕОРГИЕВ ЗАМФИРОВ
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
                     ГЕРГАНА СПАСОВА НИНОВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ГЕРГИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕШО ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
                     ГИНКА ТРИФОНОВА ТОМОВА
                     ГОРАН ЙОРДАНОВ ГОРАНОВ
                     ГОРАН ПЕТКОВ ГОРАНОВ
                     ГОРАНЧО ВЕЛИКОВ ТОЧОВ
                     ГОРИЦА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     ГОРИЦА МЛАДЕНОВА ЛУКАНОВА
                     ГОРИЦА ПАНОВА ДАМЯНОВА
                     ГОРИЦА СПАСОВА КРЪСТЕВА
                     ГРЕТА ВЪТКОВА КРЪСТЕВА
                     ГЪЛАБИНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА
                     ДАГМАРА ВЪТКОВА ГЕРГОВА
                     ДАМЯН СПАСОВ АНГЕЛОВ
                     ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ
                     ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
                     ДАНАИЛ ЙОСИФОВ БОГОМИЛОВ
                     ДАНИЕЛА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНИЕЛА ГОРАНОВА ПЕТКОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА МОНОВА
                     ДАНИЕЛА КРУМОВА ХРИСТОВА
                     ДАНКА НАЙДЕНОВА КАМЕНОВА
                     ДАНЧО ПЕТРОВ ЙОТОВ
                     ДАНЧО РУМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ДАНЧО ХРИСТОВ МИЛЬОВ
                     ДАРИН МАРИНОВ ДАМЯНОВ
                     ДАРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ДАФИНКА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА
                     ДЕНИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ДЕНО МИНЧЕВ АНДРЕЕВ
                     ДЕСИСЛАВ РУМЕНОВ ДЕСПОТОВ
                     ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ТРИФОНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ТИХОМИРОВА СТОЯНОВА
                     ДЕСПО САМУИЛОВ ДЕСПОТОВ
                     ДЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
                     ДЕЯН БИСЕРОВ ВАЛЕНТИНОВ
                     ДИАНА ТИХОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГОРАНОВА
                     ДИЛЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТРА ВЪЛКОВА ВЕТОВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА ДАКОВА
                     ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
                     ДИМИТРИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИНКА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР МИРКОВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕРГОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОШКОВ
                     ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ МАРИНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИТКОВ
                     ДИЯНА КАМЕНОВА БОРИСОВА
                     ДИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕРГОВА
                     ДОБРОМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА ЯКИМОВА БОРИСОВА
                     ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА
                     ЕЛЕНКА КРЪСТЕВА ЦВЕТКОВА
                     ЕЛЕНКО БОГОМИЛОВ ЕЛЕНКОВ
                     ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА НИНОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ЕЛИСАВЕТА СПАСОВА БОЯНОВА
                     ЕЛИЯНА МИХАЙЛОВА МИЛЬОВА
                     ЕЛКА ВАЧОВА ЦЕКОВА
                     ЕЛКА ДАНАИЛОВА ЕМИЛОВА
                     ЕЛКА ПЕНКОВА МЛАДЕНОВА
                     ЕМИЛ ЙОТОВ НЕНКОВ
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕМИЛ ХРИСТОВ ЛИЦОВ
                     ЕМИЛ ШИБИЛОВ КИРИЛОВ
                     ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА
                     ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА СПАСОВА
                     ЕМИЛИЯ МИТКОВА МАРИНОВА
                     ЖЕНЯ АСЕНОВА ИВАНОВА
                     ЖИВКО ЛЮБОМИРОВ МАХРЕМСКИ
                     ЗАРКА ЙОНЧОВА ЦЕКОВА
                     ЗОРИНА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
                     ЗОРНИЦА МАРИНЧОВА ТОШКОВА
                     ЗОРОИДА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА
                     ЗОЯ МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
                     ИВА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ
                     ИВАЙЛО МАРИНОВ ЧИРЕНСКИ
                     ИВАЙЛО МИТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО МИТКОВ МАРИНОВ
                     ИВАЙЛО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАЛИН ИВАНОВ МИНКОВ
                     ИВАЛИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВЕЛИКОВ ВЕКОВСКИ
                     ИВАН ГОРАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ДАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЙОЛОВ МИРКОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ДАНОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ МАРИНОВ
                     ИВАН ЛЕНЧОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЛЮБЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПАВЛОВ ЙОСИФОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ МЕЧКОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ЦИКОВСКИ
                     ИВАН ПЕТРОВ ГУЦОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ТОМОВ
                     ИВАН ПЪРВАНОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СПАСОВ КРЪСТЕВ
                     ИВАН ЦВЕТОМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦЕКОВ КРЪСТЕВ
                     ИВАН ЦЕКОВ ПАНОВ
                     ИВАНКА БЕНЧЕВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
                     ИВАНКА ГОРАНОВА МИТЕВА
                     ИВАНКА ДАМЯНОВА СТАНУКОВА
                     ИВАНКА ДИКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ИВАНКА ЗАНКОВА АНГЕЛОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ПАНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ИВАНКА ТРИФОНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ИВАНКА ЦВЕТКОВА СИМЕОНОВА
                     ИВО ГЕРАСИМОВ ЗАМФИРОВ
                     ИВО ЦВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ
                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВСКИ
                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     ИЛИЯ ГЕРГОВ КРЪСТЕВ
                     ИЛИЯ ЙОСИФОВ БОГОМИЛОВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ СТАНЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ИЛИЯН СТАНЬОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ТРИФОНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯНА ЛУКАНОВА ПАРАСКЕВОВА
                     ИЛИЯНА МИТКОВА ХРИСТОВА
                     ИЛИЯНА ТОНЧЕВА ЗАМФИРОВА
                     ИЛИЯНА ЦЕКОВА ТОДОРОВА
                     ИНДРИХ ДИМИТРОВ СТАНКУЛОВ
                     ИРЕНА ЙОСИФОВА БУРДАКОВА
                     ЙОАННА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОВКА МИТКОВА РАФАИЛОВА
                     ЙОНА АНГЕЛОВА ЛИТОВА
                     ЙОНКА ВЛЪЧКОВА ВЪТКОВА
                     ЙОНКА ДИМИТРОВА ТОШКОВА
                     ЙОНКА МИТКОВА НАЧЕВА
                     ЙОНКА СПАСОВА ПЕТКОВА
                     ЙОНЧО ПЕШОВ ЙОНЧОВ
                     ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ДИМИТРОВ
                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ЙОРДАН КРАСИМИРОВ КОСТОВ
                     ЙОРДАН МИЛЧЕВ СТАНКУЛОВ
                     ЙОРДАН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
                     ЙОРДАН РУМЕНОВ ДЕСПОТОВ
                     ЙОРДАН РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН СПАСОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ СИМЕОНОВ
                     ЙОРДАНА КРЪСТЕВА ДАНОВА
                     ЙОРДАНА СТОЙКОВА КРЪСТЕВА
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ЙОРДАНКА МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
                     ЙОТО НЕНКОВ ЦВЕТКОВ
                     ЙОТО ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     ЙОШКА РАШКОВА ПЕТРОВА
                     КАЛОЯН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
                     КАЛОЯН СТАНЧЕВ БОРИСОВ
                     КАМЕЛИЯ ЦАНКОВА МИЛЬОВА
                     КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА
                     КАМЕН ПЕТКОВ МИТОВ
                     КАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     КАПКА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА
                     КАРИНА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА
                     КАТЯ ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА
                     КИРИЛ НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
                     КИРИЛКА ВАТКОВА ХРИСТОВА
                     КОСТАДИНА КРЪСТЕВА ДАНОВА
                     КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ КРУМОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МОНОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     КРАСИМИР МАРИНОВ ЧИРЕНСКИ
                     КРАСИМИР МИТКОВ ЯНКУЛОВ
                     КРАСИМИР СЛАВЧОВ КРАСИМИРОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИРА МАРИНОВА КРЪСТЕВА
                     КРАСИМИРА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
                     КРИСТИЯН ХРИСТОВ КАМЕНОВ
                     КРЪСТЕНА КРУМОВА ЯНОВА
                     ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
                     ЛИДИЯ ГОРАНОВА ПЪРВАНОВА
                     ЛИДИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     ЛИДИЯ ЙОТОВА ТАЧЕВА
                     ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ЛИЛЯНА ЕМИЛОВА МАВРОВА
                     ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА
                     ЛИЛЯНА МАРКОВА ИЛИЕВА
                     ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ
                     ЛЮБЕН НАЙДЕНОВ КАМЕНОВ
                     ЛЮБЕН РУМЯНОВ СТОЯНОВ
                     ЛЮБИМКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     ЛЮБОМИР НАКОВ СТОЯНОВ
                     ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЛЮДМИЛ ЖИВКОВ ЛЮБОМИРОВ
                     МАГДА КУНЧОВА ВЕКОВСКА
                     МАГДА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
                     МАГДАЛЕНА ФЛОРОВА ТОМОВСКА
                     МАЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОСИФОВА
                     МАЛИНА ЛЕНЧОВА КАМЕНОВА
                     МАЛИНА СТОЯНОВА МАТОВА
                     МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
