Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава че със Заповед № РД-18-ДС 15/25.02.2014 г. на Областния управител на област Враца е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и План за застрояване, за обект: МВЕЦ „Гложене", в обхвата на имоти № 90, № 91, № 96, № 98, № 106, № 107, № 108, № 116, № 122, № 123, № 124, № 127, № 143, № 153, № 279, в землището на с. Софрониево, община Мизия, засегнати от заливаемата територия на обекта.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"