                     МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРГАРИТА ИВАНОВА БУРОВА
                     МАРГАРИТА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     МАРГАРИТА ИЛИЕВА ПАЧОВА
                     МАРГАРИТА МАРИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРГАРИТА НИКОЛОВА КАМЕНОПОЛСКА
                     МАРИАНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
                     МАРИАНА МИТЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЕТА МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИН ГЕНОВ ПАНОВ
                     МАРИН КРЪСТЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
                     МАРИН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
                     МАРИНЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИНЧО ТОДОРОВ МАРИНОВ
                     МАРИНЧО ХРИСТОВ ТОШКОВ
                     МАРИЯ ВЪЛКОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВОРГОВА
                     МАРИЯ ГЕРГОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА СТАНЬОВСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА КЬОСЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КРУМОВА
                     МАРИЯН БОРИСОВ АНГЕЛОВ
                     МАРИЯН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     МАРИЯН КРАСИМИРОВ ЧИРЕНСКИ
                     МАРИЯНА ДАНАИЛОВА МИЛЬОВА
                     МАРУСЯ ГЕРАСИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРУСЯ ДИМИТРОВА ЧОНТОВА
                     МАТА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     МЕТОДИ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
                     МЕТОДИ НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ
                     МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
                     МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИКА МЕТОДИЕВА ПАЧОВА
                     МИЛАДИН ИЛИЕВ ГЕРГОВ
                     МИЛЕН КУНЧЕВ ПЕТКОВ
                     МИЛЕН СПАСИМИРОВ МЛАДЕНОВ
                     МИЛЕН СТАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ЦИКОВСКИ
                     МИЛЕН ХРИСТОВ ЛИЦОВ
                     МИЛКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     МИЛКА ХРИСТОВА ВИДИНСКА
                     МИЛЧО КАМЕНОВ МЕТОДИЕВ
                     МИЛЧО СТОЯНОВ СТАНКУЛОВ
                     МИЛЧО ЦАНКОВ АНГЕЛОВ
                     МИРКО ЯНКУЛОВ НИКОЛОВ
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ МИРКОВ
                     МИРОСЛАВ ЛУКАНОВ ЙОТОВ
                     МИРОСЛАВ РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИРОСЛАВ СЛАВЕЕВ ТОШКОВ
                     МИТА ВАСИЛЕВА ГУЦОВСКА
                     МИТА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     МИТА ПЕТКОВА ПАРАСКЕВОВА
                     МИТКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     МИТКА ИЛИЕВА ПАЧОВА
                     МИТКА НОНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     МИТКО АСЕНОВ ОПРОВ
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕЛОВСКИ
                     МИТКО ЙОНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО МАРИНОВ НИКОЛОВ
                     МИТКО МИРЧЕВ МИТЕВ
                     МИТКО ХРИСТОВ МИЛЬОВ
                     МЛАДЕН ФИЛЮВ НЕТОВ
                     МЛАДЕНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
                     МОМЧИЛ АНЕТОВ ГЕНЧЕВ
                     МОМЧИЛ ГЕРАСИМОВ ЗАМФИРОВ
                     МОНИКА ИВАНОВА БАЛКАНСКА
                     МЪЛВИНА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
                     НАДЕЖДА МИТОВА ЦЕКОВА
                     НАДКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     НАДКА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
                     НАДКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     НАЙДЕН КОСТОВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН ПАЙСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН ЦВЕТОМИРОВ НАЙДЕНОВ
                     НАКО СТОЯНОВ КЪНЕВ
                     НАТАЛИЯ БОРИСОВА БАКРОВСКА
                     НАЧКО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
                     НАЧКО ПЛАМЕНОВ СПАСОВ
                     НЕЛИ ГЕРГОВА МАХРЕМСКА
                     НЕЛИ ИЛИЕВА ТОДОРОВА
                     НЕНКА СТОЯНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КРУМОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕПОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
                     НИКОЛАЙ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЦЕКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНА БОЯНОВА РУСИНОВА
                     НИКОЛИНА ГЕРГОВА ПЪРВАНОВА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЦВЕТКОВА
                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА КОКОШАРСКА
                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
                     НИКОЛИНА СТАНЧОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛИНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ФИЛЬОВА
                     НИКОЛИНКА ЦЕКОВА ДИМИТРОВА
                     НИНА ТОДОРОВА МАРИНОВА
                     НИНА ТОМОВА ЦВЕТКОВА
                     ОГНЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ОЛГА ДИМОВА НЕТОВА
                     ПАВЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ
                     ПАВЕЛ МАРИЯНОВ БОРИСОВ
                     ПАВЛИНА БОЖИДАРОВА МАРИНОВА
                     ПАВЛИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАВЛИНА ДИМИТРОВА НИНОВА
                     ПАВЛИНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
                     ПАВЛИНА ЦЕКОВА НИКОЛОВА
                     ПАВЛИНКА ЦАНКОВА МИЛЬОВА
                     ПАИСИ ПАИСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ПАИСИЙ НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
                     ПАНО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕНА СПАСОВА МЛАДЕНОВА
                     ПЕНА ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА БРЕСТЕНСКА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ДАШОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА МИНКОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА МИТОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ЛАНДЖЕВА
                     ПЕНКА ЙОНЧОВА ВАСИЛЕВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА МИНКОВА
                     ПЕНКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА
                     ПЕНКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕПА ЙОНЧЕВА ПЕТКОВА
                     ПЕПО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТКАНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ПЕТКО ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
                     ПЕТКО КАМЕНОВ БОРИСОВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ БРЕСТЕНСКИ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТКО ТОДОРОВ БОРИСОВ
                     ПЕТРА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА КАРЧОВСКА
                     ПЕТРА КИРИЛОВА БЕБОВА
                     ПЕТРА КОСТОВА ВЪТКОВА
                     ПЕТРА ТИХОЛОВА ДАЧКОВА
                     ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ГЕНЧОВСКИ
                     ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЙОТОВ МАРИНОВ
                     ПЕТЪР КРЪСТЕВ ВЪТКОВ
                     ПЕТЪР МИТОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЪР ПАИСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ПЕТЪР ПАНОВ ГЕНОВ
                     ПЕТЪР ПЪРВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СПАСОВ ГЕРГОВ
                     ПЕТЪР СТАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ПЕТЯ ИНДРИХОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ ЙОРДАНОВА СТАМЕНОВА
                     ПЕШКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ЙОТОВ НИКОЛОВ
                     ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН РУМЕНОВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕН СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ
                     ПЛАМЕН СПАСОВ СПАСОВ
                     ПОЛЯ ВЛАДИМИРОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     ПЪРВОЛЕТА КРЪСТЕВА МИЛЬОВА
                     РАДА ГАЧОВА НИНОВА
                     РАДКА ПЕТРОВА ГЕНЧОВСКА
                     РАДОСЛАВ МИРОСЛАВОВ РАЙКОВ
                     РАДОСЛАВА НАЧКОВА СПАСОВА
                     РАДОСЛАВА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА
                     РАЛИЦА ЦАНКОВА СТАНЧЕВА
                     РОЗАЛИНА КРЪСТЕВА ЦЕКОВА
                     РУМЕН ДАНЧЕВ ХРИСТОВ
                     РУМЕН ДЕСПОТОВ САМУИЛОВ
                     РУМЕН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     РУМЕН НИКОЛОВ СТАНЧОВ
                     РУМЕН ПЕТКОВ ТОДОРОВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     РУМЕН ХРИСТОВ МИЛЬОВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     РУМЯНА КАМЕНОВА ТОДОРОВА
                     РУМЯНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
                     РУМЯНА СТОЯНОВА ВАТОВА
                     РУСАЛИНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     САБИНКА СЛАВЧЕВА ЦВЕТАНОВА
                     САША САШЕВА СИМЕОНОВА
                     СВЕТЛА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     СВЕТЛА НИКОЛОВА ЦЕНОВА
                     СВЕТЛОМИР ДЕНОВ СПАСОВ
                     СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ЦЕКОВА
                     СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ ПАРАСКЕВОВ
                     СИЛВИ РУМЕНОВ СТОЯНОВ
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     СИЛВИЯ МИЛЕНОВА НИКОЛОВА
                     СИЛВИЯ НИКОЛОВА ТОШКОВА
                     СИЛВИЯ ОГНЯНОВА БОРИСОВА
                     СИЛВИЯ СИМЕОНОВА СПАСОВА
                     СИМЕОН ТРИФОНОВ ТОШКОВ
                     СИМЕОН ХРИСТОВ КОКОШАРСКИ
                     СИМЕОНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     СИМЕОНА АНГЕЛОВА ПЪРВАНОВА
                     СИМЕОНА ГЕРГОВА ГУЦОВА
                     СИМЕОНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
                     СЛАВЕЙ ТОШКОВ МАРИНОВ
                     СЛАВКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
                     СЛАВЧО КРАСИМИРОВ ВЕСКОВ
                     СЛАВЧО НИКОЛАЕВ СЛАВКОВ
                     СЛАВЧО ПЕТРОВ СПАСОВ
                     СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
                     СНЕЖАНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА
                     СПАС ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     СПАС ГЕОРГИЕВ НИНОВ
                     СПАС ДЕНОВ МАРИНОВ
                     СПАС ИВАНОВ СПАСОВ
                     СПАСИМИР МЛАДЕНОВ ФИЛЕВ
                     СПАСКА АНГЕЛОВА БОЛГУРСКА
                     СПАСКА ТОШКОВА ЯНКУЛОВА
                     СТАНА ГОРАНОВА МАКЕДОНСКА
                     СТАНА МАРИНОВА КАМЕНОВА
                     СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     СТАНИМИР ЛЮБЧОВ ТРИНГОВ
                     СТАНИМИР НИКОЛАЕВ СТАМЕНОВ
                     СТАНИМИР НИКОЛОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНЧО АНГЕЛОВ МИЛЬОВ
                     СТАНЧО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
                     СТАНЧО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     СТАНЧО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     СТАНЬО ИЛИЕВ СТАНЬОВ
                     СТЕЛА МИТКОВА ЦВЕТКОВА
                     СТЕФАН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     СТЕФАН НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАНИ ЦВЕТОМИРОВА НАЙДЕНОВА
                     СТЕФАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     СТЕФКА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
                     СТИЛЯН ИЛИЯНОВ СТАНЬОВ
                     СТОЙКО ИВАНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ВИШИНСКИ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН МИЛЧЕВ СТАНКУЛОВ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА ФИЛЕВА
                     СТОЯНКА МАРКОВА ТОДОРОВА
                     СТОЯНЧО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     СЪБА НЕЙОВА МАРКОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     ТАТЯНА ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА
                     ТАТЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУГА ПАНОВА МАРИНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА АЛЕКСАНДРОВА ЦИКОВСКА
                     ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     ТЕМЕНУЖКА СТОЙНОВА ПЕТКОВА
                     ТЕОДОРА РУМЕНОВА СТОЯНОВА
                     ТЕОДОРА СТАНЧЕВА БОРИСОВА
                     ТЕОДОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
                     ТИНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
                     ТИХОМИР ВАНЬОВ ТОДОРОВ
                     ТИХОМИР МАРИНОВ БАБУШКОВ
                     ТИХОМИР ПЕТРОВ ТОМОВ
                     ТИХОМИР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ТИХОМИР ТОДОРОВ ТОМОВ
                     ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОР АСЕНОВ ОПРОВ
                     ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ТОДОР НАЙДЕНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ТОДОР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ КОСТОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОРИНА ИВАНЧОВА ТОШКОВА
                     ТОДОРИНКА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
                     ТОДОРКА МИЛЧОВА ДИМИТРОВА
                     ТОШКА НИКОЛОВА ГЕРОВА
                     ТОШКА ЦВЕТАНОВА ФИЛЕВА
                     ТРИФОН ГОРАНОВ ГОРАНОВ
                     ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ
                     ФИЛИПА ЛИЛОВА МИЛЬОВА
                     ХРИСТАНА АНГЕЛОВА ЦОЛОВА
                     ХРИСТАНА ВАСИЛОВА ЦАКУНСКА
                     ХРИСТАНА ИВАНОВА ГЕРГОВА
                     ХРИСТАНА МАРИНОВА ТОДОРОВА
                     ХРИСТАНА НИКОЛОВА ЯНКУЛОВА
                     ХРИСТИНА КОСТОВА ГЕШЕВА
                     ХРИСТИНА МАРИНОВА АНДРЕЕВА
                     ХРИСТИНА МАРКОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТИНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ХРИСТИНКА ТИХОЛОВА КАМЕНОВА
                     ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИЯН ИВАЛИНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО БОЯНОВ ПАЧЕВ
                     ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТАНОВ
                     ХРИСТО ЕЛЕНКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО КАМЕНОВ БОРИСОВ
                     ХРИСТО КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ХРИСТО МАРИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО МИТКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СИМЕОНОВ СТРАШИМИРОВ
                     ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ЦАНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
                     ЦАНКО АНГЕЛОВ МИЛЬОВ
                     ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЦВЕТА ПЕТКОВА МЕЧКОВА
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ НИНОВ
                     ЦВЕТАН ГОРАНОВ ТОШКОВ
                     ЦВЕТАН ИВАЛИНОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ЛЕНЧОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
                     ЦВЕТАН КАМЕНОВ МАТОВ
                     ЦВЕТАН МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ЦЕКОВ
                     ЦВЕТАН ХРИСТОВ МАРИНОВ
                     ЦВЕТАНА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТАНА БОЧЕВА ПАРАСКЕВОВА
                     ЦВЕТАНА ВОЙСЛАВОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТАНА ГОРАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЗАМФИРОВА
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ЦВЕТАНА ЙОТОВА ГЕРМАНОВА
                     ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА РОГАШКА
                     ЦВЕТАНА МИНКОВА БОРИСОВА
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА СЕМКОВА
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА МАРАКИ
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА СТАНЬОВА
                     ЦВЕТАНА СЕМКОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА ВЪЛКОВА
                     ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ОРЕХОВСКА
                     ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА-ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТАНА ЦЕКОВА ПАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ХРИСТОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ТИХОМИРОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА САМУИЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
                     ЦВЕТИНКА СПАСОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТКО БАЦОВ ДАНОВ
                     ЦВЕТКО ПЕТКОВ ВОРГОВ
                     ЦВЕТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦЕКОВ
                     ЦВЕТОМИР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЦВЕТОМИР НАЙДЕНОВ СИМЕОНОВ
                     ЦВЕТОСЛАВА СЛАВЧЕВА ЦВЕТАНОВА
                     ЦЕКО СТРАШИМИРОВ ПАРАСКЕВОВ
                     ЦЕЦА ИЛИЕВА ПАЧОВА
                     ЦЕЦА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА
                     ЦОКО ЦОЛОВ НИКОЛОВ
                     ЦОЛО ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
                     ЦОНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     ШИБИЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
                     ШИБИЛ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
                     ШУРА ВЕЛИЧКОВА АСЕНОВА
                     ШУРА МАРИНОВА ПЕКОВА
                     ЮЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ЯНИЧКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........


                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВРАЦА,                община МИЗИЯ
    населено място С.КРУШОВИЦА,                кметство ...................,  секция № 008
    Адрес на избирателната секция:УЛ"ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ" №17 - ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА"

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЙНА СЛАВЧОВА ХРИСТОВА
                     АЛБЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     АЛБИНА СПАСОВА ЦАНКОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ЦЕКОВ ТОДОРОВ
                     АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ КАЛМАДАНСКИ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ЦЕКОВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ТРИФОНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ВЕТОВА
                     АНГЕЛИНА ХРИСТОВА БУЛГУРСКА
                     АНДРЕЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНДРИЯН МИТЕВ ИВАНОВ
                     АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЦЕНОВА
                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     АНЕЛИЯ СПАСОВА ВАСИЛЕВА
                     АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА МИТОВА
                     АНЕТА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
                     АНЕТА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
                     АНИ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     АНИ ВАЛЕРИЕВ СПАСОВ
                     АНКА МЕТОДИЕВА НАКОВА
                     АНТОН СЕРЬОЖЕВ СПАСОВ
                     АПОСТОЛ ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ ЛУКАНОВ
                     АТАНАСКА ЛАЗАРОВА ТОМОВА
                     БАЛЕТКА ТРИФОНОВА КАМЕНОВА
                     БЛАГА ЦОНОВА ПЕТКОВА
                     БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
                     БЛАГОВЕСТ РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     БЛАГОЙ ВЪЛКОВ ЦЕКОВ
                     БЛАГОЙ ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
                     БОГДАНА ТРИФОНОВА ТУДОРОВА
                     БОЖАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     БОЖИДАР СТОЯНОВ МЕТОДИЕВ
                     БОРЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОРЯНА СПАСОВА ХРИСТОВА
                     БУДИНА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
                     ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГОРАНОВ ВЕТОВ
                     ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕНОВА ВЪРБАНОВА
                     ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ БОСЕВ
                     ВАЛЕРИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ЦЕКОВ
                     ВАЛЕРИ ПЕТКОВ ВЕЛЕВ
                     ВАЛЕРИ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕРИ СПАСОВ ЦЕКОВ
                     ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ИЛИЕВА
                     ВАЛЕРИЯ ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА СТАНЬОВА
                     ВАЛЯ ГОРАНОВА ГАЙДАРСКА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
                     ВАНЯ КОСТОВА МИТКОВА
                     ВАСИЛ ВАСИЛЕВ НЕТОВ
                     ВАСИЛ ВЪРБАНОВ МИЛОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ВАСИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛОВ
                     ВАСИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛКА ПЕТКОВА ГУЦОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ТУДОРОВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИЗАР МИТКОВ МАРИНОВ
                     ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ВЕЛИКО МИТКОВ СПАСОВ
                     ВЕЛИКО СТОЯНОВ КОЦОВ
                     ВЕЛИЧКА ДАТКОВА ВЕЛКОВА
                     ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
                     ВЕЛИЧКО МИТОВ НИКОЛОВ
                     ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕНЕТА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
                     ВЕНЕТА СЕРГЕЕВА АЛЕКСИЕВА
                     ВЕНЕТА СТОЯНОВА ГАЙДАРСКА
                     ВЕНКА ИЛИЕВА МИТЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЕРГИНИЯ АНДРЕЕВА РАШКОВА
                     ВЕРКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
                     ВЕСА ЦЕКОВА ВЕЛИКОВА
                     ВЕСЕЛА КИРИЛОВА ДАМЯНОВА
                     ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ВЕСЕЛИН ИЛИЯНОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
                     ВЕТКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВИКТОРИЯ ИВОВА СТОЯНОВА
                     ВИКТОРИЯ МИТКОВА ИВАНОВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ВИОЛИНА БЛАГОЕВА ЙОРДАНОВА
                     ВИХРА СПАСОВА ЦАНКОВА
                     ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
                     ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ МЛАДЕНОВ
                     ВЪЛКАНА ЦЕКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ГАБРИЕЛ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ГАБРИЕЛА ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА
                     ГАБРИЕЛА ТИХОМИРОВА ПЕТРОВА
                     ГАЛИНА ЗДРАВКОВА ВЕЛЕВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ЦЕКОВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ГАНА ДИМИТРОВА ПАНОВА
                     ГЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА
                     ГЕНКА ВАСИЛЕВА ВЕТОВА
                     ГЕНКО ПЕТКОВ СПАСОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ВЕНКОВ ПОПОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОТЕВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ЦЕКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГОРАНОВ
                     ГЕОРГИ ФИЛЕВ НЕТОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ПЕШУНОВ
                     ГЕРГАНА ТРИФОНОВА ПЕТКОВА
                     ГЕРГИНА ГОРАНОВА ПЕТРОВА
                     ГЕРГИНА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
                     ГОРАН ВАЛЕНТИНОВ ГОРАНОВ
                     ГОРАН КОСТОВ ВЕЛКОВ
                     ГОРАНА ЦВЕТКОВА ЧАВКОВА
                     ГОРИЦА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
                     ГОРИЦА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА
                     ГОРИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     ГОРИЦА ЦОЛОВА ЦЕКОВА
                     ГРЕТА ЦВЕТАНОВА КОЦЕВА
                     ГЪЛЪБИН ПЕТКОВ ЙОТОВ
                     ДАНАИЛ ПЕТРОВ МАРИНОВ
                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ДАНИЕЛ СПАСОВ ЦЕКОВ
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТОШКОВА
                     ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ДАНКА СТАНКУЛОВА НЕТОВА
                     ДАНЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ДАФИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДЕНКА ТОДОРОВА ЧАВКОВА
                     ДЕНО ВАСИЛОВ ДЕНОВ
                     ДЕСИСЛАВ ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
                     ДЕСИСЛАВА ЦЕЦОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕТЕЛИНА ТРИФОНОВА МАРКОВА
                     ДИАНА БЛАГОЕВА ВЪЛКОВА
                     ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ДИЛЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ДИЛЯН ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
                     ДИМИТРА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРА ГОРАНОВА НАКОВА
                     ДИМИТРА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     ДИМИТРА НИКОЛОВА НЕТОВА
                     ДИМИТРА ПЕТРОВА КУНЧЕВА
                     ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА КОНЕЦОВСКА
                     ДИМИТРИНА ВЕЛИЧКОВА МИТОВА
                     ДИМИТРИНКА ЖЕКОВА ДЖОГАЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТЪР АНТОНОВ ПАВЛОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БОСЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КРИВОДОЛСКИ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МИНКОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЙОНКОВ
                     ДИМО ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
                     ДИНА НИКИФОРОВНА ВЪТКОВА
                     ДИЯНА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА
                     ДИЯНА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА
                     ДРАГАНА ВЛАДИМИРОВА ГАНЧЕВА
                     ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ЦЕКОВ
                     ЕДОАРД ЛЮБЕНОВ ПЕЙКОВ
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ТОМОВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕОНОРА ВЪРБАНОВА ПАНОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ЕЛКА ЙОРДАНОВА ЦАНОВА
                     ЕЛКА СТАНЬОВА ПАРАСКЕВОВА
                     ЕЛКА ТОДОРОВА ГОРАНОВА
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЦЕКОВА
                     ЗДРАВКА ЦЕКОВА ИЛИЕВСКА
                     ЗЛАТКА ХРИСТОВА ЩЕРЕВА
                     ЗОРИНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     ЗОЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     ИВА ДОЧЕВА КОСТОВА
                     ИВА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАЙЛО ЙОСИФОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАЙЛО ТОМОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ПАНОВ
                     ИВАЙЛО ЦЕКОВ НИКОЛОВ
                     ИВАЛИН ВЪТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАЛИН КОЦЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЛИН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ИВАЛИНА БЛАГОМИРОВА ТРОЯНОВА
                     ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА БОСЕВА
                     ИВАЛИНА ДАНОВА СТОЙКОВА
                     ИВАЛИНА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАЛИНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАЛЕРИЕВ БОСЕВ
                     ИВАН ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ БОСЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ КАМЕНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ДЕНОВ
                     ИВАН МИНКОВ НАЙДЕНОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
                     ИВАН ПЛАМЕНОВ МЛАДЕНОВ
                     ИВАН ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ТРИФОНОВ ГАЙДАРСКИ
                     ИВАН ЦЕКОВ НЕЧЕВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ТРИФОНОВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА КАМЕНОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА МИТОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ГАЙДАРСКА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА КРИВОДОЛСКА
                     ИВАНКА СИМЕОНОВА ДАКОВА
                     ИВАНКА ЦВЕТКОВА ДАКОВА
                     ИВАНКА ЦЕКОВА ХРИСТОВА
                     ИВЕЛИН ЦЕКОВ ИВАНОВ
                     ИВО БЛАГОЕВ ЛАЗАРОВ
                     ИВО ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
                     ИВО ВЕЛИКОВ ЦЕКОВ
                     ИВО ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ИВО СИМЕОНОВ КАМЕНОВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ЩЕРЕВ
                     ИЛИЯН ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ИЛИЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ИЛИЯНА ПЕПОВА ЙОРДАНОВА
                     ИЛИЯНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
                     ИЛКА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА
                     ИЛОНКА СЛАВЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ИННА КЛИМЕНТОВА МАРИНОВА
                     ИРИНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЙОЛКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОНКА КАМЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     ЙОНКА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
                     ЙОНЧО СТОЯНОВ ТОШКОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
                     ЙОРДАН КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
                     ЙОРДАН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ПЕНКОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА ЦЕКОВА КАМЕНОВА
                     ЙОСИФ ЙОРДАНОВ БАЦОВ
                     ЙОТО ВЕТОВ ЙОТОВ
                     КАЛИНА ОГНЯНОВА СТОЯНОВА
                     КАЛИНКА МИТКОВА ТОДОРОВА
                     КАЛИНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА
                     КАМЕН МАРИНОВ ВЪЛОВСКИ
                     КАТЯ МЕТОДИЕВА КАМЕНОВА
                     КАТЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     КИРИЛ МИТОВ ДАМЯНОВ
                     КОСТАДИН МАТОВ МАТОВ
                     КОСТАНТИНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     КОСТЯ МИТКОВ КОСТОВ
                     КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
                     КРАСИМИР ДАНИЕЛОВ СПАСОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ КАМЕНОВ
                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ПАНОВ
                     КРАСИМИР ТОДОРОВ КИНОВ
                     КРАСИМИР ТРИФОНОВ КУНЧЕВ
                     КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ГЕНЧЕВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА БАНКОВА-ЛАЗАРОВА
                     КРАСИМИРА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
                     КРАСИМИРА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
                     ЛАЗАРИНА ДИМОВА ПЕЛОВА
                     ЛАЗАРИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА
                     ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     ЛИЛЯНА ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЙОТОВА
                     ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ЛУКАНОВА
                     ЛОРА ДАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ЛЮБЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
                     ЛЮБЕН ЙОНЧЕВ ПЕТКОВ
                     ЛЮБЕН ПЕЙКОВ ХРИСТОВ
                     ЛЮБОСЛАВ ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮДМИЛ ДИКОВ ПРОДАНОВ
                     ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
                     ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ВЕТОВА
                     ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА
                     МАГДА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     МАГРЕТА ХРИСТОВА МАРИНОВА
                     МАЛИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
                     МАЛИНА ТРИФОНОВА НИКОЛОВА
                     МАРА ВЕЛИКОВА ГЕРГОВА
                     МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА ТРИФОНОВА
                     МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА ДАМЯНОВА
                     МАРГАРИТА ЦЕКОВА ЛУКАНОВА
                     МАРИАНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЕТА ЙОТОВА ВЕТОВА
                     МАРИЙКА СТОЙНОВА ТРИФОНОВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     МАРИН ДЕНОВ ИВАНОВ
                     МАРИН КАМЕНОВ ВАНЬОВ
                     МАРИН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     МАРИН ХРИСТОВ КАЗАКОВ
                     МАРИН ЦВЕТКОВ ТРИФОНОВ
                     МАРИНЧО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТОШКОВА
                     МАРИЯ ВОЛОДИЕВА МЕЧКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА НИНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПЕНКОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА БОЙКОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ПАНЧЕВА
                     МАРИЯ САВОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ТИХОМИРОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ТОШКОВА
                     МАРИЯНА ЖИВКОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯНА ЛУКАНОВА ПОПОВА
                     МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
                     МАРИЯНА ЦВЕТКОВА ВЕЛИКОВА
                     МАРТИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     МАРТИН ПЕПОВ МАРИНОВ
                     МАРТИН ПЕТЬОВ ПЕТКОВ
                     МАРТИН ЦВЕТОМИЛОВ МАРИНОВ
                     МАТО КОСТОВ МАТОВ
                     МАЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     МАЯ ТОШКОВА АНГЕЛОВА
                     МАЯ ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
                     МИЛЕН ДЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     МИЛЕН ПЛАМЕНОВ КОЦЕВ
                     МИЛЕН СЛАВЕЕВ ТОДОРОВ
                     МИЛЕН ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     МИЛЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     МИЛЕН ЦВЕТАНОВ ПАРАСКЕВОВ
                     МИЛЕН ЦВЕТКОВ НИКОЛОВ
                     МИЛЕНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА МИНКОВА
                     МИЛЕНКА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
                     МИЛЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     МИЛЧО ЦЕКОВ НИКОЛОВ
                     МИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     МИНКА ЦЕКОВА МИНДОВА
                     МИРОСЛАВ МИТКОВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ ЦЕЦКОВ НИКОЛОВ
                     МИРОСЛАВ ЦОНЕВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
                     МИТКО ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО МАРИНОВ МАРИНОВ
                     МИТКО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
                     МИТКО СПАСОВ ГЕРГОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     МИТКО ЯНКОВ ВАСИЛЕВ
                     МИТО АНГЕЛОВ БАБУШКОВ
                     МИТО НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
                     МИХАЕЛА ТОШКОВА ТОДОРОВА
                     МИХАЙЛ КОСТОВ МИТКОВ
                     МОМЧИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МОМЧИЛ ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
                     МОНИКА ЦВЕТАНОВА МИТОВА
                     МОНИКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА
                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     НАДЕЖДА СОТИРОВА БЕНОВА
                     НАДЕЖДА ТОДОРОВА КАМЕНОВА
                     НАЙДЕН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН ВАСИЛЕВ НАКОВ
                     НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ПЕНКОВА
                     НАЧКО ДИМИТРОВ НИНОВ
                     НЕВЯНА ГЕОРГИЕВА ЦЕКОВА
                     НЕЛИ ФРАНЦОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕЛИ ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА
                     НЕНКА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА
                     НЕЦА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     НЕША ТОДОРОВА БАРЗОВА
                     НИКОЛА КАМЕНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ПЕНКОВ ГЕРГОВ
                     НИКОЛА ПЕТКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ЦЕКОВ ПЕНКОВ
                     НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ НАЙДЕНОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛИНА ГОРАНОВА НАКОВА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ТОМОВА
                     НИКОЛИНА МАРИНОВА КРУМОВА
                     НИКОЛИНА МАТОВА МАТОВА
                     НИКОЛИНА МИЛАНОВА ТОЧЕВА
                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА СПАСОВА
                     НИКОЛИНА СПАСОВА ГЕЛОВСКА
                     НИКОЛИНА ЦОЛОВА ПЕТКОВА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     НИКОЛИНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     НИНКА КАМЕНОВА ПЕТКОВА
                     НИНКА МАРИНОВА САВЧЕВА
                     ПАВЛИН ЛЮБЕНОВ ПЕЙКОВ
                     ПАВЛИНА ЕВГЕНИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПАВЛИНА ЦАНОВА ДАКОВА
                     ПАВЛИНКА ЦЕКОВА ПЕТРОВА
                     ПЕЙКО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ПЕНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
                     ПЕНКА МАРИНОВА НИНОВА
                     ПЕНКА МАРКОВА ПЕТРОЕВА
                     ПЕНКА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА СПАСОВА КЬОСЕВА
                     ПЕПО МАРИНОВ КАМЕНОВ
                     ПЕПО ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ВЕТОВ
                     ПЕТКО ЙОТОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
                     ПЕТКО СТОЯНОВ ЦЕКОВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ КАМЕНОВ
                     ПЕТКО ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ЦВЕТКОВ САВЧЕВ
                     ПЕТКО ЦОНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРА ВЪЛКОВА НИНОВА
                     ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ПАПУРАШКА
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     ПЕТРА ИВАНОВА БАЦОВА
                     ПЕТРА ИВАНОВА СЛАНЬОВСКА
                     ПЕТРА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА
                     ПЕТРА ПЪРВАНОВА ГОРАНОВА
                     ПЕТРА ЦВЕТКОВА ЛУКАНОВА
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАРАСКЕВОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕЧЕВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ЩЕРЕВ
                     ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПАНОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕТЪР ПЕТКОВ ТАНОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ КИНОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ТРИФОНОВ
                     ПЕТЪР ЦЕКОВ ЦЕКОВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА ПЕНКОВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА БОСЕВА
                     ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТЯ СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
                     ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕЦА ТОДОРОВА СЕМКОВА
                     ПИТЪР КРАСИМИРОВ ПАНОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ КОЦЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ НАКОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПАНОВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
                     ПОЛИНА ДАНИЕЛОВА СПАСОВА
                     ПЪРВОЛЕТА ДЕЛЧЕВА ТРИФОНОВА
                     РАДКА ХРИСТОВА БАЦОВА
                     РАШКО ПЕТРОВ РАШОВ
                     РОЗА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     РОКСЕНА РОСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА НАКОВА
                     РОСИЦА СТОЯНОВА СПАСОВА
                     РОСИЦА ЦВЕТАНОВА НЕЧЕВА
                     РУМЕН БЛАГОЕВ ВЪЛКОВ
                     РУМЕН ДИМИТРОВ ВЪЛОВСКИ
                     РУМЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     РУМЕН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
                     РУМЕН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
                     РУСАЛИНА ВЪЛКОВА ЦЕКОВА
                     САШКА БОЙЧЕВА ХРИСТОВА
                     САШКО ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     САШО ГЕОРГИЕВ ТИШЕВСКИ
                     СВЕТЛА ЕВЛОГИЕВА АНГЕЛОВА
                     СВЕТЛА ЙОСИФОВА ВАСИЛЕВА
                     СВЕТЛИН СЛАВЕЕВ ТОДОРОВ
                     СВЕТЛИНА ХРИСТОВА КСАГОРАРАКИ
                     СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     СВЕТОСЛАВА МИТЕВА ИВАНОВА
                     СЕВДАЛИНА НИКОЛОВА БОСЕВА
                     СЕРЬОЖА СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     СИЛВАНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
                     СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
                     СИМЕОН ИВАНОВ ДАМЯНОВ
                     СИМЕОН ЙОРДАНОВ КАМЕНОВ
                     СИМЕОН МАРИНОВ КУНЧЕВ
                     СИМЕОН МИЛОВ ЦВЕТКОВ
                     СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОН СТОЙКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     СИМЕОН ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
                     СИМЕОНА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА
                     СИМЕОНА СПАСОВА АНГЕЛОВА
                     СИМОНА ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОВА
                     СЛАВЕЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     СЛАВКА ЦЕНОВА ГЕРГОВА
                     СЛАВЧО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     СЛАВЧО ДИМИТРОВ ВЕТОВ
                     СЛАВЧО ПЕТКОВ СПАСОВ
                     СЛАВЧО СИМЕОНОВ МИЛОВ
                     СНЕЖАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     СНЕЖАНКА МИЛЧОВА НИКОЛОВА
                     СОНЯ ИЛИЕВА МИНОВА
                     СОНЯ МЛАДЕНОВА ДЖОНОВА
                     СОНЯ СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     СОНЯ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СОФИЯ ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА
                     СПАС ВЕЛИКОВ БОЛГУРСКИ
                     СПАС СТОЯНОВ СПАСОВ
                     СПАС ЦЕКОВ ЛУКАНОВ
                     СПАСА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     СПАСКА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА
                     СПАСКА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА
                     СПАСКА МИТОВА ТОДОРОВА
                     СТАНИМИР БЛАГОЕВ ЛАЗАРОВ
                     СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА КОЦЕВА
                     СТАНКА ВАСИЛЕВА МАТОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ВЕТОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СТАНКА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
                     СТАНКА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
                     СТАНЧО ДИМИТРОВ ШИШКОВ
                     СТЕЛИАН НАЙДЕНОВ НАКОВ
                     СТЕЛИЯН ЦВЕТАНОВ СТОЙКОВ
                     СТЕФАНИ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     СТЕФКА ЛАЗАРОВА ЙОРДАНОВА
                     СТЕФКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     СТЕФКА СНЕЖАНОВА ИЛИЕВА
                     СТОЙКО СИМЕОНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ЕМИЛОВ МАРИНОВСКИ
                     СТОЯН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
                     СТОЯН МЕТОДИЕВ КАМЕНОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     СТОЯН СПАСОВ НИКОЛОВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ БУЛГУРСКИ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     СТОЯНКА ГЕНОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА МАРИНОВА ЦОЛОВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     СЪБИНА ФЕДЕЕВА КИРИЛОВА
                     ТАТЯНА ВЕНКОВА ПЕТРОВА
                     ТАТЯНА ЛЕФТЕРИНОВА ИВАНОВА
                     ТАТЯНА НИКОЛАЕВА НАКОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ДИКОВА ПРОДАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     ТЕОДОР СТОЙКОВ СТОЙКОВ
                     ТЕОДОР СТОЯНОВ БОЛГУРСКИ
                     ТЕОДОРА ВАЛЕРИЕВА БОСЕВА
                     ТЕОДОРА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ТИНКА ПЕТКОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
                     ТИНКА ЦВЕТКОВА ПЕТРЕШКОВА
                     ТИНКО ХРИСТОВ ГЕРГОВ
                     ТИХОМИР АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ
                     ТИХОМИР ВАЛЕРИЕВ ПЕТКОВ
                     ТИХОМИР ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ГАЙДАРСКИ
                     ТИХОМИР ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ
                     ТИХОМИР МИТКОВ ТОДОРОВ
                     ТИХОМИР НИКОЛОВ ПЕТКОВ
                     ТИХОМИР СТОЯНОВ МЕТОДИЕВ
                     ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ТУДОРОВ
                     ТОДОР ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ГОРАНОВ ПЕТРОВ
                     ТОДОР МЛАДЕНОВ МАРИНОВ
                     ТОДОР НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ЦЕКОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОРА СПАСОВА ПЕЧОВА
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ТОТКА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
                     ТОШКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОШКО ГЕОРГИЕВ ТОШКОВ
                     ТОШКО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОШКО ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
                     ТРИФОН ВЪЛКОВ ИЛИЕВСКИ
                     ТРИФОН ИВАНОВ БЕНОВ
                     ТРИФОН ПЕТКОВ СИМЕОНОВ
                     ТРИФОН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
                     ХРИЗАНТЕМА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТАНА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     ХРИСТИНА ДЕЛЧЕВА КИРКОВА
                     ХРИСТИНА МИТОВА РАШКОВА
                     ХРИСТИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ХРИСТО АСПАРУХОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО ВЕЛИКОВ ПЕНКОВ
                     ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ
                     ХРИСТО ВЪЛКОВ СТОЯНОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ХРИСТО КАМЕНОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
                     ХРИСТО ЛУКАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ТИНКОВ ХРИСТОВ
                     ЦАНКА ГЕРГОВА КАМЕНОВА
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ
                     ЦВЕТАН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
                     ЦВЕТАН ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
                     ЦВЕТАН ВЪЛКОВ ЦЕКОВ
                     ЦВЕТАН КРЪСТЕВ КАМЕНОВ
                     ЦВЕТАН ЛУКАНОВ МИНОВ
                     ЦВЕТАН ЛУКАНОВ ХРИСТОВ
                     ЦВЕТАН МАТЕЕВ ГАШПАРОВ
                     ЦВЕТАН МИТОВ АНГЕЛОВ
                     ЦВЕТАН ПАРАСКЕВОВ ГАЙДАРСКИ
                     ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН СТОЙКОВ МАРИНОВ
                     ЦВЕТАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ЦВЕТАН ТОМОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ПРОДАНОВА
                     ЦВЕТАНА КАМЕНОВА МУТАФОВА
                     ЦВЕТАНА КИРИЛОВА СТАНУКОВА
                     ЦВЕТАНА ЛАЗАРОВА ЖЕЛЕВА
                     ЦВЕТАНА МИТОВА ЦЕКОВА
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТАНА ОПРОВА АНДРОВА
                     ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
                     ЦВЕТАНА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРДЖИКОВА
                     ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ДАМЯНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕЛИАНОВА СТОЙКОВА
                     ЦВЕТОМИЛ МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТОМИЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ЦВЕТОМИР АНДРОВ ПЕТКОВ
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ НЕЧЕВ
                     ЦВЕТОМИР ЛИЛЯНОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     ЦВЕТОМИР ЦЕКОВ ИВАНОВ
                     ЦЕКО ПЕТРОВ ЦЕКОВ
                     ЦЕКО ТОДОРОВ ЛИТОВ
                     ЦЕКО ЦЕКОВ ТРИФОНОВ
                     ЦЕНА МАРИНОВА НАЙДЕНОВА
                     ЦЕЦО ДИМИТРОВ АНТОНОВ
                     ЦЕЦО ПЕТРОВ СТАНЬОВ
                     ЦЕЦО ТОШКОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦИКЛАМА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     ЦИКЛАМА СТОЯНОВА БУЛГУРСКА
                     ЦИКЛАМИЯ ТОШКОВА АНГЕЛОВА
                     ЦОЛА АСЕНОВА КРЪСТЕВА
                     ЦОНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЦОНО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ЧАВДАР ТРИФОНОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЮЛИЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     ЯНАКИ МИТОВ ДАМЯНОВ
                     ЯНКА МИТОВА ИГНАТОВА
                     ЯНКО ВАСИЛЕВ НЕТОВ
                     ЯСЕН МИТКОВ ЯНКОВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........


                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВРАЦА,                община МИЗИЯ
    населено място С.СОФРОНИЕВО,               кметство ...................,  секция № 009
    Адрес на избирателната секция: .УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №10 - СГРАДА НА БИВШЕ ОСС

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА ТОДОРОВА СТАНКУЛОВА
                     АДРИАН БОГДАНОВ СУЕВ
                     АКСИНИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
                     АЛБЕНА ВЕНИАМИНОВА НИНОВА
                     АЛЕКСАНДРА ПЛАМЕНОВА МАДЖАРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДУЦОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОЙКИН
                     АЛЕКСАНДЪР КАРАМФИЛОВ ПЕТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ДЖОРЛЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СЛАВКОВ ЦАРЯНСКИ
                     АЛЕКСАНДЪР СТИЛИЯНОВ ИВАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ФЛОРОВ ЛАЗАРИКОВ
                     АНА БОРИСЛАВОВА УЗУНОВА
                     АНА САШОВА МЕЙЦОВА
                     АНГЕЛ ИВАНОВ МОНОВ
                     АНГЕЛ СВЕТОСЛАВОВ СТАЕВ
                     АНГЕЛ СИМЕОНОВ ЛАЗАРИКОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ ТОЕВ
                     АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     АНЕТА ИВАНОВА ТОЕВА
                     АНЕТА ЙОРДАНОВА ТОНЧЕВА
                     АНЕТА ХРИСТОВА ГОРГОТОВА
                     АНЖЕЛА АНТОНОВА ДИМИТРОВА
                     АНИТА ЦВЕТКОВА МАРИНОВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА НЯГОЛОВА
                     АСЕН ЗАФИРОВ СРЕДКОВ
                     АСЕН ИВАНОВ БИВОЛАРСКИ
                     АСПАРУХ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     АСЯ КАЛИНОВА НАСКОВА
                     БИСЕР ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
                     БИСЕР ВИКТОРОВ ЯНАКИЕВ
                     БИСЕР КРУМОВ ЧОКЛЕВ
                     БИСЕР РАЧОВ РАДКОВ
                     БИСЕРКА ПЕТЬОВА ПЕТРОВА
                     БИСТРА АНДРЕЕВА СТЕРИКОВА
                     БИСТРА АТАНАСОВА СРЕДКОВА
                     БЛАГОВЕСА ПАРАСКЕВОВА ВЕЛИКИНА
                     БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
                     БОЙЧО ХРИСТОВ БОЙЧЕВ
                     БОРИС ИВАНОВ БОЖКОВ
                     БОРИС ИВАНОВ ДЕНОВ
                     БОРИС ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     БОРИС ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ
                     БОРИСЛАВ БОДИНКОВ ПЕТРОВ
                     БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ ТРАНДАФИЛОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ТОЕВ
                     БОРЯНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     БУДИНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ПАНОВ
                     ВАЛЕНТИН СТАНИМИРОВ СТОЕВ
                     ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ГЪНГОВА
                     ВАЛЕНТИНА СПАСОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВАЛЕРИ ЛЮБОМИРОВ ЯНЧЕВ
                     ВАЛЕРИ МАРИНОВ ЙОНЧИКОВ
                     ВАЛЕРИ ПАВЛОВ ТОШЕВ
                     ВАЛЕРИ ПЕТРОВ МИТРАШЕВ
                     ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ВУЧЕНОВИЧ
                     ВАЛИАНА ДИМИТРОВА ОНЦОВА
                     ВАЛЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
                     ВАЛЯ ЛЮБОМИРОВА ЧОКЛЕВА
                     ВАНЬО ВАСИЛЕВ ТОЕВ
                     ВАНЬО ЦВЕТКОВ ВЕЛИКИН
                     ВАНЯ ИВАНОВА ДИМЧЕВА
                     ВАНЯ ИЛИЕВА МАХРЕМСКА
                     ВАНЯ КРАСИМИРОВА ТУЦОВА
                     ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРИКОВ
                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ
                     ВАСИЛ ИЛИЕВ ОНЦОВ
                     ВАСИЛ КИРИЛОВ КОРНЕЛИЕВ
                     ВАСИЛ КРУМОВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ КРЪСТЕВ ДЖОРЛЕВ
                     ВАСИЛ МИТКОВ КРЪСТЕВ
                     ВАСИЛ РАДКОВ УЗУНОВ
                     ВАСИЛ ЦВЕТКОВ КРЪСТЕВ
                     ВАСИЛКА КАЧОВА УЗУНОВА
                     ВАСИЛКА ЦВЕТКОВА ЙОНЧИКОВА
                     ВАСКО ИВАНОВ ЗОНОВ
                     ВАСКО ПЕТКОВ БОРИСОВ
                     ВЕЛА МАРИНОВА ТОНЧЕВА
                     ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВЕЛИЗАР ЦВЕТКОВ БАДИКОВ
                     ВЕЛИЗАР ЯНЧЕВ ОНЦОВ
                     ВЕЛИК СТЕФЧОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ГОРГОТОВА
                     ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
                     ВЕНЕТА МАНОЛОВА УЗУНОВА
                     ВЕНЕТА МАРИНОВА ДЖОРЛЕВА
                     ВЕНЕТА ПЕТКОВА ГАВАЗКА
                     ВЕНЕТКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ВЕНЕТКА ПЕТРОВА ГЪНГОВА
                     ВЕНКА ХРИСТОВА ТОЕВА
                     ВЕНКО АНГЕЛОВ СПИРИДОНОВ
                     ВЕНКО ГОРАНОВ ДОЙКИН
                     ВЕНЦЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ГОРАНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БЕРБЕЧЕЛОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ТОЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВА СВЕТЛИНОВА ЛЮБОМИРОВА
                     ВЕРЖИНИЯ САШЕВА КИРИЛОВА
                     ВЕРКА ЙОРДАНОВА СТАНОЕВА
                     ВЕРКА СТЕФАНОВА ДРАГАНЕШЕВА
                     ВЕРОНИКА СВЕТЛИНОВА ЛЮБОМИРОВА
                     ВЕСЕЛИН ПАВКОВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ СТАНКУЛОВ
                     ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ГОРГОТОВ
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА КАЛДАРОЕВА
                     ВЕСЕЛКА КАРАМФИЛОВА ИВАНОВА
                     ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ
                     ВИКТОР ЙОНОВ БАРБУЧАНОВ
                     ВИКТОРИЯ МИТКОВА ЦВЕТКОВА
                     ВИОЛЕТА ВЪЛКОВА МИТРАШЕВА
                     ВИОЛЕТА ДИНЧЕВА СТАНКУЛОВА
                     ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЙОНИЦОВА
                     ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА МЕЙЦОВА
                     ВИОЛЕТА КАРАМФИЛОВА ИВАНОВА
                     ВИОЛЕТА СЛАВЕЙКОВА ФОЧЕВА
                     ВИОЛИН ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
                     ВИОЛИНА ЯНАКИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВИТКА СТАНЕВА ТИРИКОВА
                     ВЛАДИМИР БОРИСОВ СИМЕОНОВ
                     ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ОГНЯНОВ
                     ВЛАДИМИР СПАСОВ НЕВЛЕВ
                     ВЛАДИСЛАВ ИВОВ ВИКТОРОВ
                     ВЛАДИСЛАВ СТРАХИЛОВ ПЕТРОВ
                     ВЛАДИСЛАВА РОСЕНОВА ВИКТОРОВА
                     ВЪЛКО ВЕНЧОВ МИТОВ
                     ГАБРИЕЛ МИРОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ РАДКОВ
                     ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ГОРАНОВА
                     ГАЛИНА ВИКТОРОВА ВАНЧЕВА
                     ГАЛИНА ЖЕЧКОВА ДЖОРЛЕВА
                     ГАЛИНА КРЪСТЕВА МЕЙЦОВА
                     ГАЛИНА СПАСОВА НЕВЛЕВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ ВЕНКОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ ЕМИЛОВА ЗОНОВА
                     ГАЛЯ ТРИФОНОВА НЕВЛЕВА
                     ГЕНА НАЙДЕНОВА ОГНЯНОВА
                     ГЕНОВЕВА БОРИСОВА КРЪСТЕВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЕКОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ РЕСЕЛЧАНСКИ
                     ГЕОРГИ РАДКОВ УЗУНОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДИНОЛОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕНОВ
                     ГЕРГИНА РАНГЕЛОВА БАРБУЧАНОВА
                     ГИНКА ВЕНЕТОВА ЕЛЕНКОВА
                     ГИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГЛОРИЯ ИВАНОВА ПОПОВА
                     ГОРАНА ДИМИТРОВА ПЕТКУЦОВА
                     ГОРАНА ФЛОРОВА ДОЙКИНА
                     ДАНАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНАИЛ ПЕТРОВ БОРИСОВ
                     ДАНИЕЛ СВЕТЛИНОВ МИЛКОВ
                     ДАНИЕЛ ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
                     ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА БАЛЕВА
                     ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА ПРИНОВА
                     ДАНИЕЛА ТОШЕВА ЛЮБОМИРОВА
                     ДЕНИСЛАВ ХРИСИМИРОВ СУЕВ
                     ДЕНИСЛАВА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕНИССА ПЕТЬОВА МЕЙЦОВА
                     ДЕНИЦА СВЕТОСЛАВОВА СТАЕВА
                     ДЕСИСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ВОЛОДИЕВА СПАСОВА
                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ВЕЛИКИНА
                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ПАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ТЕОФИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ЯНЧЕВА ДИНЧЕВА
                     ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ВОЙКИНА
                     ДЕТЕЛИНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИАНА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИЛЯН МИТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИЛЯН ПЕТРОВ СТАНКУЛОВ
                     ДИЛЯН ПЛАМЕНОВ НЕВЛЕВ
                     ДИЛЯНА НАЧКОВА МАРИНОВА
                     ДИЛЯНА ПЕТРОВА ВЕЛИКИНА
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР ОПРОВ МАНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СРЕДКОВ СТЕФАНОВ
                     ДИМИТЪР СТАНКУЛОВ ВОЙКИН
                     ДИНА ДИМИТРОВА ХАЙТОВА
                     ДИНКО ДЕСКОВ ПЕТРОВ
                     ДОНИКА САШОВА БОЖКОВА
                     ДОЧКА ОГНЯНОВА ОГНЯНОВА
                     ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ЕВГЕНИЙ НАЙДЕНОВ ГОНОВ
                     ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЕВДОКИЯ ХРИСТОВА ПОПОВА
                     ЕВЕЛИН ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ЕВТИМ ВОЛОДИЕВ НЕВЛЕВ
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАЛЕВА
                     ЕЛЕНА КРУМОВА УЗУНОВА
                     ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ЕЛЕНА ЦОЛОВА КЪШЕВА
                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ЯНЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ТАНКУЛОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ТАНАИЦОВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТКОВА БЕРБЕЧЕЛОВА
                     ЕЛЕНКА СТАНОВА ДУШКОВА
                     ЕЛЕНКА СТАНОВА ТАНАИЦОВА
                     ЕЛЕНКА ЯНКОВА ДЖОРЛЕВА
                     ЕЛЕОНОРА ВЕНИАМИНОВА НИНОВА
                     ЕЛЕОНОРА ЦВЕТАНОВА ТОЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА КРЪСТЕВА ДРАГАНЕШЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛКА СТЕФАНОВА СТАНОЕВА
                     ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛ ИЛИЕВ ГРИГОРОВ
                     ЕМИЛ МИРЧЕВ ХАЙТОВ
                     ЕМИЛ ПЕТРОВ ОНЦОВ
                     ЕМИЛИЯ ПАРАСКЕВОВА ГОРЕТОВА
                     ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА РУСЕВА
                     ЕМИЛИЯН ГЕНАДИЕВ ПАНОВ
                     ЖИВКО ИВАНОВ ДРАГАНЕШЕВ
                     ЗДРАВКА ВЕЛИЧКОВА НИЧОВСКА
                     ЗДРАВКА ИВАНОВА МИНКОВА
                     ЗДРАВКА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА
                     ЗДРАВКА ИРИНОВА ВЕНЦИСЛАВОВА
                     ЗОРКА ГЕОРГИЕВА ВЛАДОЛОВА
                     ЗОРКА ЛЮБОМИРОВА БОЖКОВА
                     ЗОРНИЦА МИЛЧЕВА ПАНОВА
                     ЗОЯ ЙОРДАНОВА ТАНАИЦОВА
                     ЗОЯ ЦВЕТКОВА БАРБУЧАНОВА
                     ИВАЙЛО КИРИЛОВ КОРНЕЛИЕВ
                     ИВАЙЛО МИРЧЕВ ХАЙТОВ
                     ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ МИНКОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ АНДРОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЛИНА БОРИСОВА БОЖКОВА
                     ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ТОЕВА
                     ИВАЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
                     ИВАЛИНА ТОДОРОВА МЕЙЦОВА-ГЕНОВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛИКИН
                     ИВАН ГОРАНОВ ТОЕВ
                     ИВАН ДЕЛЧЕВ ДИМЧЕВ
                     ИВАН ЕВЛОГИЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ГОРГОТОВ
                     ИВАН МАРКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ЦВЕТКОВ ВЛАДОЛОВ
                     ИВАНКА ВЪЛКОВА ПОПОВА
                     ИВАНКА ДЕЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРИКОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ДОНЧЕВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА СТАНОЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ДЕНОВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА НЯГОЛОВА
                     ИВКА БОРИСОВА ЗЛАТАНОВСКА-ПЪРВАНОВА
                     ИВО ВИКТОРОВ БАРБУЧАНОВ
                     ИВО ИВАНОВ ПЕТКУЦОВ
                     ИВО КАЛОЯНОВ БАЛЕВ
                     ИГНАТ НАЧЕВ НИКОЛОВ
                     ИДОЛ ХРИСТОВ ГЪНГОВ
                     ИЛИАНА КРАСИМИРОВА ЛЮБОМИРОВА
                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ОНЦОВ
                     ИЛИЯ КАЧОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТКОВ БИВОЛАРСКИ
                     ИЛИЯ РАДКОВ УЗУНОВ
                     ИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯН ИВОВ ВИКТОРОВ
                     ИЛИЯН МАТЬОВ КРАЙЧЕВ
                     ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ БУЗОВ
                     ИЛИЯН ЦВЕТКОВ СТАНОЕВ
                     ИЛИЯНА ВАСКОВА НИКОЛОВА
                     ИЛИЯНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИРА ПЕТКОВА ЧОКЛЕВА
                     ИРИНА СТАНОВА ТОЕВА
                     ИСКРА МИЛАДИНОВА СТЕРИКОВА
                     ИСКРА ПЕТКОВА ТОДОРАКОВА
                     ЙОНКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ЙОРДАН ПАВЛОВ ТОНЧЕВ
                     ЙОРДАН ПЕНКИН ИВАНОВ
                     ЙОРДАНКА КИРИЛОВА БАРБУЧАНОВА
                     КАЛИН НАСКОВ КАЛОВ
                     КАЛОЯН ИВАНОВ БАЛЕВ
                     КАЛОЯН САШОВ МЕЙЦОВ
                     КАМЕЛИЯ АНГЕЛОВА ЛИЧЕВА
                     КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА
                     КАМЕН ИЛИЕВ РАДКОВ
                     КАПКА ВАНЬОВА ИВАНОВА
                     КАПКА ТОДОРОВА СЛАВКОВА-ДИМЧЕВА
                     КАРАМФИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     КАРАМФИЛ ЦВЕТКОВ ЛИПНИЧАНСКИ
                     КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     КИРИЛ СПАСОВ ДРАГАНЕШЕВ
                     КИРИЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     КИРИЛКА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
                     КОСТА МЛАДЕНОВ ТУЦОВ
                     КРАСЕН ИВОВ БАЛЕВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БЕБОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ РАДКОВ
                     КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ МАХРЕМСКИ
                     КРАСИМИР МИТКОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР ПАВКОВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР СТАНИМИРОВ ТОЕВ
                     КРИСТИНА ВИОЛЕТОВА ИВАНОВА
                     КРИСТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     КРУМ ИВАНОВ ЧОКЛЕВ
                     КРЪСТЕНА СТАНОВА ЙОНИЦОВА
                     КРЪСТО ЦВЕТКОВ КРЪСТЕВ
                     КРЪСТЬО АНГЕЛОВ УРУШКИ
                     ЛАТИНКА ПЕТРОВА СУЕВА
                     ЛАТИНКА ХРИСТОВА МАХРЕМСКА
                     ЛИДИЯ БЛАГОЕВА АРКОВА
                     ЛИДИЯ БОРИСОВА ПЕКОВА
                     ЛИДИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЛИЛИ КИРИЛОВА ТОДОРОВА
                     ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА БУЗОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА СТЪНГАЧЕВА
                     ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ТУЦОВА
                     ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ЛИЛЯНА ХРИСТОВА КУКУРЕШКА
                     ЛИЧКО ГОРАНОВ СИРАКОВ
                     ЛОРА БЛАГОМИРОВА НИКОЛОВА
                     ЛУМИНИКА НИКОЛОВА ТОЕВА
                     ЛУШКА НАЧЕВА КРЪСТЕВА
                     ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ РАДЕВ
                     ЛЮБИМКА ИВАНОВА БОЖКОВА
                     ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ МАХРЕМСКИ
                     ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЛЮБОМИРОВ
                     ЛЮБОМИР ЯНЧЕВ ОПРОВ
                     ЛЮДМИЛ ГОРАНОВ МЕЙЦОВ
                     ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА БУЗОВА
                     ЛЮДМИЛА РАШОВА СТЕФАНОВА
                     МАКСИМ САШОВ ПИКУЛОВ
                     МАЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     МАНОЛКА КИРИЛОВА КЪНОВА
                     МАРГАРИТА МАРИНОВА РАДЕВА
                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА ПИКОЛОВА
                     МАРИАН ПЕТРОВ ИЛАРИОНОВ
                     МАРИАНА ИВАНОВА ТОЕВА
                     МАРИАНА ХРИСТОВА МИТОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ВИДЕВА
                     МАРИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     МАРИО ДИЛЯНОВ ПЕТРОВ
                     МАРИО МАРКОВ СЛАВКОВ
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ВЕЛИКИНА
                     МАРИЯ БОГДАНОВА ТОЕВА
                     МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ДРАГАНЕШЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА БАДИКОВА
                     МАРИЯ ТРИФОНОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИЯН САШОВ ВАНЧЕВ
                     МАРИЯН СЛАВЕЙКОВ ИВАНОВ
                     МАРИЯН ТОДОРОВ ПЕКОВ
                     МАРИЯН ЦЕЦКОВ СТАНКУЛОВ
                     МАРИЯНА ВЪЛКОВА КАЛДАРОЕВА
                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА СПИРИДОНОВА
                     МАРИЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     МАРКО СЛАВКОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАЯ ИЛИЕВА ПЕКОВА
                     МАЯ РАЧОВА РАДКОВА
                     МЕДИАНА ИВАНОВА БОЖКОВА
                     МЕРСЕДЕС БИСЕРОВА РАЧОВА
                     МЕТОДИ ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
                     МИГЛЕНА СТЕФАНОВА ТОЕВА
                     МИКА МУНОВА РЕДЖЕВА
                     МИЛАДИН СЛАВЕЙКОВ ВЪЛЧЕВ
                     МИЛАДИНА АТАНАСОВА ГОРЕТОВА
                     МИЛЕВА ЦВЕТКОВА ДЖУЗНОВА
                     МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ ВЕЛИНОВ
                     МИЛЕН РОСЕНОВ ПАИСИЕВ
                     МИЛЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА СТАНОЕВА
                     МИЛКА АНГЕЛОВА БЕЛЧЕВА
                     МИЛКА БОРИСОВА СТАНОЕВА
                     МИЛКА КРЪСТЕВА ДРАГАНЕШЕВА
                     МИЛКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     МИЛЧО РАДКОВ ОГНЯНОВ
                     МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
                     МИРОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
                     МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ СПИРИДОНОВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ БУЗОВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ГОРГОТОВ
                     МИРОСЛАВ РОСЕНОВ МАНОЛОВ
                     МИРОСЛАВ ТИХОМИРОВ ПЪРВАНОВ
                     МИРОСЛАВ ТОМОВ КРЪСТЕВ
                     МИТКО ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ
                     МИТКО СТОЯНОВ ГЪНГОВ
                     МИТКО ЦВЕТКОВ КРЪСТЕВ
                     МИХАИЛ СИМЕОНОВ ЦЕКОВ
                     МЛАДЕН ЕВЛОГИЕВ ЦВЕТКОВ
                     МОНИКА ВЕНКОВА СПИРИДОНОВА
                     МОНИКА ВЕНЦИЕВА КАМЕНОВА
                     НАДКА СТОИЧКОВА ВОЙКИНОВА
                     НАСКО АСЕНОВ КАЛОВ
                     НАСКО РУСИНОВ РАДКОВ
                     НЕВЕНА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
                     НЕДКА МАРИНОВА МИЛКОВА
                     НЕДКО НЕДКОВ НЯГУЛОВ
                     НЕЛИ ЯНЧОВА СТАНКУЛОВА
                     НИКОЛА КРЪСТЕВ ДИНЧЕВ
                     НИКОЛА КРЪСТЕВ НЯГУЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДЕНЬОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ИГНАТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛИНА КИРИЛОВА КАМЕНОВА
                     ОРЛИН МИЛЧЕВ РАДКОВ
                     ПАВКО ИВАНОВ МАРИНОВ
                     ПАВЛИН БОРИСОВ НИКОЛОВ
                     ПАВЛИН РОСЕНОВ ПАИСИЕВ
                     ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ГУНОВА
                     ПАИСИЙ КРЪСТЕВ РИНОВ
                     ПАМЕЛА РАЙНОВА ПЕТРОВА
                     ПАОЛИНА МИРОСЛАВОВА СПИРИДОНОВА
                     ПАУНА КРЪСТЕВА ОНКОВА
                     ПЕНКА КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА ДРАГОМИРОВА
                     ПЕРСИЯН РОСЕНОВ АНТОНОВ
                     ПЕТКО СТАНКУЛОВ КОЛЕЛИЙСКИ
                     ПЕТРА ВЪЛКОВА ДУЦОВА
                     ПЕТРА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЪР БОРИСОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕТЪР ДЕНКОВ СТАНКУЛОВ
                     ПЕТЪР ИЛАРИОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЬО ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО КРЪСТЕВ АТАНАСОВ
                     ПЕТЯ ВАСИЛЕВА РАДКОВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ПЕТЯ ЕВГЕНИЕВА ПАВЛОВА
                     ПЕТЯ ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН ВЪРБАНОВ СТОЯНОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НЕВЛЕВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ СТЪНГОВ
                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН КАМЕНОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ЦВЕТКОВ
                     ПЛАМЕН МИТКОВ ТОЕВ
                     ПОЛИКСЕНА ДИМИТРОВА МАРИНЧЕВА
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДКОВ
                     РАДОСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА
                     РАДОСТИН ВАНЬОВ ТОЕВ
                     РАДОСТИН ИГНАТОВ НИКОЛОВ
                     РАДОСТИН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РАДОСТИН РОСЕНОВ ТОШКОВ
                     РАДОСТИНА НАСКОВА РУСИНОВА
                     РАЙНА БОДИНКОВА ПЕТРОВА
                     РАЙНА ВАСИЛЕВА ТОЕВА
                     РАЙНА ВЪРБАНОВА ТОЕВА
                     РАЙНА ПАВЛОВА БАЛЕВА
                     РАЛИЦА РОСЕНОВА ВИКТОРОВА
                     РОЗА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРИКОВА
                     РОЗА КАМЕНОВА РАДКОВА
                     РОЗЕН ЗАХАРИЕВ ВЪРБАНОВ
                     РОСЕН ВИКТОРОВ БАРБУЧАНОВ
                     РОСЕН ИВАНОВ ДИМЧЕВ
                     РОСЕН МАНОЛОВ РАДКОВ
                     РОСЕН МИЛКОВ ПЕТРОВ
                     РОСЕН ПАИСИЕВ РИНОВ
                     РОСЕН ТОШКОВ ПЕТРОВ
                     РОСЕНА РУМЕНОВА ВЕЛИКИНА
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА СТАНКУЛОВА
                     РОСИЦА ДИМИТРОВА ЙОНЧИКОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА ЦАРЯНСКА
                     РОСИЦА КАЛОЯНОВА МЕЙЦОВА
                     РОСИЦА МИТКОВА ЦЕКОВА
                     РОСИЦА РАДКОВА УЗУНОВА
                     РОСИЦА ТОМОВА БОЖКОВА
                     РОСИЦА ФЛОРОВА ТОЕВА
                     РУМЕН ВЕЛИКОВ ДИМЧЕВ
                     РУМЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РУМЕН ОГНЯНОВ ГЕШЕВ
                     РУМЕН РАШЕВ ОГНЯНОВ
                     РУМЕН ТОМОВ АТАНАСОВ
                     РУМЕН ЦВЕТКОВ ВЕЛИКИН
                     РУМЯНА ВЛАДИМИРОВА СТАНКУЛОВА
                     САВЕЛИЯ СТОЯНОВА МЕЙЦОВА
                     САША ДИМИТРОВА ЙОНЧИКОВА
                     САШКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     САШКО ДИМИТРОВ БОЖКОВ
                     САШО ВАСИЛЕВ ПЪРВАНОВ
                     САШО ИВАЙЛОВ ВАНЧЕВ
              &